Timeline de la desinformació a

Catalunya

DESINFORMACIÓ i AMENACES

I LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

@STORYDATABCN

11 DE SETEMBRE DE 2001

Plumes of smoke billow from the World Trade Center towers in Lower Manhattan, New York

Autor Flickr user Michael Foran  

TIME LINE

HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ A CATALUNYA

17/08/2017

Atemptat a les Rambles

01/10/2017

Eleccions Congreso

21/12/2017

Eleccions

Parlament

12/02/2019

Judici procés

02/04/2019

Neix

Verificat

26/05/2019

Eleccions

Municipals

Barcelona

14/10/2019

Fi judici

Procés

19/10/2019

Vaga

General

ARTICLE 155

INICIO RESPOSTA

A LA SENTÈNCIA

Referendum

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ A CATALUNYA

17/08/2017

Atemptat

las Rambles

01/10/2017

Elecciones Congreso

21/12/2017

Elecciones

Parlament

12/02/2019

Juicio

Procés

02/04/2019

Nace

Verificat

26/05/2019

Elecciones

Municipales

Barcelona

14/10/2019

Fin juicio

Procés

19/10/2019

Huelga

General

ARTÍCULO 155

INICIO RESPUESTA

A LA SENTENCIA

Referendum

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

17/08/2017

Atemptats a les Rambles

01/10/2017

Elecciones Congreso

21/12/2017

Elecciones

Parlament

12/02/2019

Juicio

Procés

02/04/2019

Nace

Verificat

Elecciones

Municipales

Barcelona

14/10/2019

Fin juicio

Procés

19/10/2019

Huelga

General

ARTÍCULO 155

INICIO RESPUESTA

A LA SENTENCIA

Referèndum

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

17/08/2017

Atemptats a les Rambles

01/10/2017

Elecciones Congreso

21/12/2017

Eleccions

Parlament

12/02/2019

Juicio

Procés

02/04/2019

Nace

Verificat

26/05/2019

Elecciones

Municipales

Barcelona

14/10/2019

Fin juicio

Procés

19/10/2019

Huelga

General

ARTÍCULO 155

INICIO RESPUESTA

A LA SENTENCIA

Referendum

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

Veritat i mentida, en paral·lel

Font: @MalditoBulo

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

1 any de fake news per temes

Font: @MalditoBulo

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

Els fets històrics amb més fake news

Font: @MalditoBulo

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

Font: @MalditoBulo

Les fake news del Procés, per mesos

Font: @MalditoBulo

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

A favor i en contra

Font: @MalditoBulo

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

Elecciones Congreso

19/10/2019

Huelga

General

INICIO RESPUESTA

A LA SENTENCIA

Fuene: @MalditoBulo

Font: @MalditoBulo

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓN EN CATALUNYA

17/08/2017

01/10/2017

Elecciones Congreso

21/12/2017

12/02/2019

Judici

Procés

02/04/2019

Neix

Verificat

26/05/2019

Elecciones

Municipales

Barcelona

14/10/2019

Fin juicio

Procés

19/10/2019

Huelga

General

ARTÍCULO 155

INICIO RESPUESTA

A LA SENTENCIA

Fuene: @MalditoBulo

Font: @MalditoBulo

Eleccions

Parlament

Referendum

Atemptat a les Rambles

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ a CATALUNYA

17/08/2017

01/10/2017

Elecciones Congreso

21/12/2017

12/02/2019

02/04/2019

26/05/2019

Eleccions

Municipals

Barcelona

14/10/2019

Fin juicio

Procés

19/10/2019

Huelga

General

ARTÍCULO 155

INICIO RESPUESTA

A LA SENTENCIA

Fuene: @MalditoBulo

Font: @MalditoBulo

Judici

Procés

Neix

Verificat

Eleccions

Parlament

Referendum

Atemptat a les Rambles

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓN EN CATALUNYA

17/08/2017

01/10/2017

Elecciones Congreso

21/12/2017

12/02/2019

02/04/2019

26/05/2019

14/10/2019

Fin juicio

Procés

19/10/2019

Huelga

General

ARTÍCULO 155

INICIO RESPUESTA

A LA SENTENCIA

Fuene: @MalditoBulo

Font: @MalditoBulo

Eleccions

Municipals

Barcelona

Judici

Procés

Neix

Verificat

Eleccions

Parlament

Referendum

Atemptat a les Rambles

Per això, part d'Storydata ha co-fundat la primera plataforma de verificació de Catalunya

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ A CATALUNYA

17/08/2017

01/10/2017

Elecciones Congreso

21/12/2017

12/02/2019

02/04/2019

26/05/2019

14/10/2019

19/10/2019

ARTÍCULO 155

INICI RESPOSTA

A LA SENTÈNCIA

Fuene: @MalditoBulo

Font: @MalditoBulo

Eleccions

Municipals

Barcelona

Judici

Procés

Neix

Verificat

Eleccions

Parlament

Referendum

Atemptat a les Rambles

Fi judici

Procés

Vaga

General

TIME LINE   HOTSPOTS DE LA DESINFORMACIÓ A CATALUNYA

17/08/2017

01/10/2017

21/12/2017

12/02/2019

02/04/2019

26/05/2019

14/10/2019

19/10/2019

ARTÍCULO 155

INICI RESPOSTA

A LA SENTENCIA

Fuene: @MalditoBulo

Eleccions

Municipals

Barcelona

Judici

Procés

Neix

Verificat

Eleccions

Parlament

Referendum

Atemptat a les Rambles

Fi judici

Procés

Vaga

General

Font: Reporters Sense Fronteres

Perquè les fake news

només tenen una víctima...

Timeline de la desinformació a Catalunya. Sobiraniatecnologica

By Storydata

Timeline de la desinformació a Catalunya. Sobiraniatecnologica

  • 320
Loading comments...

More from Storydata