HTML 2

Block

Block lygio elementai  gali viduje talpinti tiek tekstą, tiek kitus elementus, tarp jų ir kitus block lygio elementus.

Vizualiai tokie elementai paprastai pradedami vaizduoti naujoje eilutėje ir užimą tam tikrą stačiakampį plotą - bloką.

Inline

Inline lygio elementai viduje gali talpinti tik tekstą ir kitus inline, bet ne block lygio elementus.

Vizualiai inline lygio elementai paprastai vaizduojami vienas paskui kitą, neperkeliant jų į naują eilutę.

Block

P *
H1-H6
OL, UL, DL
DIV
BLOCKQUOTE, PRE, ADDRESS
HR
TABLE

FORM, FIELDSET
NOSCRIPT
* Negali savyje turėti kitų block tipo elementų

Inline

A
BR
EM, STRONG
SPAN
IMG
ABBR, ACRONYM
CITE, CODE

INPUT, SELECT, TEXTAREA, LABEL

DIV

Paprastas block lygio konteineris.

Labiausiai naudingas kuriant dokumento struktūrą ir kartu naudojant id ir class atributus:

<div>
 <p>Tekstas</p>
 <p>Kita pastraipa</p>
</div>

<div id=“header”>...</div>
<div id=“navigation”>...</div>
<div id=“content”>...</div>

HTML 5 konteineriai

Elgiasi kaip <div>

<article>...</article>
<aside>...</aside>
<article>...</article>
<header>...</header>
<footer>...</footer>
<nav>...</nav>
<section>...</section>

SPAN

Paprastas inline lygio konteineris

Dažniausiai naudojamas norint suteikti daliai teksto specifinį formatavimą – šriftą, dydį ir pan.

Kaip ir DIV paprastai turi class arba id atributą

<p> Tekstas <span>yra 
kitoks</span>, ar ne</p>

<p> Tekstas 
<span class=“kitu-sriftu”>
yra kitoks</span>, ar ne</p>

IMG

Paveikslėlis

 

Privalomi atributai:

 • src
 • alt
<!DOCTYPE html>
<html>
 <!-- čia yra komentaras -->
 <head></head>
 <body>
  <img src="img.jpg" alt="šuo"/>
 </body>
</html>

Lentelės

HTML elementų rinkinys, skirtas lentelių formavimui HTML dokumente

<table>
 <tr>
  <td>1</td>
  <td>2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>3</td>
  <td>4</td>
 </tr>
</table>

Lentelės

Colspan - išplečia langelį per kelis stulpelius

 

Rowspan - išplečia langelį per kelias eilutes

 

TH - lentelės antraštės laukai

<table>
 <tr>
  <td colspan="2" rowspan="2">1</td>
  <th>2</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>3</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>4</td>
  <td>5</td>
  <td>6</td>
 </tr>
</table>

Užduotis #3

AUDIO

Garso įrašų įterpimas

 • autoplay
 • loop
 • controls
 • muted
 • preload
<audio controls>
 <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
 <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
 Your browser does not support the audio tag.
</audio>

VIDEO

Vaizdo įrašų įterpimas

 • autoplay
 • loop
 • controls
 • muted
 • preload
   
 • poster
 • height
 • width
<video width="320" height="240" controls>
 <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
 <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
 Your browser does not support the video tag.
</video>

Užduotis #4. II lab darbas.

Suformuoti tinklaraščio pirmojo puslapio struktūrą.

 • Pavadinimas, 
 • Paantraštė, 
 • Navigacija

 

 • Straipsniai
  • pavadinimas,
  • data,
  • autorius,
  • tekstas,
  • tema
 • Kontaktai

HTML 2

By Arūnas Liuiza