Teorinai pagrindai

Planas

Kas yra duomenų bazė?

Kas yra duomenų bazių valdymo sistema?

Realiacinės duomenų bazės ir jų struktūra

SQL kalba

 

Kas yra DB?

Pagal tam tikrą struktūrą suformuotas duomenų rinkinys.

 

 • Bibliotekos kartoteka;
 • Telefonų knyga;
 • Gydytojo pacientų sąrašas

 

 

DB valdymo sistema

Programinė įranga, skirta duomenų bazėje saugomų duomenų apdorojimui.

DBVS funkcijos

Pagrindinės:

 • Duomenų įrašymas
 • Duomenų keitimas
 • Duomenų šalinimas
 • Duomenų paieška

 

Papildomos:

 • Duomenų pertekliaus minimizavimas
 • Efektyvus darbas su duomenimis
 • DB vientisumo išlaikymas
 • DB neprieštaringumo užtikrinimas
 • DB saugumo užtikrinimas

 

DB modeliai

Iki-reliacinės DB

 • Hierarchinės – duomenys vaizduojami medžio struktūromis
 • Tinklinės – duomenys vaizduojami orientuotais grafais

Reliacinės DB

 • Duomenys pateikiami lentelėmis ir ryšiais tarp jų

Naujosios 

 • Deduktyvios DB
 • Ekspertinės DB
 • Objektinės DB

 

Reliacinės DB

 • Duomenys vartotojams pateikiami lentelėmis ir niekaip kitaip;

 

 • Vartotojui pateikiami operatoriai, leidžiantys iš vienų lentelių sukurti kitas

 

Reliacinė DB

 • Sudaryta iš lentelių
 • Lentelės eilutė (įrašas) aprašo vieną objektą (žmogų, įmonę, produktą)
 • Lentelės stulpelis (laukas) aprašo atskiras objekto charakteristikas
 • Eilutės ir stulpelio sankirta- reikšmė

Reliacinė DB

Lenteles tarpusavyje sieja ryšiai

Reliacinės DBVS

Komercinės

 • DB2 – IBM  bendrovės sukurta DBVS
 • ORACLE – Oracle  bendrovės produktas
 • SYBASE – Sybase Inc. produktas
 • MS SQL Server – Microsoft  vystoma DBVS

 

Nemokamos

 • PostgreSQL - PostgreSQL Global Development Group
 • MySQL – MySQL AB

 

Užklausos

Vartotojas su DBVS bendrauja pateikdamas sistemai užklausas tam tikra formalizuota kalba.

 

Reliacinės DBVS naudoja SQL ( Structured Query Language ) kalbą.

 

Kiekviena DBVS savaip išplečia standartinį SQL komandų rinkinį.

SQL kalba

Pagrindinis vienetas – sakinys ( statement )
SELECT * FROM `table` WHERE `field`=‘smth’

 

Sakinių rūšys:

 • Duomenų apibrėžimo sakiniai
  • Kuriamos duomenų bazės ir lentelės
 • Manipuliavimo duomenimis sakiniai
  • Skirti duomenims surasti, pašalinti ir įterpti
 • Valdymo sakiniai
  • Skirti vartotojų darbo su DB koordinavimui

Informacinė sistema

Užduotis #1

Excel skaičiuoklėje sukurti elementarią duomenų bazę

 

Reikalavimai:

 • Bent 4 lentelės
 • Bent 6 stulpeliai kiekvienoje
 • Bent 5 įrašai kiekvienoje
 • Lentelės turi tarpusavyje sietis

DBVS 1

By Arūnas Liuiza