Mikroekonomika

Edita Jurkonytė
Arūnas Liuiza

Informacija

 • Paskirtis - mikroekonomikos dalyko žinių gilinimui;
 • Apimtis  - 6 skyriai;
 • Leidybos tipas - elektroninis;
 • Autorių indėlis:
  • ​Edita Jurkonytė - turinys,
  • Arūnas Liuiza - techninis sprendimas;
 • Recenzentė
  • doc. dr. Irena Pekarskienė,
   Kauno technologijos universitetas;
 • Kalbos redaktorė
  •  Aušra Didjurgienė;

Aktualumas

Priemonė skirta papildomam savarankiškam mokymuisi, orientuota į koleginių studijų studentus.
 

Darbo rinkoje vis plačiau plintant savarankiškam darbui (2016 m. savarankiškai dirbo 11% visų užimtų žmonių, dvigubai daugiau nei 2011 m.), darosi labai svarbu technologijų krypties studentus išmokyti verslo ir ekonomikos pagrindų.

 

Norint komercializuoti ir naudoti kitose aukštosiose mokyklose būtų reikalingas papildomas programavimas.

Inovatyvumas

Elektroninis interaktyvus leidinys.

 

Studentai gali pasitikrinti ar teisingai išsprendė užduotis be dėstytojo įsikišimo.

Sunkumai

 • Informacijos stoka
 • Neaiškios konkurso sąlygos

Rekomendacijos

 • Parengti vienareikšmiškas ir aiškias konkurso sąlygas.
   
 • Iš anksto nurodyti konkurso reikalavimus, eigą, galimus rezultatus.
   
 • Konkurso paraiškos formoje surinkti aiškią informaciją, apie tai koks leidinys yra rengiamas.

Dėkui už dėmesį

Mikroekonomika

By Arūnas Liuiza

Mikroekonomika

 • 1,217