Realtime w PHP z użyciem Firestore.

git clone https://github.com/cocoders/phpers-summit-2019.git

drive: https://bit.ly/2kvkR2p

slajdy: https://slides.com/leszekprabucki/phpers-summit-2019

Po co nam przetwarzanie w czasie rzeczywistym?

PHP - ograniczona możliwość 

Jakie możliwości mamy w PHPie odnośnie przetwarzania?

Firestore, Ratchet, Mercure, Pusher, Websocekts, ...

Nasz wybór Firebase (Firestore) - bardzo łatwo zintegrować z PHP i Angularem

Czym jest firebase/firestore?

Nasz projekt

#language: pl
Funkcja:
 Jako klient chciałbym móc zobaczyć aktualne menu piwa
 Żeby nie chodzić bez sensu do baru

 Scenariusz: Nowe piwo w menu
  Gdy barman doda nowe piwa:
  | nazwa    | opis                     |                                                                                                                                                                                 
  | California | California, czyli AIPA w naszym wykonaniu... |
  Wtedy klient powinien zobaczyć 1 piwo
#language: pl
Funkcja:
 Jako klient chciałbym móc zobaczyć aktualne menu piwa
 Żeby nie chodzić bez sensu do baru

 Scenariusz: Piwo dostępne w menu się skończyło
  Zakładając że barman dodał piwa:
  | nazwa    | opis                                                                                                                                                                                       |
  | California  | California, czyli AIPA w naszym wykonaniu.              |
  | Harry    | Harry wyjechał na studia do USA. Jako anglik pijał herbatę earl grey. |
  | Nonsens Pils | Klasyczny pils z małym twistem w postaci herbaty earl grey.      |                                                                                         |
  Kiedy barman stwierdzi, że piwo "California" się skończyło
  Wtedy klient powinien zobaczyć 2 piwa

Implementacja PHP

Nowy projekt firebase

Nowy projekt firebase

Nowy projekt firebase

Nowy projekt firebase

Nowy projekt firebase

Klucze

RPC framework - remote procedure call

Stworzony przez googla

gRPC

https://grpc.io

Zaczynamy od Dockera który ma gRPC na pokładzie

docker-compose.yml

version: '3.7'

services:
 php:
  image: cocoders/phpers-summit-2019-symfony
  environment:
   - GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/var/www/beer/key/key.json
  networks:
   - default
   - nginx-proxy
  volumes:
   - .:/var/www/beer
  expose:
   - 8000
  environment:
   - VIRTUAL_HOST=beer.local
   - VIRTUAL_PORT=8000

 angular:
  image: cocoders/phpers-summit-2019-angular
  volumes:
   - .:/var/www/beer
  networks:
   - default
   - nginx-proxy
  expose:
   - 4200
  environment:
   - VIRTUAL_HOST=frontend.beer.local
   - VIRTUAL_PORT=4200
 
 nginx-proxy:
  image: jwilder/nginx-proxy:alpine
  ports:
   - "80:80"
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
  networks:
   - default
   - nginx-proxy

 whoami:
  image: jwilder/whoami
  networks:
   - default
   - nginx-proxy

networks:
 nginx-proxy:
  external:
   name: nginx-proxy
version: '3.7'

services:
 php:
  image: cocoders/phpers-summit-2019-symfony
  environment:
   - GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/var/www/beer/key/key.json
  networks:
   - default
   - nginx-proxy
  volumes:
   - .:/var/www/beer
  expose:
   - 8000
  environment:
   - VIRTUAL_HOST=beer.local
   - VIRTUAL_PORT=8000

// ...
version: '3.7'

services:
 // php

 angular:
  image: cocoders/phpers-summit-2019-angular
  volumes:
   - .:/var/www/beer
  networks:
   - default
   - nginx-proxy
  expose:
   - 4200
  environment:
   - VIRTUAL_HOST=frontend.beer.local
   - VIRTUAL_PORT=4200


// ...
version: '3.7'

services:
 // php and angular

 nginx-proxy:
  image: jwilder/nginx-proxy:alpine
  ports:
   - "80:80"
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
  networks:
   - default
   - nginx-proxy

 whoami:
  image: jwilder/whoami
  networks:
   - default
   - nginx-proxy

Dodajemy do /etc/hosts *

 

127.0.0.1 frontend.beer.local beer.local

Inicjalizacja projektu

* Na linuxach z obsługą make możemy wykonać polecenie

"sudo make init"

docker network create nginx-proxy

Inicjalizacja projektu

docker-compose up -d

Konfiguracja kluczy dla projektu firebase w Symfony

version: '3.7'

services:
 php:
  image: cocoders/phpers-summit-2019-symfony
  environment:
   - GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/var/www/beer/key/key.json
  networks:
   - default
   - nginx-proxy
  volumes:
   - .:/var/www/beer
  expose:
   - 8000
  environment:
   - VIRTUAL_HOST=beer.local
   - VIRTUAL_PORT=8000

// ...

Zobaczmy composer.json

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\BeerMenu\Model;

final class Beer
{
  private string $name;
  private string $description;

  public function __construct(string $name, string $description)
  {
    $this->name = $name;
    $this->description = $description;
  }

  public function name(): string
  {
    return $this->name;
  }

  public function description(): string
  {
    return $this->description;
  }
}
<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\BeerMenu\Model;

interface Beers
{
  public function inStock(Beer $beer): void;
  public function stockOut(string $beerName): void;
}
<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\BeerMenu\Query;

interface CurrentMenuQuery
{
  public function count(): int;
}
<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\BeerMenu\Infrastructure\Firestore;

use App\BeerMenu\Model\Beer;
use App\BeerMenu\Model\Beers as BeersInterface;
use Google\Cloud\Firestore\FirestoreClient;

final class Beers implements BeersInterface
{
  public function inStock(Beer $beer): void
  {
    $firestore = new FirestoreClient();
    $docRef = $firestore->collection('beers')->document($beer->name());
    $docRef->set([
      'name' => $beer->name(),
      'description' => $beer->description(),
    ]);
  }

  public function stockOut(string $beerName): void
  {
  }
}

symfony console make:command app:beer:add

Dodajmy do naszego polecenia użycie CurrentMenuQuery::count()

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\BeerMenu\Infrastructure\Firestore;

use App\BeerMenu\Query\CurrentMenuQuery as CurrentMenuQueryInterface;
use Google\Cloud\Firestore\FirestoreClient;

final class CurrentMenuQuery implements CurrentMenuQueryInterface
{
  public function count(): int
  {
    // implements this
    // hint: https://cloud.google.com/firestore/docs/query-data/get-data
  }
}

Zaimplementujmy

App\BeerMenu\Infrastructure\Firestore\Users::stockOut

<?php

declare(strict_types=1);

namespace App\BeerMenu\Infrastructure\Firestore;

use App\BeerMenu\Model\Beer;
use App\BeerMenu\Model\Beers as BeersInterface;
use Google\Cloud\Firestore\FirestoreClient;

final class Beers implements BeersInterface
{
  public function inStock(Beer $beer): void
  {
    $firestore = new FirestoreClient();
    $docRef = $firestore->collection('beers')->document($beer->name());
    $docRef->set([
      'name' => $beer->name(),
      'description' => $beer->description(),
    ]);
  }

  public function stockOut(string $beerName): void
  {
    // implement this
    // hint: https://cloud.google.com/firestore/docs/manage-data/delete-data
  }
}

symfony console make:command app:beer:remove

Implementacja Angular

npm install @angular/fire firebase --save

Konfiguracja w połączenia do firebase w pliku environment

export const environment = {
 production: false,
 firebase: {
  apiKey: '<your-key>',
  authDomain: '<your-project-authdomain>',
  databaseURL: '<your-database-URL>',
  projectId: '<your-project-id>',
  storageBucket: '<your-storage-bucket>',
  messagingSenderId: '<your-messaging-sender-id>'
 }
};
import { Component, Input } from '@angular/core';
import { Beer } from '../beer';

@Component({
 selector: 'app-beer',
 templateUrl: './beer.component.html',
 styleUrls: ['./beer.component.scss']
})
export class BeerComponent {
 @Input() beer: Beer;
}
export interface Beer {
 name: string;
 description: string;
}
<ng-container *ngIf="beer">
 <figure>
  <img src="assets/beers/{{ beer.name | photoName }}.png"
    alt="{{ beer.description }}">
  <figcaption><h3>{{beer.name}}</h3></figcaption>
 </figure>
 <p>{{beer.description}}</p>
</ng-container>
import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';
import { Beer } from '../beer';

@Pipe({
 name: 'photoName'
})
export class PhotoNamePipe implements PipeTransform {
 transform(value: string, ...args: any[]): any {
   if (!value) {
    return '';
   }

   return value.replace(' ', '_').toLowerCase();
 }
}

Problemy

Trudne testowanie

Odcinamy infrastrukturę w testach

Pierwsza próba - tabelka w phpie

java -jar $HOME/.cache/firebase/emulators/cloud-firestore-emulator-v1.3.0.jar --host=127.0.0.1

Zmiana podejścia

Umieszczenie realtime w swojej architekturze

"Skakanie"

Reguły security

Dzięki!

Pora na piwo!

Realtime w PHP z użyciem Firestore.

By Leszek Prabucki

Realtime w PHP z użyciem Firestore.

 • 365
Loading comments...

More from Leszek Prabucki