Det 

 

ALLA

 

behöver veta om gaming!

Först några fakta:

Gamers är den grupp människor som ser minst på TV.

TV-tittning är ett passivt emottagande.

Därför kallar vi tv-tittare för soffpotatisar.

Gamers har bättre syn än andra.

De  kan lättare urskilja detaljer i röriga sammanhang.

 

De kan lättare se olika nyanser av grått.

Källa: Daphne Bavelier

Gamers har bättre uppmärksamhetsförmåga

och är svårare att distrahera.

Särskilt duktiga är de på att spåra objekt i omgivningen.

30 minuters spelande per dag ökar den

grå hjärnmassan. 

 

 

 

 

 

 

 

De områden i hjärnan som påverkas positivt är kopplade till minne, rumsuppfattning, problemlösande,

informationsinhämtning och finmotorik.

Läsning ökar den vita hjärnmassan.

Spelandet har visat sig ha hälsoeffekter

då det påverkar de djupa strukturerna i hjärnan.

 

(Precis som läsning också gör.)

 

 

Dessa områden har man forskat kring

och hittat positiva resultat:

 

Åldrande

Dyslexi

Autism

PTSD

Etc.

Så vad är bra med spel?

 

Forskarna tror att vi försöker balansera stress med att göra saker som är avslappnande "easy fun"

men att vi då snabbt går från stress till uttråkning.

 

Människor som gör saker som anses "avslappnande" svarar generellt att de mår sämre. De känner sig omotiverade, mindre självsäkra och mindre engagerade.

 

 

Spel är Hard Fun ->

"Hard Fun"

Spel är alltså "hard fun" (svårroligt)? 

 

Spel kräver Fokus + Optimism + Förbättring

(över tid) medan

vi gör något vi gillar = attraktionen med spel.

 

Vi upplever att vi är mer alerta och positiva efter

att ha gjort något svårroligt.

 

Källa: McGongigal, Jane. (2011)

Reality is broken.

"Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles" - Bernard Suits

"Att spela ett spel är ett frivilligt försök att klara av onödiga hinder."

Det faktum att vi väljer att jobba hårt (spela ett spel) är det som motiverar oss och gör oss glada.

 

Spelandet aktiverar neurologiska och fysiologiska system som i sin tur aktiverar uppmärksamhet, motivation och  belöningssystem

Eustress = god stress

Samma saker händer i kroppen som vid negativ stress: adrenalin produceras, belöningssystem aktiveras och blod strömmar till de områden i hjärnan som 

kontrollerar uppmärksamhet. 

 

Skillnaden är att vi har valt stressen och hjärnan reagerar med optimism och självförtroende.

Fiero

Fiero är ett italienskt ord för "Stolthet" och används av spelskapare för att beskriva ett tillstånd av känslomässigt rus.

Känslan spelaren får av att ha klarat en bana eller en svår boss.

 

Spelskapare bygger in fiero i spelet för att du ska uppleva framgång och det drar igång hjärnans belöningssystem. 

 

När spelaren jublar och sträcker armarna i luften (fiero) så triggas hjärnans belöningssystem igång. 

 

Hjärnan utsöndrar endorfiner när du klarar svåra banor.

 

Men det finns också glädje i att nöta i spel som t.ex. Candy crush eller Pac-man.

Där det mer handlar om "flow" en typ av glädje som har formeln:

 

Tydligt mål + Tydliga regler + Utmaning

= Glädje

Läsning är också Hard Fun!

Läsning kräver:

 

Fokus + Optimism + Förbättring 

(över tid)

 

och precis som gamers så lever läsare

många liv.

 

"A reader lives a thousand  lives before he dies. The man who never reads lives only once."

-George R. R. Martin

En månad efter att Call of duty: Black ops hade släppts hade det sammanlagt spelats i 68000 år!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk vilken energimängd av mänsklig uppmärksamhet och aktivitet!

Gaming utvecklar sociala färdigheter.

Till sist:

Den genomsnittlige spelaren är ca. 33 år gammal.

En stor spelmarknad riktar sig just till äldre.

Det är bra att ta pauser, att bingea något är aldrig bra. 

Copy of Hard fun, Fiero and

By Bessemerbiblioteket

Copy of Hard fun, Fiero and

  • 110
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket