HTML

Programavimas 1

Planas

 • Kas yra HTML?
 • HTML dokumento struktūra
 • Nuorodos

Hyper
Text
Markup
Language

Tekstas

Įprastinis tekstas – knygos, žurnalai, laikraščiai ir pan.


Teksto turinys rodomas eilutėmis, suskirstomas į paragrafus , puslapius.


Rašant tokį tekstą daroma prielaida, kad skaitytojas jį skaitys ta tvarka, kaip jis yra pateiktas

Hipertekstas

Į įprastinį tekstą įterpiamos nuorodos, kurios perkelia skaitytoją į kitas teksto dalis ar visai kitus tekstus

 

Panašu į nuorodas enciklopedijose – (žr. psl. XX)

 

Skaitytojas pats nusprendžia kokia tvarka skaitys tokio teksto dalis

Istorija - tiny.lt/html1

Kas yra xHTML?

Griežtesnė, labiau standartizuota HTML versija
 

 • Reikalauja kad HTML kodas būtų tvarkingai suformuluotas
 • Geriau atvaizduoja skirtingos naršyklės
 • Kodas – lengviau perprantamas ir tobulinamas

Turinio ir išvaizdos atskyrimas

HTML skirta turinio struktūrai suformuoti


HTML dokumento išvaizda yra apibrėžiama per CSS (pakopinius stilius)

HTML dokumento struktūra

 • Sudarytas iš elementų (angl. tags)

 

 • Elemento pavadinimas rašomas tarp < ir > ženklų
  • <title>

 

 • Papildomos savybės nustatomos per atributus
  • <p class="baltas">

HTML struktūra (2)

 • Paprastai elementą sudaro dvi žymos, nurodančios jo pradžią ir pabaigą:
  • <title>Pavadinimas</title>

 

 • Tokių elementų viduje gali būti teksto arba kitų elementų:
  • <p>Vardenis <em>Pavardenis</em></p>

 

 • Išimtys - <br /> <img /> ir pan - negali nieko turėti viduje.

HTML struktūra (3)

Pagrindinis elementas - visada <html>

 

Jo viduje - visuomet <head> ir <body>

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head></head>
 <body></body>
</html>

Komentarai

Pastabos sau (ir kitiems programuotojams) 

<!DOCTYPE html>
<html>
 <!-- čia yra komentaras -->
 <head></head>
 <body></body>
</html>

Pavyzdys

<head> - informacija naršyklei, paieškos sistemoms ir pan.


<body> - matomas turinys

<!DOCTYPE html>
<html>
 <!-- čia yra komentaras -->
 <head>
  <title>Pavyzdys</title>
  <meta charset="utf-8"/>
 </head>
 <body>
  <p>Labas pasauli</p>
 </body>
</html>

Elementai. <head>

<title> - dokumento pavadinimas, matomas naršyklės lango viršuje.

 

<meta> - metažymos - papildoma informacija naršyklei, paieškos sistemoms ir soc tinklams.

 

<style> <link> <script>

Elementai. <body>

<p> - teksto pastraipa

 

<h1> - <h6> - įvairaus lygio antraštės

<!DOCTYPE html>
<html>
 <!-- čia yra komentaras -->
 <head></head>
 <body>
  <h1>Labas pasauli</h1>
  <h2>1 skyrius</h2>
  <p>Ilga pastraipa</p>
  <h2>2 skyrius</h2>
  <p>Kita ilga pastraipa</p>
 </body>
</html>

Elementai. <body>

<ol> - sunumeruotas sąrašas

 

<ul> - nesunumeruotas sąrašas

 

<li> - sąrašo elementas

 

<!DOCTYPE html>
<html>
 <!-- čia yra komentaras -->
 <head></head>
 <body>
  <ol>
   <li>Punktas 1</li>
   <li>Punktas 2</li>
  </ol>
  <ul>
   <li>Punktas 1</li>
   <li>Punktas 2</li>
  </ul>
 </body>
</html>

Elementai. <body>

<hr> - horizontalus skirtukas

 

<br> - nukėlimas į kitą eilutę nebaigiant pastraipos.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head></head>
 <body>
  <p>Tekstas</p>
  <!-- skirtukas -->
  <hr />
  <p>Tekstas po skirtuko</p>

  <p>
    Tekstas<br />
    Kita eilutė<br />
    vis dar ta pati pastraipa
  </p>
 </body>
</html>

Nuorodos

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head></head>
 <body>
  <!-- į kitą dokumentą -->
  <a href="antras.html">Kitas dokumentas</a>
  <a href="katalogas/antras.html">Kitam kataloge</a>
  <a href="http://domenas.lt">Kažkur į internetą</a>

  <!-- į kitą dokumento vietą -->
  <a href="#pabaiga">Į paskutinę pastraipą</a>
  <p>Pastraipa</p>
  <!-- daug daug pastraipų -->
  <p id="pabaiga">Pastraipa</p>
  
 </body>
</html>

HTML elementai.

http://tiny.lt/tags

Visų HTML elementų abėcėlinis sąrašas

Užduotis #1

Užduotis #2. Lab. darbas #1

Sukurti mini enciklopediją sau įdomia  tema

 • 5 dokumentai
 • Navigacija tarp dokumentų
 • Dokumentai suskirtstyti  į skiltis
 • Navigacija tarp skilčių

<h1> - <h6>
<p>
<br>
<hr>
<ul> / <ol>
<a href=“”>

<html><head><body><title>

HTML 1

By Arūnas Liuiza