Dlaczego DDD skutecznie zapobiega chorobie legacy ?

@technites_pl

@technites_pl

Dlaczego odziedziczone

to złe ?

@technites_pl

@technites_pl

Legacy to choroba całej organizacji

@technites_pl

Antidotum ?

WSPÓŁPRACA

DDD

Marcin Markowski

@technites_pl

http://itlibrium.com

Szymon Janikowski

@szjanikowski

http://github.com/itlibrium

@itlibrium

marcin.markowski@itlibrium.com

szymon.janikowski@itlibrium.com

@technites_pl

Osoby dramatu

Stefan

Maciek

@technites_pl

Agile ?

Produkt

ŹLE !

Biznes

IT

Wymagania

Estymaty

Spójność

Możliwości

Wiedza

Wizja

Realizacja

Review

@technites_pl

Agile !

Produkt

Biznes

IT

Środki i Ograniczenia

Spójność i Możliwości

Wiedza, Wizja

Realizacja

Review

@technites_pl

Kompleksowa ochrona przeciw
chorobie legacy !

WSPÓŁPRACA

DDD

@technites_pl

Cool Domain

@technites_pl

Diagram kontekstu

SYSTEM

@technites_pl

Podstawowy proces

x

=

@technites_pl

Gwarancje

x

=

0

G

@technites_pl

Umowy serwisowe

x

=

?

U

@technites_pl

Czy z tym DDD
to nie przerost
formy nad treścią ?

@technites_pl

A może by jednak proceduralnie ?

Przecież to wygląda
bardzo prosto ...

@technites_pl

public class ServiceService {
  […]

  public void finish(int serviceId, Collection<Integer> sparePartIds)
      throws BusinessException {
    Service service = serviceRepository.Get(serviceId);
    if (service.getStatus() != ServiceStatus.Scheduled) {
      throw new BusinessException("Nieprawidłowy status usługi");
    }

    List<SparePart> spareParts = new ArrayList<>();
    for (int sparePartId : sparePartIds) {
      spareParts.add(sparePartRepository.Get(sparePartId));
    }
    service.setSpareParts(spareParts);

    BigDecimal sparePartsCost = BigDecimal.valueOf(0);
    for (SparePart sparePart : service.getSpareParts()) {
      sparePartsCost = sparePartsCost.add(sparePart.Price);
    }

    PricingCategory pricingCategory =
        service.getClient().getEquipmentModel().getPricingCategory();
    
    BigDecimal labourCost = pricingCategory.getPricePerHour()
        .multiply(BigDecimal.valueOf(service.getDuration()));
    
    service.setPrice(pricingCategory.getMinPrice().max(labourCost)
        .add(sparePartsCost));

    service.setStatus(ServiceStatus.Done);
    serviceRepository.Save(service);
  }
}

@technites_pl

public void finish(int serviceId, Collection<Integer> sparePartIds) 
  throws BusinessException {
  Service service = serviceRepository.Get(serviceId);
  if (service.getStatus() != ServiceStatus.Scheduled)
    throw new BusinessException("Nieprawidłowy status usługi");

  List<SparePart> spareParts = new ArrayList<>();
  for (int sparePartId : sparePartIds)
  {
    spareParts.add(sparePartRepository.Get(sparePartId));
  }
  service.setSpareParts(spareParts);

  BigDecimal price = BigDecimal.ZERO;
  if (service.isWarranty())
  {
    price = BigDecimal.valueOf(0);
  }
  else
  {
    EquipmentModel equipmentModel = service.getClient().getEquipmentModel();
    PricingCategory pricingCategory = equipmentModel.getPricingCategory();
    Contract contract = service.getClient().getContract();

    BigDecimal sparePartsCost = BigDecimal.valueOf(0);
    for (SparePart sparePart : service.getSpareParts())
    {
      sparePartsCost = sparePartsCost.add(sparePart.Price);
    }

    if (contract == null)
    {
      price = pricingCategory.getMinPrice().max(pricingCategory.getPricePerHour()
          .multiply(BigDecimal.valueOf(service.getDuration()))).add(sparePartsCost);
    }
    else
    {
      BigDecimal sparePartsCostLimit = contract.getSparePartsCostLimit()
          .subtract(contract.getSparePartsCostLimitUsed());
      if (sparePartsCostLimit.compareTo(sparePartsCost) >= 0)
      {
        contract.setSparePartsCostLimitUsed(contract.getSparePartsCostLimitUsed()
          .subtract(sparePartsCost));
        sparePartsCost = BigDecimal.ZERO;
      }
      else
      {
        contract.setSparePartsCostLimitUsed(BigDecimal.ZERO);
        sparePartsCost = sparePartsCost.subtract(sparePartsCostLimit);
      }
      price = price.add(sparePartsCost);

      if (contract.getFreeInterventionsUsed() < contract.getFreeInterventions())
      {
        contract.setFreeInterventionsUsed(contract.getFreeInterventionsUsed() + 1);

        int freeInterventionTimeLimit = equipmentModel.getFreeInterventionTimeLimit();
        if (service.getDuration() > freeInterventionTimeLimit)
        {
          price = price.add(pricingCategory.getPricePerHour()
              .multiply(BigDecimal.valueOf(service.getDuration() - freeInterventionTimeLimit)));
        }
      }
      else
      {
        price = price.add(pricingCategory.getMinPrice().max(pricingCategory.getPricePerHour()
            .multiply(BigDecimal.valueOf(service.getDuration()))));
      }

      serviceContractRepository.Save(contract);
    }
  }

  service.setPrice(price);
  service.setStatus(ServiceStatus.Done);
  serviceRepository.Save(service);
}

@technites_pl

Wygląda znajomo ?

@technites_pl

Czym w zasadzie jest to DDD ?

@technites_pl

Software development is a learning process, working code is a side effect.

- Alberto Brandolini

@technites_pl

Bounded Contexts

@technites_pl

@technites_pl

Building Blocki

App Service

Domain Service

Modeluje Use Case'a

Koordynuje obiekty domenowe
Wyznacza transakcje biznesowe

Modeluje fragmentu procesu
Koordynuje obiekty domenowe
Nie posiada własnego stanu

@technites_pl

Building Blocki

Aggregate

Value Object

Posiada globalną tożsamość
Chroni reguły biznesowe
Udostępnia zachowania
Enkapsuluje dane i algorytmy

Tożsamość wynika z właściwości
Jest niezmienny

Udostępnia proste zachowania
Służy jako nośnik informacji

@technites_pl

Building Blocki

Policy

Factory

Dostraja zachowania i procesy
Nie posiada własnego stanu
Otwiera model na rozbudowę

Tworzy agregaty, polityki, etc.
Ma dostęp do szerokiego kontekstu
Enkapsuluje reguły kompozycji

@technites_pl

Building Blocki

to role obiektów

w systemie

@technites_pl

Gdzie jest logika jak nie ma jej w Building Blockach ?

@technites_pl

Do dzieła !

@technites_pl

Podstawowy proces

x

=

@technites_pl

Spotkanie z managementem

Z wyceną interwencji

będziemy sporo

eksperymentować

Chcemy wejść w nowe

modele współpracy

@technites_pl

Spotkanie z ekspertem

Jak wyceniamy interwencje ?

Wyceniamy
czynności serwisowe !

Przeglądy i naprawy

Na podstawie robocizny i kosztu części

Cena interwencji to suma cen czynności

@technites_pl

Spotkanie z ekspertem

Interwencja może
być zakończona jeżeli wszystkie czynności serwisowe są wycenione

Można to zrobić
tylko raz !

@technites_pl

Zakończenie interwencji

Interwencja

Czynność

Robocizna

<App Service>

<Aggregate>

<Value Object>

Koszt części

<Policy>

Ustalanie sposobu wyceny

<Factory>

Zakończ przy danych

czynnościach i sposobie wyceny

Utwórz sposób wyceny dla interwencji

@technites_pl

Od czego zaczynamy ?

def "Labour cost calculated correctly"() {
  given:
    _minPrice = minPrice;
    _pricePerHour = pph;
    _sparePartsPrices = [
      158 : Money.fromDouble(30), 
      333 : Money.fromDouble(40)];
    _duration = duration;
    _usedParts = usedPartsIds;
    _actionType = actionType;
  when:
    serviceIsFinished();
  then:
    getInterventionPrice() == Money.fromDouble(price);
  where:
    minPrice | pph | duration | usedPartsIds | actionType   ||  price
      200  | 100 | 4    | []     | Review     ||   400
      200  | 100 | 1    | [158, 333] | Repair     ||   270
      200  | 100 | 1    | []     | Review     ||   200
      200  | 100 | 0    | [333]    | Repair     ||   240
      300  | 100 | 0    | []     | Review     ||   300
      400  | 0  | 10   | [158]    | Repair     ||   430

@technites_pl

Serwis aplikacyjny

public class FinishInterventionHandler {
  
  [...]

  public void finish(FinishInterventionCommand command) 
    throws BusinessException {
    Intervention intervention = this.repository
      .get(command.getInterventionId());

    PricePolicy pricePolicy = this.pricePolicyFactory
      .createFor(intervention);
    intervention.finish(command.getServiceActions(), pricePolicy);

    repository.save(intervention);
  }
}

@technites_pl

Agregat

public class Intervention {
  
  [...]

  public void finish(Collection<ServiceAction> serviceActions, PricePolicy pricePolicy)
      throws BusinessException {
    
    if (this.serviceActions != null)
      throw new BusinessException("Nie można zakończyć interwencji więcej niż raz");

    this.serviceActions = new ArrayList<>(serviceActions);
    price = this.serviceActions.stream()
      .map(pricePolicy::apply)
      .reduce(Money.ZERO, Money::sum);
  }
}

@technites_pl

Polityki

public class PricePolicies {
  public static PricePolicy labour(Money pricePerHour, Money minPrice) {
    return serviceAction ->
      Money.max(
        Money.multiply(pricePerHour, serviceAction.getDuration().getHours()),
        minPrice);
  }

  public static PricePolicy sparePartsCost(Map<Integer, Money> sparePartPrices) {
    return serviceAction ->
      serviceAction.getSparePartIds().stream()
        .map(sparePartPrices::get)
        .reduce(Money.ZERO, Money::sum);
  }

  [...]
}

@technites_pl

Fabryka polityk

public class PricePolicyFactory implements IPricePolicyFactory {
  [...]

  public PricePolicy createFor(Intervention intervention) {
    [...]

    return PricePolicies.sum(
      PricePolicies.labour(
        Money.fromDecimal(pricingCategory.getPricePerHour()),
        Money.fromDecimal(pricingCategory.getMinPrice())),
      PricePolicies.sparePartsCost(sparePartPrices));
  }
}

@technites_pl

A co jak nie zdążymy z implementacją
w jednym sprincie ?

@technites_pl

Gwarancje

x

=

0

G

@technites_pl

Spotkanie z ekspertem

Dodajemy 2 nowe

Czynności Serwisowe:

Przegląd Gwarancyjny i

Naprawę Gwarancyjną

Klient za nie nie płaci !

@technites_pl

Zakończenie interwencji

Interwencja

Czynność

Robocizna

<App Service>

<Aggregate>

<Value Object>

Koszt części

<Policy>

Ustalanie sposobu wyceny

<Factory>

Zakończ przy danych

czynnościach i sposobie wyceny

Utwórz sposób wyceny dla interwencji

0 PLN

@technites_pl

Fabryka polityk

public class PricePolicyFactory implements IPricePolicyFactory {
  [...]

  public PricePolicy CreateFor(Intervention intervention) {
    [...]

    return PricePolicies.sum(
      PricePolicies.when(
        PricePolicyFactory::isRegularAction,
        PricePolicies.sum(
          PricePolicies.labour(
            pricingCategory.getPricePerHour(),
            pricingCategory.getMinPrice(),
          PricePolicies.sparePartsCost(sparePartPrices))),
        PricePolicies.when(
          PricePolicyFactory::isWarrantyAction,
          PricePolicies.free()));
  }
}

@technites_pl

To było sztuczne

i zbyt proste ?

@technites_pl

public void finish(int serviceId, Collection<Integer> sparePartIds) 
  throws BusinessException {
  Service service = serviceRepository.Get(serviceId);
  if (service.getStatus() != ServiceStatus.Scheduled)
    throw new BusinessException("Nieprawidłowy status usługi");

  List<SparePart> spareParts = new ArrayList<>();
  for (int sparePartId : sparePartIds)
  {
    spareParts.add(sparePartRepository.Get(sparePartId));
  }
  service.setSpareParts(spareParts);

  BigDecimal price = BigDecimal.ZERO;
  if (service.isWarranty())
  {
    price = BigDecimal.valueOf(0);
  }
  else
  {
    EquipmentModel equipmentModel = service.getClient().getEquipmentModel();
    PricingCategory pricingCategory = equipmentModel.getPricingCategory();
    Contract contract = service.getClient().getContract();

    BigDecimal sparePartsCost = BigDecimal.valueOf(0);
    for (SparePart sparePart : service.getSpareParts())
    {
      sparePartsCost = sparePartsCost.add(sparePart.Price);
    }

    if (contract == null)
    {
      price = pricingCategory.getMinPrice().max(pricingCategory.getPricePerHour()
          .multiply(BigDecimal.valueOf(service.getDuration()))).add(sparePartsCost);
    }
    else
    {
      BigDecimal sparePartsCostLimit = contract.getSparePartsCostLimit()
          .subtract(contract.getSparePartsCostLimitUsed());
      if (sparePartsCostLimit.compareTo(sparePartsCost) >= 0)
      {
        contract.setSparePartsCostLimitUsed(contract.getSparePartsCostLimitUsed()
          .subtract(sparePartsCost));
        sparePartsCost = BigDecimal.ZERO;
      }
      else
      {
        contract.setSparePartsCostLimitUsed(BigDecimal.ZERO);
        sparePartsCost = sparePartsCost.subtract(sparePartsCostLimit);
      }
      price = price.add(sparePartsCost);

      if (contract.getFreeInterventionsUsed() < contract.getFreeInterventions())
      {
        contract.setFreeInterventionsUsed(contract.getFreeInterventionsUsed() + 1);

        int freeInterventionTimeLimit = equipmentModel.getFreeInterventionTimeLimit();
        if (service.getDuration() > freeInterventionTimeLimit)
        {
          price = price.add(pricingCategory.getPricePerHour()
              .multiply(BigDecimal.valueOf(service.getDuration() - freeInterventionTimeLimit)));
        }
      }
      else
      {
        price = price.add(pricingCategory.getMinPrice().max(pricingCategory.getPricePerHour()
            .multiply(BigDecimal.valueOf(service.getDuration()))));
      }

      serviceContractRepository.Save(contract);
    }
  }

  service.setPrice(price);
  service.setStatus(ServiceStatus.Done);
  serviceRepository.Save(service);
}

@technites_pl

Wygląda znajomo ?

@technites_pl

Umowy serwisowe

x

=

?

U

@technites_pl

Spotkanie z ekspertem

Klient z umową nie płaci za robociznę od czynności serwisowych wykonanych w ramach puli darmowych interwencji

@technites_pl

Spotkanie z ekspertem

Klient z umową nie płaci za części zamienne do określonego limitu

@technites_pl

Interwencja

Umowa serwisowa

Wpływa na wycenę czynności serwisowych

Zakończenie wykorzystuje limity

Czynność

Zupełnie nowa koncepcja biznesowa

@technites_pl

Może zmodyfikować umowę serwisową w polityce ?

@technites_pl

Co to znaczy, że jakiś kawałek kodu gdzieś pasuje ?

@technites_pl

Zakończenie interwencji

<App Service>

Ustalanie sposobu wyceny

<Factory>

Zakończ przy danych

czynnościach i wycenie

Utwórz

sposób wyceny

dla interwencji

Wycena interwencji

<Domain Service>

Umowa serwisowa

<Aggregate>

Pobierz
limity

Uaktualnij
limity

Wyceń interwencję przy danych czynnościach i limitach

Interwencja

Czynność

<Aggregate>

<Value Object>

@technites_pl

Co to znaczy być

otwartym na rozbudowę ?

@technites_pl

Skoro tyle trzeba przerobić to

po co to wszystko ?

@technites_pl

Wygląda znajomo ?

@technites_pl

Przełom

To nie jest łatwe,

nawet w dobrym zespole

@technites_pl

Kompleksowa ochrona przeciw
chorobie legacy !

WSPÓŁPRACA

DDD

@technites_pl

Czy zawsze trzeba robić DDD ?

A czy da się go nie robić ?

@technites_pl

Bez zrozumienia biznesu nie zbudujemy zaufania !

@technites_pl

I odtąd żyli długo i szczęśliwie ...

... tylko czy na pewno ?

@technites_pl

Dlaczego DDD skutecznie zapobiega chorobie legacy ?

@technites_pl

DDD daje nam narzędzia do eliminacji niedopasowań pomiędzy kodem a biznesem

@technites_pl

Kompleksowa ochrona przeciw
chorobie legacy !

WSPÓŁPRACA

DDD

Marcin Markowski

@technites_pl

http://itlibrium.com

Szymon Janikowski

@szjanikowski

http://github.com/itlibrium

@itlibrium

marcin.markowski@itlibrium.com

szymon.janikowski@itlibrium.com

DDD a Legacy

By Marcin Markowski