High value @ basisdata

KOOP

CBS

LEOO / BZK

VNG?

High value data

Aanleiding

 • Kabinetsbeleid om met voorrang maatschappelijk relevante datasets te openen
 • Herziening PSI directive Europees initiatief om te komen tot high value datasets
 • Wet Open Overheid beschrijft verplicht te openen informatie categorieën. > high value?

Toolkit HVD

referentie data

Aanleiding

 • CBS publiceert datasets die maatgevend zijn voor NL statistiek
 • Bruikbaar voor iedereen

CBS

EU HVD

Prov HVD

Gem HVD

Rijk HVD

Ref Data

En veel HVD soorten..

EU HVD

Prov HVD

Gem HVD

Rijk HVD

Basisdata

Ref Data

?

High value data

Wanneer High value

 • Maatschappelijk toegevoegde waarde
 • Door overheid én maatschappij erkend en herkend.
 • Business case

Wat betekent dat? > Datamanagement > kwaliteit

Uitgangspunten open data

Datamanagement (oude wijn...)

 

 • Open Data
 • Kwaliteit
 • Data management
 • Maatschappelijke waarde

{

{

Open Data

Basis Data

{

High Value Data

(Dit plaatje is nog een denk plaatje...)

 • Open Data
 • Kwaliteit
 • Data management
 • Maatschappelijke waarde

{

{

Open Data

Basis Data

{

High Value Data

Basis data

Data kwaliteit

Data management

High value data

Referentie data

WOO

WOO

High value data

Maatschappelijke toets

"aangewezen" > EU?

Open Data

basisdata

By Paul Suijkerbuijk

Loading comments...

More from Paul Suijkerbuijk