Nytt grensesnitt for Oria

del II

 

Ahl Vegard Nilsen,

Seksjon for tilvekst og system

 

Plan og utbytte

 

Plan

Utbytte

 • Oria-organisering ved UiB
 • Arbeidsmetoder
 • Arbeidsverktøy
 • Resultater/planer
 • Eksempler på inspirasjonskilder
 • Eksempler på arbeidsmåter
 • Gode arbeidsverktøy

Organisering ved UBB

 • Nylig omorganisert institusjon
 • Seksjon for tilvekst og system
 • Ulik sammensetning
 • Overlapp med Alma-gruppen

Oria-gruppen

Alma-gruppen

 

Synergi-feltet

Arbeidsmetoder

Internasjonale impulser

Data-dreven utvikling

Lokale føringer

Internasjonale impulser

The International group of ex libris users

Internasjonalt fellesskap av Ex Libris-kunder

Fasiliterer for kunnskapsdeling mellom landegrenser

Årlige konferanser

Lokale føringer

Klart definert grafisk profil som i følge kommunikasjonsavdelingen er "... et kvalitetsstempel som signaliserer ryddighet, kvalitet og organisatorisk tilhørighet."

Data-dreven utvikling

Hva informerer våre avgjørelser?

 • Arbeidsgruppens kompetanse
 • Statistikk
 • Brukerundersøkelser

Data-dreven utvikling II

Primo analytics

 • Populært tema i Ex Libris-sammenheng
 • Profittorientert
 • Gir presise beskrivelser av brukeradferd

Hvilke fasetter brukes?

Mest populære søk

 • Brukes for å sette opp Resource recommenderen

Data-dreven utvikling III

Brukerundersøkelser

 • To brukerundersøkelser avholdt
 • Én deltaker - én observatør
 • Utdelt oppgavesett
 • 30 - 40 minutter
 • Opptak av skjermbildet
 • Debriefing med observatører

Data-dreven utvikling III

"Hva synes du om nye oria?"

 • Enkelt spørreskjema
 • Lavterskel
 • Stort spenn i besvarelser

Arbeidsverktøy

Sandbox

 • Uvurderlig verktøy for testing
 • Sandbox back office
 • Sammenkobling med Alma sandbox
 • Egner seg best for å teste funksjoner
 • Enkelt å bruke

Arbeidsverktøy

primo-explore-devenv

 • Utviklet av Ex Libris
 • Basert på åpen kildekode - github
 • Lar deg hoste en lokal instans av Oria
 • Egner seg for å teste javascript- og stilendringer
 • Krever noe mer teknisk kompetanse

Konfigurere oria

Arbeidsflyt i produksjon og sandbox (stil/js)

=

 

 1. Last ned eksisterende filer fra Back office
 2. Unzip pakken med konfigurasjonsfilene
 3. Legg til/endre kode som ønsket
 4. Lag en ny zip-fil av de endrede filer
 5. Last opp den nye pakken
 6. Deploy den nye pakken i back office
 7. Oppdater nettleser og (forhåpentligvis) se ønsket resultat
 8. Hvis uønsket resultat -> gjenta steg 1-8

planer

 • Forenkle enkeltpostvisningen
 • Evaluere hylleplassering i trefflisten
 • Fjerne uønskede farger
 • Analysere brukerundersøkelsene

takk

Nytt grensesnitt for Oria - 16:9

By ahl.nilsen@uib.no

Nytt grensesnitt for Oria - 16:9

BIBSYS-konferansen 2018

 • 554
Loading comments...

More from ahl.nilsen@uib.no