Profesia

Development 101

Ako sa vyvíja v Profesii

Milan Herda / február 2018

Čo vyvíjame v Profesii?

Používané technológie

 • Linux
 • Apache
 • PHP (5.6 - 7.0)
 • MySQL
 • ElasticSearch
 • MongoDB
 • Redis

PHP frameworky

PHP frameworky

JS frameworky a knižnice

Život programátora v Profesii

 • pridelený tútor
 • kolečká
 • vagrant
 • adaptačný proces (pohovory po 1., 2., 3. mesiaci)
 • "koncoročné" pohovory

Interné dev semináre a workshopy

Život programátora v Profesii

Dev míting

+

Život programátora v Profesii

Týždeň bláznivých nápadov

Zaradenie do produktového tímu

Život programátora v Profesii

 • každý produkt je ako samostatná firma
 • určitá samostatnosť ohľadom výberu technológií
 • môžu mať rozdielny workflow

Kanban

Git - Feature Branch

 • master - aktuálny stav na produkcii
 • develop - branch pre testovanie testermi

Task = nový branch

Odvodzuje sa z master vetvy

Po dokončení vývoja sa merguje do develop

Pri release sa merguje task do master vetvy

 • GitLab na vlastnom serveri
 • GitLab CI zatiaľ so 4 runnermi
 • runner spúšťa docker kontajnery s projektom

Git - GitLab

Code review

 • Zvyšuje kvalitu kódu
 • Odhaľuje chyby
 • Ľudia sa učia jeden od druhého
 • Zvyšuje sa bus factor

Code review: Pravidlá

 • všetok kód musí prejsť cez code review

 • reviewer je zodpovedný za merge

 • review môže robiť ktokoľvek

Code review: Problémy

 • znášanie kritiky

 • monopol na code review

 • "dvojičky"

Testovanie

Nenapísal si testy? A kde máš dôkaz, že si si to otestoval a že to funguje?

 • Ako robiť testy?
 • Nebude to dlho trvať?
 • Čo testovať?
 • Kedy spúšťať testy?

Refaktoring

Refaktoring

Dva dni do mesiaca sú venované len refaktoringu.*

Boy Scout Rule: Keď siahnem do nejakého kódu, snažím sa ho zanechať v lepšom stave, ako bol predtým.

BTW:

Hľadáme programátorov pre RecruitRank a Profesiu

Ďakujem za pozornosť

Otázky?

Do Bratislavy, Topoľčian alebo Nitry

Bonus

Servery

 • Google Cloud
 • Amazon
 • ešte stále aj vlastné železo

Migrujeme na cloud a do kontajnerov

Celkovo 60 - 70

Deployment

 • nemáme CD

 • máme vlastný nástroj (aka Releaser)

 • v blízkej dobe budeme nahradzovať

Profesia Development 101

By Milan Herda

Profesia Development 101

Ako sa vyvíja v Profesii

 • 553