SVG

SVG įterpimas į dokumentą

Elementas <svg>

 

Atributai:

 • height
 • width
<html>
  <body>
    <svg width="100" height="100">
    </svg>
  </body>
</html>

<rect>

Atributai:

 • height
 • width
 • x
 • y
 • style
<html>
  <body>
    <svg width="100" height="100">
      <rect x="50" y="20" width="50" height="50"
 style="fill:blue;stroke:pink;stroke-width:5;
fill-opacity:0.1;stroke-opacity:0.9" />
    </svg>
  </body>
</html>

<line>

Atributai:

 • x1
 • y1
 • x2
 • y2
 • style
<html>
  <body>
    <svg width="100" height="100">
      <line x1="0" y1="0" x2="50" y2="50" 
style="stroke:rgb(255,0,0);stroke-width:2" />
    </svg>
  </body>
</html>

<polyline>

Atributai:

 • points
 • style
<html>
  <body>
    <svg width="100" height="100">
      <polyline 
 points="20,20 40,25 60,40 80,100"
 style="fill:none;stroke:black;stroke-width:3" />
    </svg>
  </body>
</html>

<polygon>

Atributai:

 • points
 • style
<html>
  <body>
    <svg width="100" height="100">
      <polygon
 points="20,20 40,25 60,40 80,100"
 style="fill:pink ;stroke:black;stroke-width:3" />
    </svg>
  </body>
</html>

<circle>

Atributai:

 • cx
 • cy
 • r
 • style
<html>
  <body>
    <svg width="100" height="100">
      <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-width="3" fill="red" />
    </svg>
  </body>
</html>

S

By Arūnas Liuiza