Az adat és kockázatai

Keretrendszer

- Olcsóbb adatgyűjtési módszerek

- Olcsóbb adattárolási módszerek

- Olcsóbb adatelemzési módszerek

- Jóval kevesebb humánerőforrás-igény

Adatállam

 • Első demográfiai adatok lejegyzése: Firenze, Giovanni Villani (1280–1348)
 • Első demográfiai adatok elemzése: William Petty (1623–1687) és John Graunt (1620–1674)
 • Az első modern cenzus: 1719 I. Frigyes Vilmos (katonakirály) - Poroszország, kaszárnyaállam
 • Olasz statista = államférfi, politikus
 • Gottfried Achenwall: 1749 - statistik
 • eredeti jelentése: az állam adatainak gyűjtése és elemzése

Adatállam

 • alapvető demográfiai adatok
 • etnikai, vallási adatok (német)
 • iskolázottság (francia)
 • egészségügy (angol)
 • szegénységstatisztika (angol)
 • kriminálstatisztika (francia)

 

az arisztokrácia és a klérus sokszor nem szerepelt az adatgyűjtésben

Abszolutista államok

 • Felvilágosult abszolutizmus
 • Kémkedés, megfigyelés, jelentés
 • Óriási államapparátus, titkosrendőrség
 • Poroszország, Bourbonok, Napóleon, Bach-korszak

Modern adatdiktatúrák

 • Besúgórendszerek
 • Stasi - 100 ezer ember
 • Cseka-KGB - 300 ezer - 1millió ember
 • Kína
 • FBI, CIA, NSA
 • Analóg és digitális technikák - továbbélnek
 • A digitális adatgyűjtés részbeni kiszervezése a Google-nek, Facebooknak, Twitternek, mobil- és internetszolgáltatóknak
 • Állami monopólium ezek összekötése

Kockázatok

 • Magánélet, privacy teljes elvesztése
 • Hajlamosság alapú büntetések (predikatív ítéletek)
 • Egyre több "jó szándékú károkozás" - digitális elektromos fogyasztásmérők, health applikációk
 • Előre nem látható visszaélések - ami egyszer precíz adatgyűjtésnek tűnik, amire racionális döntéseket alapozunk, később ipari méretű népírtás alapja lehet

Kockázatok

Nem csak az a kérdés, hogy növekedik-e a kockázat, hanem az, hogy változik-e a kockázat jellege?

 

- nyilatkozatalapú hozzájárulás - olyat kérnek tőlünk, amiről ők maguk sem tudják, hogy mire lesz jó később

 

Nem csak a jelen kockázataival, hanem a jövő kockázataival is tisztában kellene lennünk

Közellenség

Különvélemény

https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/19/opinion/location-tracking-cell-phone.html

Mindent mérünk

Inteligencia

GDP

Iskolai kompetencia

 

deck

By Attila Bátorfy