MAKT

TRADITIONELL MEDIA

OCH SOCIALA MEDIER

Bessemerbiblioteket

Vad är makt?

Vem har makt på nätet?

Propaganda, Vinklade budskap, Virala nyheter och Retorik

Den tredje statsmakten

Den fjärde statsmakten

Makt

 

Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd."

- Wikipedia

Enligt Wikipedia så finns det olika typer av maktmedel:

 

1) Retorisk förmåga. 2) Kunskap (okunnighet är vanmakt). 3) Prestige och status. 4) "Närhet till makthavarens öron". 5) Kontroll av produktionsmedel. 6) Kontroll över opinionsbildning.

TRADITIONELL NYHETSMEDIA

"Tredje statsmakten"

 

Fri press

 

Pressetik - ansvarig utgivare (PO), (PON)

 

Public service

 

obunden - objektiv

 

TT/Reuters/AP

 

Hoten mot den fria pressen

Internet - "pappersdöden"

Trump - "pressen är folkets fiende"

Putin - mördar journalister

Saudiarabien - Khashoggi

Information overload.

Vad är journalistens uppgift?

Att svara på frågorna: Vad? Var? Vem? När? Hur? Varför?

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
 2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
 3. Journalistens disciplin är verifiering.
 4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
 5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
 6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
 7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
 8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
 9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

Journalistisk etik:

 1. Ge korrekta nyheter
 2. Var generös med bemötanden
 3. Respektera den personliga integriteten
 4. Var varsam med bilder
 5. Hör båda sidor
 6. Var försiktig med namn

Pressetik och redaktörens ansvar:

Politiska färger och ideologier

alt. right och alt. left

Etablerade partier - Blått och rött, höger och vänster (men tvärtom i USA!)

 

Extrem höger - Extrem vänster

P.K.

Används som ett skällsord idag men vad står det för egentligen?

Public service

 

Vad står public service för?

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Hur ofta tar du del av nyheter och från vilka kanaler?

 

Den fjärde statsmakten

Internet är den främsta nyhetskällan

 

Sociala medier sprider snabba nyheter

 

"Chain of events" har förändrats

 

Arabiska våren & kuppförsök i Turkiet

 

Mängden information är svår att förhålla sig till

 

Algoritmer styr sökmotorer och sociala medier

SOCIALA MEDIER OCH MAKT

 • Om du fått kompensation i produkter eller pengar för att skriva om ett företag ska inlägget direkt märkas ut som ”sponsrat” eller ”reklam”.
 • Om du har så kallade ”affiliatelänkar” i ditt inlägg ska inlägget direkt märkas ut med ”inlägget innehåller annonslänkar/affiliatelänkar”.
 • Om du fått produkter från ett företag, en goodiebag eller pressutskick bör inlägget märkas med ”pressutskick, jag har fått detta” eller liknande.

Reklam och sponsrade inlägg

(ROI = 650%)

Vad säger marknadslagen?

De nya makthavarna

Är stora följarantal = makt?

När sajten nyheter24 listade Sveriges 100 mest inflytelserika unga 2016 var 38 av personerna på listan sociala mediaprofiler. 

Men på Fokus lista över Sveriges 100 mäktigaste personer 2016 toppas listan av politiker och näringslivsledare. 

Så vad är makt egentligen?

Kan man mäta makt eller inflytande?

Med makt att påverka kommer ett ansvar, eller?

"Power corrupts and absolute power corrupts absolutely​." - Lord Acton

"You're saying it's a falsehood. And they're giving -- Sean Spicer, our press secretary -- gave alternative facts," she said.

Todd responded: "Alternative facts aren't facts, they are falsehoods.

 Can you please answer the question? Why did he do this?

You have not answered it -- it's only one question."

 

Conway said: "I'll answer it this way: Think about what you just said to your viewers. That's why we feel compelled to go out and clear the air and put alternative facts out there."

"Alternative facts"

"Fake news"

Fakta är fakta.

ett faktum, flera fakta - latin "att göra"

"Inom filosofin skiljer man på objektiva faktum och subjektiva värden. Vidare skiljer man på givna och säkra faktum och teorier

som är tolkningar av fakta."

- Wikipedias definition av ordet Faktum

Kan tolkningen av fakta förändras över tid?

Tänker

Observerar

Känner

Blir tillsagd

Diktatur

Sociala medier

Vad är det som avgör vad vi tror på, vilken information blir vår sanning?

Känslor styr hur vi uppfattar information

Tänker

Observerar

Känner

Blir tillsagd

Traditionell vetenskaplig metod?

 

Det som inte syns är lika viktigt som det som syns

Hur nyheter framställs påverkar hur vi känner inför dem. Det kan till och med påverka vårt perspektiv på vad som är fakta.

Propaganda

"Propaganda är budskap från en eller flera avsändare till en eller flera mottagare. Avsändaren vill få mottagaren att ändra uppfattning och i slutändan ändra sitt beteende. Budskapen kan ha olika form. Det kan vara text, tal, bilder eller symboler som har till syfte att påverka åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning."

Bildspråket som hör till propaganda

Propaganda vill inte informera utan påverka!

Hur vet man om en nyhet är falsk?

Vilka nyhetskanaler kan man lita på

och vilka bör man känna till?

Skogsbrand?

 

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vad-ar-en-kris/vma-sa-varnas-allmanheten

Public service

Nationalencyklopedin

Wikipedia

viralgranskaren.se

 

snopes.com

Ungdomar upp till 25 år rankar Facebook som en viktigare nyhetskälla än TV, radio och tidningar.

 

Trots att Facebook är ett kommersiellt företag som saknar pressetik och ansvarig utgivare.

Källa: Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2016

FILTERBUBBLAN PÅ 2 MINUTER

Filterbubblan kan leda till intellektuell isolering och faktaresistens 

 

Kan man "fly" filterbubblan?

Olika program och sökmotorer på nätet använder algoritmer som arbetar för att skräddarsy användarens upplevelse.

 

Fördel: Chansen att du får ta del av sånt du gillar ökar.

Nackdel: Du får i lägre grad ta del av information som utmanar din verklighetsuppfattning.

Vi lever i en informationsparadigm

 

Färdigheter i källkritik och informationshantering

blir allt viktigare!

 

 

Din källkritiska verktygslåda

VVV-regeln

Vem säger Vad och i Vilket syfte?

Kolla vem som ligger bakom en nyhet!

 

Lär dig känna igen vanliga retoriska knep.

Kolla om det du läser eller hör svarar på de sex frågorna: Vad?, Var?, Vem?, När?, Hur? och Varför?

"En god nyhet är inte en nyhet"

MAKT

By Bessemerbiblioteket

MAKT

 • 150
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket