Vragen?

  HTTPS://slides.com/palinuro/opendata

Waarde

Economische waarde

Systemische waarde

Wat is Open Data?

Openbaarheid

Herbruikbaarheid

Hoe verhouden de

WOB & WHO & Open Data

zich tot elkaar?

Op verzoek

Proactief

Transparantie

Hergebruik

WOB

WHO

WOB

Art. 8

Open Data

Uitgangspunten Open Data

Uitgangspunten

 1. De WOB is het kader
 2. Open Data zijn gratis
 3. Open Data zijn vrij van rechten
 4. Open Data zijn toegankelijk zonder registratie
 5. Open Data zijn computer verwerkbaar
 6. Open Data zijn voorzien van metadata
 7. Open Data zijn zo volledig en ruw als mogelijk
 8. Open Data zijn vindbaar

Open Data =

Openbare overheidsinformatie

Herbruikbaar zonder belemmeringen

IMPACT

Gelijke informatie positie

Transparantie

Deliberatieve democratie

Sociale media

Technologische innovatie

Horizontalisering

Participatie maatschappij

Spelregels veranderen

Ganzenbord met in de marge de spelregels. In het midden een ovaal waarin een musicerend gezelschap van heren en dames. De 63 speelvakken zijn deels voorzien van afbeeldingen, waaronder ganzen, dobbelstenen, een doolhof, een fontein, een put en een personificatie van de dood. In de hoeken zijn minnende paren afgebeeld.

Open Data

Sociale innovatie

Een uitdaging voor de overheid!

Uitdaging

Overheden publiceren alles wat ze kunnen

Alle data

Alle data

Ja

Wat kan open

Nee

Ja

Wat kan open

Nee

Wob

Ja

Wat kan open volgens de overheid

Nee

Risico's

Ja

Wat kan open volgens de samenleving

Nee

Kansen

Ja

Het grijze gebied

Nee

Kansen

Risico's

Ja

Juridische toestanden

Nee

Kansen

Risico's

Juristen

Ja

Cultuur

Nee

Kansen

Risico's

Juristen

Cultuur verandering

Ja

Goed nieuws!

Nee

Kansen

Risico's

Dat kan

Beter

Daar is iedereen het over eens!

Uitdaging

Publiceer open data en het wordt gebruikt

Zorg

Veiligheid

Landbouw

Infrastructuur

Sociale zaken

Onderwijs

Zorg

Veiligheid

Landbouw

Infrastructuur

Sociale zaken

Onderwijs

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Zorg

Veiligheid

Landbouw

Infrastructuur

Sociale zaken

Onderwijs

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Zorg

Veiligheid

Landbouw

Infrastructuur

Sociale zaken

Onderwijs

OV-reiziger

Binnenvaartschipper

Oudere

Boer

Gehandicapt

Baby

Ondernemer

Bevolkingsdaling

Scholier

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Zorg

Veiligheid

Landbouw

Infrastructuur

Sociale zaken

Onderwijs

OV-reiziger

Binnenvaartschipper

Oudere

Boer

Gehandicapt

Baby

Ondernemer

Bevolkingsdaling

Scholier

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

Open Data

?

Zorg

Veiligheid

Landbouw

Infrastructuur

Sociale zaken

Onderwijs

OV-reiziger

Binnenvaartschipper

Oudere

Boer

Gehandicapt

Baby

Ondernemer

Bevolkingsdaling

Scholier

Zorg

Veiligheid

Landbouw

Infrastructuur

Sociale zaken

Onderwijs

OV-reiziger

Binnenvaartschipper

Oudere

Boer

Gehandicapt

Baby

Ondernemer

Bevolkingsdaling

Scholier

praat!

Zoek gemeenschappelijk belang

Overleefde eerste 15 minuten

Druk niet je overheidsknop in

Uitdaging

Het concept open data wordt begrepen

Uitdaging

Het maatschappelijk vraagstuk

Uitdaging

Technologie

Uitdaging

Kwaliteit data / metadata

Gelukkig laten we ons niet tegenhouden :-)

13.004

En daar gebeurt best veel mee...

10000 scholen

CITO scores

Roudle

Kan ik een korte broek aan

OV radar

Stelling

 

 

De overheid hoeft zich helemaal niet druk te maken over wat er gebeurt met open data

Boeteradar

Best wel snel

Verkiezingen

Tweede Kamer

Milieuzone

Ouderenzorg

Brugradar

Verkeersongevallen

Fietsongevallen

Smartcitykaart

Terug naar uw bureau...

De mens met zijn vraag..

Spotprent op de val van Napoleon in 1814. De keizer, door een bliksemschicht getroffen, valt uit de weegschaal gemerkt 'Eendragt der volkeren' en vastgehouden door de hand van God in de wolken. Op de andere schaal staat Europa met een kaart van Europa in de hand, een Bijbel en met een hoorn van overvloed dat door God gevuld wordt met bloemen en vruchten. In de kaart is bij Parijs een bloem gestoken, verwijzend naar de Vrede van Parijs van 30 mei 1814.

Gelijke informatiepositie

Gelijk stakeholdership

evenveeltjespan 1768

Defecten

OPEN!

Gelijke informatiepositie

Gelijk stakeholdership

Open aanpak

Open contact

Open data

Economische waarde

Bestuurlijk democratische waarde

Maatschappelijke

waarde

Systemische

waarde

  

  

 1. Neem initiatief – hoe klein ook – en houd hierbij altijd de gewenste meerwaarde voor ogen.
 2. Verbind: versterk Open Overheid in jouw organisatie door het werk van collega’s te waarderen en jullie krachten te bundelen.
 3. Leer van weerstand bij collega's en geniet van je impact!
 4. Sluit aan bij onderwerpen uit het actieplan Open Overheid om meer ondersteuning, aandacht en impact te krijgen.
 5. Laat je inspireren door anderen, ga op onderzoek uit en gebruik ons (het Leer en Expertisepunt Open Overheid) als je sparringpartner

Zet stappen

Dank!

@palinuro

paul.suijkerbuijk@minbzk.nl

 

  HTTPS://slides.com/palinuro/opendata 

Open Data

By Paul Suijkerbuijk

Open Data

Open Data presentatie van Paul Suijkerbuijk

 • 7,581