En dyster fremtid med AI

– Hva science fiction filmer og serier har advart oss mot!

lover of life,
technologist at heart

En dyster fremtid med AI

– Hva science fiction filmer og serier har advart oss mot!

Utviklingen av AI-teknologi

Overalt, alltid

Transformasjon av bransjer

Personlig tilpasning

Mer kreativitet

Bekymringer

Denne eksponentielle veksten er ikke uten utfordringer og kompleksiteter, og i takt med at AI fortsetter å utvikle seg, blir evnen til å tilpasse seg og utnytte dens potensiale med ansvar stadig viktigere. Fremtiden med AI er utvilsomt lovende, men den krever også en gjennomtenkt og forsiktig tilnærming.

Forutse det uforutsette

Etiske og moralske dilemmaer

Skapelsens hovmod

Kontroll og avhengighet

Reflekterer virkelighetsbekymringer

Disse formaningene minner oss om at selv om AI tilbyr enorme løfter, bærer den også dype risikoer. Science fiction fungerer som en skarp påminnelse om behovet for ansvarlig utvikling, etiske vurderinger og en gjennomtenkt tilnærming til integreringen av AI i samfunnet vårt. Ved å studere disse fortellingene kan vi bedre navigere potensielle farer og belønninger i den AI-drevne fremtiden som venter oss.

AI innen Helsevesenet

Autonome kjøretøy

AI-drevet personlig læring og utdanning

Møte miljøutfordringer

Disse positive sidene ved AI demonstrerer dens potensiale til å forbedre ulike aspekter av livene våre, fra helsevesen til utdanning, transport og miljøforvaltning. Når vi bruker AI-kraften ansvarlig, kan den bidra til en mer effektiv, rettferdig og bærekraftig fremtid.

Science fiction-filmer påvirker og er påvirket av offentlighetens oppfattninger om teknologi

Takk!

Alexander
Vassbotn
Røyne-Helgesen

Principal Engineer, Knowit, Oslo, Norway

KION AUTUMN 2023 @ Gothenburg - A gloomy future with AI?

By Alexander Vassbotn Røyne-Helgesen

KION AUTUMN 2023 @ Gothenburg - A gloomy future with AI?

Jeg tar opp dystre spådommer og utfall som science fiction filmene har vist oss i årtier, med eksempler på hva som kan skje hvis AI løper løpsk!

  • 83