Viktigare än nånsin?

"Den nya analfbetismen"

I arbetslivet så uppmärksammas nu

att det finns brister i läs- och skrivkunskaper hos anställda.

"Skrivglappet"

URplay-dokumentär om hur unga anställda inte har den skrivförmåga som krävs och universiteten flaggar för att studenter inte klarar sina studier på grund av brister i läsförmågor.

Hälsofrämjande aspekter för

just den här tiden.

Text

Viktigare än nånsin?

By Bessemerbiblioteket

Viktigare än nånsin?

  • 110
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket