DIGITAL STUDIELITTERATUR VED UiB

HVORFOR

HVA

HVEM

HVORDAN

UiBs tjeneste for rettighetsklarering, digitalisering og distribusjon av tidligere trykt «kompendielitteratur»

Fysiske kompendier avskaffet ved UiB fra høsten 2015

STUDIEADMINISTRASJONEN (SA)

DRIFTSGRUPPEN

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

IT-AVDELINGEN

}

Kopinor

:bolk

INSTITUTTENE

UB

BOLK

RETTIGHETSHAVERE

LITTERATURKIOSKEN

DIGITAL STUDIELITTERATUR I TALL

250

4700

400 000

Digital studielitteratur ved UiB

By ahl.nilsen@uib.no

Digital studielitteratur ved UiB

  • 294
Loading comments...

More from ahl.nilsen@uib.no