Umbraco

w Chmurze

Hacklag Warszawa, Marzec 2017

Dziękuję za uwagę!

Pytania?

Marcin Zajkowski

Trener i Certyfikowany Master Umbraco
@
 The Cogworks

Czarodziej od Treści i Wiedzy, Wódz Trenerów / PedagoGEEK @ WOW School

Ja, bloger @ udfnd.pl

@zajkowskimarcin

Azure?

v1.0 - "easy"

Dzieci w WOW School dają radę :)

WebApp na Azure

Protip #1

Azure rzuca błędem przy próbie instalacji więcej niż 1 instancji Umbraco na tym samym serwerze bazodanowym.

v2.0 - "pricey"

$$$

Skalowalne Umbraco CMS

 • Load Balancing - 2 x Azure Web App (Master + Front-end) + 1 x SQL
 • Azure blob storage dla mediów
 • Azure Redis cache (session state)

Więcej informacji

Gotcha's

...bo nie zawsze jest kolorowo :)

Główni sprawcy problemów

 • Indexy Examine
 • Wolny system plików (fcnMode)
 • ^^ logi i ich zapis
 • Sesja w przypadku Load Balancingu
 • Cache

Rozwiązania

 • Nie Load Balancingujemy backoffice!
 • Korzystajmy z dokumentacji (WebApps, Load Balancing) i artykułów w sieci
 • Korzystajmy z dodatków, które ułatwią nam życie
 • ^^ nie wynajdujmy koła na nowo :)

 ImageProcessor.Web.Config

UmbracoFileSystemProviders.Azure

Azure Logger for Umbraco

Azure CDN Toolkit for Umbraco

UC?

Umbraco Cloud

a.k.a. UaaS - Umbraco as a Service

Jak i z czym

się to je?!

git clone https://warsaw-umbraco-meetup-1.scm.s1.umbraco.io/bde1c055-7e62-45bf-aef8-c1053cbc25b5.git

Za mało?

Demo

Co dalej?

Gdzie szukać wiedzy, jak żyć ;)

15.09.2017

Umbraco Poland Festival

 • Kraków
 • ~100 osób z czego ok. 20% z poza Polski
 • Keynote prowadzony przez Nielsa Hartviga!
 • Szkolenia certyfikacyjne przed festiwalem

Dziękuję za uwagę!

@zajkowskimarcin  /  marcin.zajkowski@thecogworks.com

Ankieta

Umbraco w Chmurze

By Marcin Zajkowski

Umbraco w Chmurze

 • 4,442