Mono.CECIL

Paweł Łukasik

Grupa WG.NET Warszawa - 10.04.2014

Agenda

 • Co to?
 • Po co?
 • A co z System.Reflection?
 • Dema
 • Coś więcej?
 • Minusy?

About.me


A co to?

 • API - CRU(D) dla formatu ECMA CIL 
 • by Jb Evain
 • nuget: Mono.Cecil
 • wersja: 0.9.5.4

Dlls

 • Mono.Cecil.dll
 • Mono.Cecil.Pdb.dll
 • Mono.Cecil.Mdb.dll
 • Mono.Cecil.Rocks.dll

A po co?

 • zmiany aplikacji bez kodu źródłowego
 • uciążliwy i powtarzalny kod
 • analiza kodu
 • AOP

System.Reflection?

 • Zawarte w .NET framework
 • Brak wyładowywania bibliotek
 • Traktuje .dll/.exe jako kod
 • Kiepska wydajność
 • Wysoki ‚memory-footprint’

Mono.Cecil?

 • Oddzielna biblioteka
 • Traktuje .dll/.exe jako ‚raw-data’
 • Większa wydajność i mniejsze zużycie pamięci

CIL

Common Intermediate Language

 • stack based

ldloc.0
ldloc.1
add
stloc.0  

 • object oriented

ldc.i4.2
ldc.i4.3
call int32 Foo::Add(int32, int32)
stloc.0DemosStatystyki
INotifyPropertyChangedMsBuildTask
AOPObfuscator kodu

.Sum()

 • Pokazaliśmy jak możemy przejść przez kod biblioteki listując wszystkie jej elementy składowe
 • Pokazaliśmy jak w dosyć prosty sposób możemy wstawić cały „plumbing code” bez w pływu na czytelność kodu
  • Pełniejsza automatyzacja tego procesu za pomocą MsBuild tasks
 • Pokazaliśmy jak możemy wzbogacać nasz kod, bez nadmiernego zaciemniania istotnych jego elementów
 • Proste modyfikacje kodu, w celu ochrony naszej własności intelektualnej

Inne zastosowania?

Minusy Mono.Cecil?

 • Praktycznie zerowa dokumentacja ☹
 
 • ale... sporo można znaleźć w Google ☺

 • poza tym źródła na https://github.com/jbevain/cecilBonus?FodyPytania?

Dziękuję za uwagę!


Feedback:
Twitter: @pawel_lukasik
mail: pawel@octal.pl
blog: http://blog.octal.pl

Mono.CECIL

By Pawel Lukasik

Mono.CECIL

 • 2,279