Herunder finder du præsentationens indholdsfortegnelse. Kom tilbage til indholdsfortegnelsen ved at klikke øverst i midten på det slide du har åbent.

Forslag til ændringer?
Du kan hjælpe mig med at holde præsentation opdateret -  Send dine forslag direkte til mig på thbro@naestved.dk
 
Sidste nyt:  December 2023
 • Enkelte datoer ifm deadline for ansøgning på optagelse.dk havde jeg ikke fået opdateret - men det er de nu ;-)

God fornøjelse :-)
Mvh Thomas Brosø

 TANKER OM KØNSROLLER 

 OG VALG AF UDDANNELSE 

 UNGE TALER OM DERES 

 UDDANNELSESVALG 

1:08 MIN

3:50 MIN

 OVERBLIK OVER 

 UNGDOMSUDDANNELSERNE 

5:07 MIN

    > VIDEO

INTRO

HVAD KAN DU FORTÆLLE OM

DINE FREMTIDSØNSKER?

HVORDAN KAN DU KOMME FREM TIL ET

UDDANNELSESVALG

SOM KAN GIVE GOD MENING FOR DIG?!

 HVORDAN VIL DU

 BESKRIVE

 HVEM DU ER?

HVAD ER JEG

...I SKOLEN?

...I FRITIDEN?

...DER HJEMME?

PÅ HVILKEN MÅDE KAN DET FÅ BETYDNING

FOR MIT VIDERE UDDANNELSESFORLØB?!

GOD & MINDRE GOD TIL

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG ET JOB, HVOR DET AT HAVE

MEGET ANSVAR

FYLDER EN RIGTIG STOR DEL!

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG ET JOB, HVOR DET AT HAVE

STOR KONTAKT

FYLDER EN RIGTIG STOR DEL!

MED MENNESKER

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG ET JOB, HVOR DET AT VÆRE

KREATIV

FYLDER EN RIGTIG STOR DEL!

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG ET JOB, HVOR DET AT ARBEJDE

SELVSTÆNDIGT

FYLDER EN RIGTIG STOR DEL!

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG ET JOB, HVOR

PRAKTISKE

FYLDER EN RIGTIG STOR DEL!

OPGAVER

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG ET JOB, HVOR

TEORETISKE

FYLDER EN RIGTIG STOR DEL!

OPGAVER

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG ET JOB, HVOR DET AT TJENE

MANGE PENGE

FYLDER EN RIGTIG STOR DEL!

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG ET JOB, HVOR DET AT ARBEJDET ER

SPÆNDENDE

FYLDER EN RIGTIG STOR DEL!

NÅR DU SKAL

VIDERE

EFTER 9. / 10. KLASSE

VEJE IND I VORES

UDDANNELSESSYSTEM

JOB &
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

KARRIEREGUIDEN

MØD DE UNGE

Læs deres historier om at være på ungdomsuddannelserne!

ZOOM IND PÅ DIG SELV

Forskellige opgavesider, der gør dig klogere på dine tanker, drømme og styrker

OM UNGDOMSUDDANNELSERNE

Vi giver dig overblik over
indhold, krav og muligheder!

 • Spil og quizzer 
 • Videoer med job
 • Videoer med uddannelserne
 • Unges praktikbilleder
 • Hjemmesidetips
 • Med mere...

TJEK OGSÅ
HÆFTES
HJEMMESIDE

UG.DK

UDDANNELSESGUIDEN

FORSIDENS INDGANGE

"UDDANNELSER TIL UNGE"

+ TIL FORÆLDRE

INSPIRATIONSVÆRKTØJER

JOBKOMPASSET

ADGANGSKORTET

MIT UG

UDDANNELSER TIL UNGE

 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

 

VOKSEN OG EFTERUDDANNELSER

 

JOB

CHAT  +  RING  +  SMS  +  MAIL  + DIGITALE MØDER

  MANDAG -TORSDAG   9-21         FREDAG    9-16         LØRDAG     12-16          SØNDAG    12-21 

UVNÆSTVED.DK


ALLE ELEVER BLIVER

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERET

AF SKOLEN + UU-VEJLEDER I 8. OG 9. KLASSE

OM VURDERINGEN

RETTER SIG MOD DE 3 KATEGORIER AF UNGDOMSUDDANNELSER

ER TIL FOR AT SIKRE EN GOD OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSEN OG AT DER ER FOKUS DER HVOR DET ER NØDVENDIGT

EUD/EUX

HHX/HTX/STX

HF

SER PÅ OM DU HAR

DE NØDVENDIGE

PERSONLIGE

SOCIALE

PRAKSISFAGLIGE

FORUDSÆTNINGER

VURDERINGEN

FOR AT PÅBEGYNDE + GENNEMFØRE EN UNGDOMSUDDANNELSE

FAGLIGE

SER PÅ OM DU HAR

DE PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER

ER DU MOTIVERET OG HAR LYST TIL AT LÆRE?

VURDERINGEN

ER DU MØDESTABIL
OG ANSVARLIG?

ER DU GOD TIL AT ARBEJDE SELVSTÆNDIGT?

KAN DU VURDERE EGNE EVNER REALISTISK?

SER PÅ OM DU HAR

DE SOCIALE FORUDSÆTNINGER

ER DU GOD TIL
AT SAMARBEJDE?

VURDERINGEN

HAR DU TOLERANCE OG RESPEKT FOR ANDRE - OGSÅ DEM SOM ER FORSKELLIG FRA DIG?

BIDRAGER DU TIL
ET POSITIVT MILJØ?

SER PÅ OM DU HAR

DE PRAKSISFAGLIGE FORUDSÆTNINGER

KAN DU UDFØRE
PRAKTISKE OPGAVER?

VURDERINGEN

VISER DU INTERESSE FOR UDFØRSLEN AF ARBEJDET?

KAN DU BEGÅ DIG PÅ
EN ARBEJDSPLADS?

KAN DU KOBLE
TEORI MED PRAKSIS?

KAN DU BÅDE ARBEJDE I DETALJER
OG SAMTIDIG BEVARE DET STORE OVERBLIK?

SER PÅ OM DU HAR

DE FAGLIGE FORUDSÆTNINGER

HVORDAN SER DINE KARAKTERER UD?

VURDERINGEN

ER DU VELFORBEREDT OG HAR STYR PÅ LEKTIERNE?

HVORDAN KLARER DU DIG VED PRØVERNE?

STANDPUNKTKARAKTERER

PARATHEDSVURDERING OG

4,0

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

02

I DANSK OG MATEMATIK

4,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

EUD
EUX

KLASSE

8.

KLASSE

9./10.

HF

HTX
HHX
STX

*BEMÆRK AT DER OGSÅ STILLES SÆRLIGE KRAV TIL AFGANGSEKSAMEN

HVORNÅR LAVES VURDERINGEN?

SENEST 1.DECEMBER FORETAGER ELEVERNE ET FORELØBIGT UDDANNELSESVALG

HVORNÅR..?

EFTER 15. JANUAR GIVES BESKED OM VURDERINGEN

SENEST 15. JUNI: REVURDERING

SENEST 15. JANUAR: REVURDERING

SENEST 1. JUNI: REVURDERING

8.

KLASSE

9./10

KLASSE

FORELØBIG UDDANNELSESPARAT

BLIVER DU VURDERET

DU ARBEJDER SELVSTÆNDIGT, STABILT OG MÅLRETTET OG ER OPSØGENDE I FORHOLD TIL DIT VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE

DU OG DINE FORÆLDRE ER ANSVARLIGE FOR
TILMELDING
TIL UNGDOMSUDDANNELSE

DU DELTAGER AKTIVT I
KOLLEKTIVE VEJLEDNINGSAKTIVITETER 

FORELØBIG IKKE-UDDANNELSESPARAT

BLIVER DU VURDERET

SKOLE + UU SAMARBEJDER MED DIG OG DINE FORÆLDRE OM AT LAVE EN PERSONLIG VEJLEDNINGSPLAN, SOM SKAL HJÆLPE DIG TIL AT BLIVE UDDANNELSESPARAT

UDDANNELSESVEJLER ER ANSVARLIG FOR
TILMELDING
TIL UNGDOMSUDDANNELSE

DU DELTAGER AKTIVT I
KOLLEKTIVE VEJLEDNINGSAKTIVITETER 

ADGANG TIL

DE GYMNASIALE
UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

GIVER

Hvordan bliver din nye hverdag på en gymnasial uddannelse? Se mere om din vej gennem htx, hhx, stx eller hf. Hør om skolefag, forløb, lektier og meget mere.

    > MØD

2:38 MIN

MØD ELEVER FRA HHX

ELEVER!

2:32 MIN

MØD ELEVER FRA STX

2:31 MIN

MØD ELEVER FRA HTX

2:38 MIN

MØD ELEVER FRA HF

2:35 MIN

MØD ELEVER FRA EUX

1:42 MIN

AT VÆLGE STUDIERETNING..?

DE GYMNASIALE UDDANNELSER

GODT KAN LIDE VIDEN OG FORDYBELSE

GODT KAN LIDE AT LAVE SKRIFTLIGE OPGAVER OG PROJEKTER SELVSTÆNDIGT OG SAMMEN MED ANDRE

GERNE VIL VÆRE EN DEL AF ET AKTIVT STUDIEMILJØ

HAR LYSTEN TIL
AT LÆSE VIDERE

...ER FOR DIG SOM:

HAR DET GODT MED SKOLEN OG MØDER FORBEREDT

TON DIN STUDIERETNING UD FRA UD FRA

VALGFAG

STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

KERNEN I DIN UDDANNELSE

STUDIERETNINGSFAGENE ER DE FAG DER

FÆLLES FOR ALLE ELEVER

GIVER DIN UDDANNELSE EN SÆRLIG PROFIL

LYST + INTERESSE + FREMTIDSPLANER

TON DIN HF YDERLIGERE UD FRA UD FRA

VALGFAG

FAGPAKKE

OBLIGATORISKE FAG

KERNEN I DIN UDDANNELSE

FAGPAKKEN ER DE FAG DER

FÆLLES FOR ALLE ELEVER

GIVER DIN UDDANNELSE EN SÆRLIG PROFIL

LYST + INTERESSE + FREMTIDSPLANER

DE GYMNASIALE FAG

FINDES PÅ

EN DEL AF DISSE NIVEAUER

ER OBLIGATORISKE

DU KAN ÆNDRE NIVEAUER

PÅ NOGLE FAG GENNEM

DINE VALG AF

STUDIERETNING + VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

NIVEAUER

3

PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UNIVERSITETS-

CIVILINGENIØR

NÅR DU HAR GENNEMFØRT

MEDICIN

STATSKUNDSKAB

ØKONOMI

JURA

DATALOGI

SUNDHEDSUDDANNELSER

NATURVIDENSKABELIGE

SPROG

UDDANNELSER

ERHVERVSAKADEMI-

LABORANT

HANDELSØKONOM

BYGGETEKNIKER

MARKEDSFØRINGSØKONOM

DATAMATEKNIKER

IT-TEKNOLOG

JORDBRUGSTEKNOLOG

FINANSØKONOM

PROFESSIONSBACHELOR-

3-4 ÅR

LÆRER

EKSEMPELVIS

PÆDAGOG

JOURNALIST

SOCIALRÅDGIVER

EKSPORT OG

FYSIOTERAPEUT

SYGEPLEJERSKE

INNOVATION OG

TEKNOLOGI

ENTREPRENØRSKAB

VISUEL

KOMMUNIKATION

UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

2 ÅR

EKSEMPELVIS

UDDANNELSER

3-5 ÅR

EKSEMPELVIS

UDDANNELSER

KORTE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

MELLEMLANGE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

LANGE

HHX   |  HTX   |  STX  |  HF

5,0

SÆRLIGT OM DE FAGLIGE

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

3,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

5,0

I GENNEMSNIT

2,0 - 3,0

I GENNEMSNIT

UNDER 5,0

I GENNEMSNIT

UNDER 5,0

I GENNEMSNIT

6,0

I GENNEMSNIT

ADGANGSKRAV TIL HHX + HTX + STX

DIREKTE ADGANG

DIREKTE ADGANG

EKSAMEN

8.

KLASSE

9.

KLASSE

GÆLDER FRA AUGUST 2019!

DU SKAL VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
OG OPFYLDE FØLGENDE KARAKTERKRAV

VIA VEJLEDNINGSSAMTALE

ADGANG

4,0

SÆRLIGT OM DE FAGLIGE

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

UNDER 4,0

I GENNEMSNIT

UNDER 4,0

I GENNEMSNIT

6,0

I GENNEMSNIT

ADGANGSKRAV TIL HF

DIREKTE ADGANG

DIREKTE ADGANG

EKSAMEN

8.

KLASSE

9.

KLASSE

GÆLDER FRA AUGUST 2019!

DU SKAL VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
OG OPFYLDE FØLGENDE KARAKTERKRAV

SÆRLIGT OM DE FAGLIGE

UNDER 4,0

I GENNEMSNIT

UNDER 6

I GENNEMSNIT

MULIGHED FOR AT SØGE OPTAGELSE VIA
OPTAGELSESPRØVE OG SAMTALE

ADGANGSKRAV TIL HF

EKSAMEN

10.

KLASSE

GÆLDER FRA AUGUST 2019!

4,0

I GENNEMSNIT

4,0

I GENNEMSNIT

DIREKTE ADGANG

MEN MINIMUM
02 DANSK 0G MATEMATIK

DU SKAL VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
OG OPFYLDE FØLGENDE KARAKTERKRAV

VED BESTÅET OPTAGELSESPRØVE

ADGANG

HVAD KUNNE

INDEN JEG SPRINGER UD I NOGET!?

JEG OVERVEJE

HTX

HF

HHX

STX

HVILKEN
GYMNASIAL RETNING
RAMMER BEDST MINE
FAGLIGE INTERESSER?

?

?

?

?

?

?

?

?

HTX

HF

HHX

STX

HVILKET
GYMNASIUM HAR ET
STUDIEMILJØ, SOM

PASSER GODT TIL MIG?

?

?

?

?

?

?

?

?

HTX

HF

HHX

STX

HVORDAN
PASSER MINE FAG I

FORHOLD TIL KRAVENE

PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER?

?

?

?

?

?

?

?

?

ERHVERVSUDDANNELSER

HER BRUGER DU HOVED & HÆNDER VED AT KOMBINERE TEORI & PRAKSIS!

...OVER 100 FORSKELLIGE UDDANNELSER!

EN VERDEN

UDEN DYGTIGE

TÆNK HVIS VI LEVEDE I

FAGFOLK

Hvordan bliver din nye hverdag på en erhvervsuddannelse? Se mere om din vej gennem en EUD / EUX. Hør om skolefag, forløb, lektier og meget mere.

    > MØD

2:38 MIN

MØD ELEVER FRA
FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

ELEVER!

2:32 MIN

2:31 MIN

2:38 MIN

2:35 MIN

MØD ELEVER FRA
KONTOR, HANDEL OG FORRETNING

MØD ELEVER FRA
OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

MØD ELEVER FRA
TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

MØD ELEVER FRA
EUXFOR AT BLIVE OPTAGET, SKAL DU
VURDERES UDDANNELSESPARAT
HAVE BESTÅET AFGANGSEKSAMEN 

HAVE MINDST 02 I GENNEMSNIT I DANSK + MATEMATIK VED AFGANGSPRØVEN  

ERHVERVSUDDANNELSE = EUD

FØRER TIL BÅDE

JOB & VIDEREUDDANNELSE

EUD UDDANNELSESFORLØB

KRÆVER EN UDDANNELSESAFTALE

ELLER AFTALE OM SKOLEOPLÆRING

DER KAN VÆRE SÆRLIGE OPTAGELSESKRAV

= FAG PÅ BESTEMTE NIVEAUER ELLER

VEKSLER MELLEM OPLÆRING I VIRKSOMHED

OG SKOLEOPHOLD

DER UDBETALES LÆRLINGELØN

UNDER HOVEDFORLØB

AFSLUTTES MED EKSAMEN

MULIGHED FOR JOB

OG VIDEREUDDANNELSE!

BESTEMTE FAGLIGE FÆRDIGHEDER

GRUNDFORLØB 2 KAN

MAX PÅBEGYNDES 3 GANGE

SPECIFIKKE FAG RETTET

RETTET MOD EN BESTEMT

FORBEREDER PÅ AT OPFYLDE

OPTAGELSESKRAV TIL

KAN VÆRE OMFATTET AF

ADGANGSBEGRÆNSNING

AFSLUTTES MED

ERHVERVSUDDANNELSE

HOVEDFORLØB

GRUNDFORLØBSPRØVE

DIREKTE ELLER MAX

TO ÅR EFTER 9. KLASSE

KAN KUN TAGES ÉN GANG!

ERHVERVSINTRODUCERENDE

UNDERVISNING

FAGRETNING = TEMAER

INDEN FOR HOVEDOMRÅDET

GENERELT ERHVERVSFAGLIG STOF

FØRER TIL ENDELIG VALG

AF UDDANNELSE

GIVER ADGANG TIL ALLE

GRUNDFORLØB 2

HVAD KUNNE

INDEN JEG SPRINGER UD I NOGET!?

JEG OVERVEJE

FØDEVARE, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGS-SERVICE

INDEN FOR
HVILKET HOVEDOMRÅDE
HAR JEG MINE STØRSTE
INTERESSER?

?

?

?

?

?

?

?

?

FØDEVARE, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGS-SERVICE

HVILKE
FORVENTNINGER OG KRAV STILLES TIL MIG PÅ DEN UDDANNELSE JEG OVERVEJER?

?

?

?

?

?

?

?

?

FØDEVARE, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGS-SERVICE

HVILKE
MULIGHEDER GIVER UDDANNELSEN MIG I FORHOLD TIL JOB OG VIDERE UDDANNELSE?

?

?

?

?

?

?

?

?

FØDEVARE, JORDBRUG OG OPLEVELSER

OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK

TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGS-SERVICE

HVORDAN
ER MIT NETVÆRK INDENFOR FAGOMRÅDE OG HVORLEDES KAN JEG UDVIDE MIT NETVÆRK?

?

?

?

?

?

?

?

?

EUX

          ERHVERVSUDDANNELSE
          + GYMNASIAL EKSAMEN

2 PÅ SAMME TID!

SØG DIREKTE I ARBEJDE
SOM FAGLÆRT

SØG DIREKTE IND PÅ EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

    > MØD

ELEVER!

2:15 MIN

...FRA EUX - TEKNISK

2:47 MIN

...FRA EUX - VELFÆRD

2:39 MIN

...FRA EUX - MERKANTIL

2:35 MIN

...FRA EUX GENERELT

 

UDDANNELSESFORLØBET

EUD VS. EUX

EUX = INDHOLDET FRA EUD SAMT...

> DANSK  A-NIVEAU 
 > ENGELSK B-NIVEAU  
  MATEMATIK   C-NIVEAU  
  SAMFUNDSFAG   C-NIVEAU 

EN YDERLIGERE RÆKKE FAG PÅ A + B + C NIVEAU
AFHÆNGIG AF DEN VALGTE EUX-UDDANNELSE.

MINDST TO AF DISSE FAG PÅ A ELLER B NIVEAU
EN STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE
ET TVÆRFAGLIGT SKRIFTLIG EKSAMENSPROJEKT

HVAD KUNNE

INDEN JEG SPRINGER UD I NOGET!?

JEG OVERVEJE

GYMNASIAL UDDANNELSE

HVILKE
FORDELE & ULEMPER

KUNNE DER VÆRE VED EUX SAMMENHOLDT MED EN

ALM.
ERHVERVS- UDDANNELSE

GYMNASIAL UDDANNELSE

PÅ HVILKEN MÅDE

ER DE KRAV, DER STILLES

TIL DE UNGE PÅ EUX ANDERLEDES

I FORHOLD TIL

UNGE PÅ EN

ERHVERVS- UDDANNELSE

HVORDAN
KUNNE DET GIVE

GOD MENING

FOR UNGE AT

OVERVEJE EN EUX

FREMFOR EN

GYMNASIAL UDDANNELSE

ERHVERVS- UDDANNELSE

HVORDAN KOMMER DU

GODT VIDERE?!

KOM GODT RUNDT OM DIT

UDDANNELSESVALG

BLIV KLAR

TIL SPRINGET!

AT KOMME GODT VIDERE

EFTER 9. / 10. KLASSE?

KOLLEKTIV VEJLEDNING I KLASSEN

DELTAGELSE I SKILLS

OPLEVE UNGDOMSUDDANNELSER PÅ INTROKURSER

MULIGHED FOR AT OPLEVE JOB I PRAKTIK

EVENTUEL BROBYGNING I 9.KLASSE

ARBEJDE MED STUDIEVALGSPORTFOLIO

. . .

DELTAGE I UDDANNELSESAFTEN MED FORÆLDRE

KARRIEREGUIDEN

MØD DE UNGE

Læs deres historier om at være på ungdomsuddannelserne!

ZOOM IND PÅ DIG SELV

Forskellige opgavesider, der gør dig klogere på dine tanker, drømme og styrker

OM UNGDOMSUDDANNELSERNE

Vi giver dig overblik over
indhold, krav og muligheder!

 • Spil og quizzer 
 • Videoer med job
 • Videoer med uddannelserne
 • Unges praktikbilleder
 • Hjemmesidetips
 • Med mere...

TJEK OGSÅ
HÆFTES
HJEMMESIDE

UG.DK

UDDANNELSESGUIDEN

FORSIDENS INDGANGE

"UDDANNELSER TIL UNGE"

+ TIL FORÆLDRE

INSPIRATIONSVÆRKTØJER

JOBKOMPASSET

ADGANGSKORTET

MIT UG

UDDANNELSER TIL UNGE

 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

 

VOKSEN OG EFTERUDDANNELSER

 

JOB

CHAT  +  RING  +  SMS  +  MAIL  + DIGITALE MØDER

  MANDAG -TORSDAG   9-21         FREDAG    9-16         LØRDAG     12-16          SØNDAG    12-21 

DINE REFLEKSIONER

STUDIEVALGSPORTFOLIO

 STUDIEVALGSPORTFOLIO

ERHVERVSPRAKTIK

BLIV RIG

PÅ ERFARINGER!

HVAD KAN DU

"NÆSTEN" ALLE MULIGHEDER ER ÅBNE!

KASTE DIG UD I?

MURER

SALGSASSISTENT

INGENIØR

KOK

MEKANIKER

PÆDAGOG

LÆRER

REVISOR

ADVOKAT

EJENDOMSMÆGLER

ELEKTRIKER

IT-SUPPORTER

FRISØR

SYGEPLEJERSKE

TANDLÆGE

KONTORASSISTENT

LANDMAND

BAGER

WEBDESIGNER

ARKITEKT

JOURNALIST

BIBLIOTIKAR

FYSIOTERAPEUT

DYRLÆGE

GARTNER

FARMACEUT

VVS'ER

BIOKEMIKER

FIND INSPIRATION

I KARRIEREGUIDEN

Tips
til at bruge
dit netværk
jobkompasset
lærepladsen.dk

Find
siderne
om praktik

Udforsk
joblisten

Fokus på
før / under / efter
din praktik

FIND INSPIRATION PÅ

KARRIEREGUIDEN.NU

Se
andre unges
billeder fra praktik!

 

Del også dit eget
billede efter
din praktik

Gå på
opdagelse
i de mange
job-
videoer!

PRINT PRAKTIKAFTALE VIA

UNG.UNOUNG.DK

LOG IND

Vælg
"praktik"
i menuen

STEP 1

Print
praktikseddel
og udfyld med praktiksted

STEP 2

Log ind igen
når sedlen er
udfyldt og opret
pratikaftalen

CVR

ELLER

Alle virksomheder har

Et cvr-nummer. Du skal

Bruge det for at oprette

Din praktikaftale...

Bruges hvis virksomheden

Har flere fysiske afdelinger.

Hvis de har et p-nummer så

Brug det når du opretter

Din praktikaftale...

P-NUMMER

!

OPRET PRAKTIKAFTALE PÅ

UNG.UNOUNG.DK

Når du
har indtastet
cvr eller p-nummer,
så udfylder du
resten af felterne
ud fra din
praktikseddel.

Afslut med at klikke
på "opret" - så er din
aftale sendt til din uddannelsesvejleder

TJEKLISTEN INDEN DIN

ERHVERVSPRAKTIK

Jeg ved hvornår
jeg skal møde og
sørger naturligvis
for at være der
i god tid

Jeg har styr på
hvordan jeg kommer
hen til mit praktiksted og ved hvor jeg skal
møde ind

Jeg ved hvilket tøj,
som praktikstedet
forventer at jeg skal
have på under min
praktik hos dem.

Jeg kender reglerne
omkring brug af
mobiltelefon

Jeg ved at min
mødetid hænger sammen
med mit praktikjob

Hvis jeg bliver syg
så ved jeg præcis
hvem som skal
have besked

Jeg er med på, at
jo mere initiativ
jeg tager i praktikken og jo mere jeg tør spørge ind til de mennesker jeg møder, jo bedre bliver min oplevelse i min praktik.

ERHVERVS

VELKOMMEN HJEM FRA DIN

PRAKTIK

Hvad kan du fortælle om den


du har været i?

virksomhed

Hvad kan du fortælle om det


du har prøvet?

job

Hvilke


havde du det
godt & ikke godt med?

dele af jobbet

Nævn

man skal være god til, for at ha' det job!

...Hvilke af de ting er du selv god til..?

alle de ting

Gør sætningen færdig:

"Jeg beundrer de mennesker, som arbejder som

 

fordi..."

Dit praktikjob

Hvilke
andre jobs
var der i virksomheden?

...og hvilke andre fagpersoner samarbejder "dit job" meget med?

Hvordan kunne du ha' fået en endnu
bedre oplevelse
i din praktik?

...hvad kunne du + virksomheden
ha' gjort anderledes?

På hvilken måde kan dine erfaringer fra praktikken
hjælpe dig videre
i forhold til valg af uddannelse..?

Studievalgsportfolio

Brug nogle af spørgsmålene til at skrive ud fra

 • Hvad kan du fortælle om den virksomhed du har været hos?
   
 • Hvilket job var du i praktik som?
   
 • Hvad oplever du, at man skal være god til i det job?
 • Hvordan passer det til dig og dine interesser?
   
 • Kom med eksempler på arbejdsopgaver du fik mulighed for at afprøve
   
 • Hvad blev du positiv overrasket over i din praktik?

INTROKURSER

2X2 DAGE

PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE!

LØBER OVER 2 UGER I FORÅRET

2 X 2 DAGE

MANDAG-TIRSDAG

ONSDAG-TORSDAG

DU ER SAMMEN MED ELEVER

FRA ANDRE 8. KLASSER

DU SKAL BESØGE MINDST EN

 ELLER ERHVERVSGYMNASIAL

UNGDOMSUDDANNELSE

ERHVERVSUDDANNELSE

DE DAGE DU IKKE ER UDE PÅ BESØG

HAR DU ALMINDELIG UNDERVISNING

INTRO

KURSER

=

UD &

OPLEV

UDDANNELSERNE!

OPRET ØNSKER TIL

INTROKURSER

EFTER DINE

INTROKURSER

Studievalgsportfolio

Brug nogle af spørgsmålene til at skrive ud fra

 • Hvilke uddannelser har du besøgt?
   
 • Hvad lærte du af nyt om uddannelserne, som du ikke vidste før?
   
 • Hvilke forskelle/ligheder oplevede du mellem uddannelserne?
   
 • Hvad overraskede dig positivt/negativt?
 • Hvordan oplevede du stedet, lokaler, kantine, fællesområder mv..?
   
 • Hvordan oplevede du, at man arbejde med de forskellige fag?
   
 • Var der noget på uddannelserne, som ikke lige ramte dine interesser?

NÅR DU SKAL UDFYLDE DIN ANSØGNING

ANSØGNINGSFRIST

1. MARTS 2024

OPTAGELSE.DK

LOG IND PÅ

       Søg ungdomsuddannelse

+ 10.klasse

    Log på med MitID

1

2

OPTAGELSE.DK

VÆLG UDDANNELSE

ELLER ANDEN AKTIVITET

     Under "forudsætninger"
kan du se din parathedsvurdering

ERHVERVS

1

UDDANNELSE?

SØGER DU EN

2

3

GYMNASIAL

UDDANNELSE?

SØGER DU EN

10.KLASSE

SØGER DU EN

Hvilken af de 4 eud hovedområder..?

Hvor henne?

Med / uden EUX?

Har du helt styr på om du kan tage hele uddannelsen samme sted - og om de også har uddannelsen med eux?

1