KÄLLTILLIT

KÄLLKRITIK

I dag ska vi prata om 

Källtillit

 

En progression av källkritiken

Källkritik och Faraos grav

Källkritik har fyra kriterier och två principer

Syfte: Förförståelse och kontext

Kommer ni ihåg?

Vad? Vem? Hur?  Var? När? Varför?

Identifikation av källan

Upphovsman, tillkomstsituation, avsikt, sann eller falsk

Tidskriteriet

Upphovsmannens närhet i tid till den information källan förmedlar.

Beroendekriteriet

samstämmiga källors interna beroende av varandra.

Tendenskriteriet

Upphovsmannens intresse eller avsikt att påverka opinion i en bestämd riktning.

1.

4.

3.

2.

Urval

Upphovsmannens val av källor och deras tendens,

även vad som har valts bort och hur det förändrar utsagan

Komplettering och risker

En utsaga måste även prövas mot mottagarens egen referensram och verklighetsuppfattning. Det vill säga har mottagaren  tillräcklig förförståelse för att kunna bedöma och tolka källan korrekt?

1.

2.

Kritiskt tänkande

 

I den ständiga informationsströmmen

kan det vara en utmaning att avgöra vad som

är korrekt och sant.

 

Att tänka kritiskt innebär att ta del av information och resonera oss till goda bedömningar och effektiv problemlösning.

 

Samtidigt som vi undviker fallgropar som rationalisering, fördomar och stereotyper.

 

 

Kritiskt tänkande

är grunden för den vetenskapliga metoden.

 

Där vi genom hypoteser och experiment kan testa idéer och göra nya upptäckter

 

 

Kritiskt tänkande är en färdighet

och kräver alltså övning.

 

 

 

Källtillit är en naturlig följd

av källkritiken.

Källtillit = förtroende för

tillförlitliga källor.

 

Att vi alla kan vila i en känsla av att vi inte behöver testa och prova allt först.

Andra har gått före oss.

 

Stå upp för Vetenskap och forskning!

Stå på giganternas axlar!

Andra har gått före oss.

Extrema grupper och individer är definitivt informationskompetenta och kan använda nätet för att både rekrytera och sprida åsikter. 

 

 

Informationskompetens är inte ett vaccin mot intolerans eller ondska.

 

Informationskompetent?

Källkritiken behöver problematiseras,

det finns en risk i att bli FÖR källkritisk!

 

De som dras till konspirationsteorier anser sig vara "källkritiska" till samhällets institutioner och etablerad kunskap.

 

 

Konspirationsteoretikern förr!

Incels och Manosfären

Ni har tittat på en film om tvättbjörnar...

använd ert källkritiska tänkande!

Så här gjordes filmen...

kunde du lista ut knepen för att påverka?

 Fyra trender      i samhället som

banar vägen för vinklade budskap.

En ökad oenighet om fakta och tolkning av data där den samhälleliga konsensusen har utmanats.

En återkommande sammanblandning av fakta och åsikter där fakta ofta utmålas som åsikter för att därmed kunna ifrågasättas.

1.

2.

3.

4.

En tendens att ge större utrymme åt åsikter i samhällsdebatten istället för faktabaserade påståenden.

En minskande tillit till centrala informationskällor som till exempel myndigheter och massmedia, som tidigare setts som pålitliga faktakällor

Propaganda = används i syfte att föra fram ett budskap eller föra en agenda genom att få dig som mottagare att känna något.

Propaganda använder reklamvärldens bildspråk och metoder.

Delarna i en reklambild

Namnet

- The brand

Tagline/

Slogan

Logotype

Bilden

Propaganda eller reklam?

Sant eller falskt?

I vår tid, de snabba klippens tid, så

misstas ofta sanningen med det som är spektakulärt och populärt.

 

De snabba klippen innebär att det inte finns utrymme för eftertänksamhet,

olika synvinklar eller djup.

 

 

 

Mycket yta och snabbt ska det gå!

 

Proffstyckare och hobby-journalister spelar på vårt invanda förtroende för pressen men de saknar ett redaktionellt öga och har inget åtagande gentemot pressetiska regler.

 

Den snabba nyhetstakten gör att det kollektiva minnet förkortats och offentliga personer och institutioner inte ställs till svars på samma sätt för uttalanden eller ageranden.

 

 

Nackdelar med snabbheten!

Makeup tips eller Politisk påverkan?

Margaux Dietz och Therese Lindgren är kanske mest kända som influencers och har hundratusentals följare på youtube. Under det svenska valåret 2018 valde de att bjuda in vissa partiledare till samtal i sina kanaler. 

Post-truth

 

2016 valdes ordet post-truth ut till "Årets ord" av Oxford dictionaries.

 

En 2.000 % ökning av användningen noterades jämfört med året innan!

 

 Objektiva fakta har inte längre samma påverkan på sanningen som emotionella utspel.

 

 

Efter fyra år som president räknar New York Times med att Trump har yttrat ca. 20 000 lögner eller missvisande fakta offentligt. Det är ett snitt på 23,8 lögner per dag. 

Bild på lögnsstatistik

Misstänksamhet mot det som

är nytt och skrämmande.

 

Fungerar ibland som varningar mot

verkliga eller upplevda hot.

 

Grundar sig i människans behov av att berätta.

 

De har ofta gemensamma kännetecken.

 

Vandringssägner

 

Närbesläktade med konspirationsteorierna

"Facts are not permanent." 2:52

Utmana det vi tror oss veta!

"We were acting on the latest info from the scientific community."" 3:00

Stå på de fria mediernas sida!

"Den tredje statsmakten"

 

Pressetiska regler

  • Att ge korrekta nyheter.
  • Att bemöta kritik mot etiken och sakuppgifter.
  • Respektera den personliga integriteten.
  • Vara varsam med bilder så att de inte vilseleder.
  • Vara objektiv och lyfta fram flera åsikter.
  • Vara försiktig med att publicera namn.

 

"Unga valde SVT Nyheter och andra traditionella medier under vårens coronakris."

Enligt Nordicoms mediebarometer

25 Juni 2020

 

Ja eller Nej

Vi kollar

En viktig aspekt av källtillit är att ha självinsikt

Har du koll på hur många siter du är aktiv på?

Har du samma lösenord på flera siter?

Är ditt lösenord mer än 11 tecken långt?

Har du tvåstegsverifikation på viktiga konton?

Byter du lösenord ofta?

Läser du det finstilta när du skapar ett konto online?

 

Har du känt igen en konspirationsteori på nätet någon gång?

 

 

"Lyssnar" din telefon på dig och ger dig riktad reklam?

 

 

Har du informationskanaler du känner att du kan lita på?

 

Gör du quizzes eller tester på sociala medier?

 

 

 

Deltar du i aktuella kampanjer och upprop på sociala medier?

 

Har du fyllt i en sådan här box?

 

 

Vem är jag på nätet?

Var och när är jag sårbar?

Kommunikation

Shopping

Banken

Spel

Arbete

Studier

Nyheter

Hobbies

Transport

Familjen

Kan du identifiera din onlineprofil?

Visste du att?

Ett lösenord som är 7 tecken långt hackas på 0.29 millisekunder.

När du verifierar att du inte är en robot så

kollas din internethistorik.

När du tar ett online quiz så samlas information om dig som sedan blir hårdvaluta.

Du kan begära att få ut dina Googledata.

MIK KÄLLTILLIT

By Bessemerbiblioteket

MIK KÄLLTILLIT

  • 512