Bátorfy Attila

ELTE BTK MMI

Az információábrázolások

történeti kutatásának alapjai

Értelmezési hagyományok

szemiotikai = vizuális nyelv/formális rendszer

diagrammatológiai = vizuális érvrendszer

ismeretelméleti 

funkcionalista

Történet

Matematikai-statisztikai iskola

Neurológiai-pszichológiai iskola

Kultúrtörténeti iskola

Művészettörténeti hagyomány

statisztikai-matematikai ábrák
empirikus hagyomány
leíró, gyakorlatias

Wainer

Rendgen, Lima, Cairo, Kahn, Berkowitz, Baptiste and Rusert
Grafton and Rosenberg, Bender and Marrinan, Drucker, Spence

Crary, Gombrich, Mitchell, Elkins, Bredekamp, Kemp

Murray Dick (2020) alapján

diagramok, sematikus
gondolati ábrák
teoretikus, interpretáló

Történet

Matematikai-statisztikai iskola

Funkhouser, Friendly

Friendly korszakolása

 • tudománytörténet része

 • ​kvantifikált történelem

 • lineáris kronológia, ciklusok (hanyatlás, aranykor)

 • korszakolás

 • zsenik, elsők (Playfair, Minard, Guerry, Nightingale)

 • innovációkultusz, "mérföldkövek"

 • mi volt a probléma, amit megoldottak?
   

        –1599: Korai térképezés, diagramok

1600–1699: A mérések és az elmélet korszaka

1700–1799: Új grafikus formák

1800–1850: A modern grafikus ábrázolás kezdetei

1800–1900: A statisztikai ábrázolások aranykora

1900–1950: A modern sötétkor

1950–1975: Az adatvizualizáció újjászületése

1975–        : Az interakció, dinamikus ábrázolások időszaka

Történet

Neurológiai-pszichológiai iskola

Wainer

 • mikrotörténet, egyedi példák

 • társadalmi, intellektuális közeg

 • konvenciók, tradíciók

 • kortársak, közönség reakciója

 • ábrázolási probléma

 • grafikai és érvelési hibák

Történet

Kultúrtörténeti iskola?

szellemtörténet - a vizuális formák története, koncepciók története
diagrammatikus gondokodás a Felvilágosodás előzménye (Bender és Marrinan)

életrajzok, életművek, módszertörténet - Playfair, Minard, Du Bois, Humboldt, Isotype

médiatörténet része - Cairo, Dick

Kritikai történetek - a kapitalizmus manifesztációja, genderkérdések

Történet

Művészettörténeti hagyomány

Focillon, Warburg, Goodman, Riegl, Crary, Gombrich, Mitchell, Elkins, Bredekamp, Kemp

képi fordulat (iconic, pictorial turn)
visual cultural studies
Bildwissenschaft

csak diagramok

Diskurzusok

Funkcionalista-idealista (normatív)

Pragmatista-realista

Didaktikus/meggyőző/ideológikus

Kritikai

Esztétikai

Brinton, Tufte, Tukey, Bertin, Cleveland, Few, Wainer, Yau, Knaflic, Kirk

Cairo, Dick

McCandless, Lima

Neurath-házaspár

Baptiste and Rusert, Kennedy and Hill

Kritikai

Baptiste and Rusert, Kennedy and Hill

Kritikai

Baptiste and Rusert, Kennedy and Hill

Morális

Cairo

Exploratív

Explanatív

 • Felfedezés

 • Elemzés

 • Keresés

 • Meglátás

 • Megtalálás

 • Megértés

 • Közlés

 • Felvilágosítás

 • Megvilágítás

 • Bizonyítás

 • Érvelés

 • Meggyőzés

Kérdések feltétele

Állítások megtétele

Módszerek

Metaforák

Képi módszerek

Absztrakt vizuális jelek

Az információábrázolások történeti kutatása - rövid

By Attila Bátorfy

Az információábrázolások történeti kutatása - rövid

 • 501