Bátorfy Attila

ELTE BTK MMI

Az információábrázolások

történeti kutatásának alapjai

SZTE BTK
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék 

2021. 02. 26.

"A legtöbb kép nem művészet"

James Elkins - The Domain of Images, 1999, p3.

Értelmezési hagyományok

szemiotikai = vizuális nyelv/formális rendszer

diagrammatológiai = vizuális érvrendszer

ismeretelméleti 

funkcionalista

Történet

Matematikai-statisztikai iskola

Neurológiai-pszichológiai iskola

Kultúrtörténeti iskola

Művészettörténeti hagyomány

statisztikai-matematikai ábrák
empirikus hagyomány
leíró, gyakorlatias

Wainer

Rendgen, Lima, Cairo, Kahn, Berkowitz, Baptiste and Rusert
Grafton and Rosenberg, Bender and Marrinan, Drucker, Spence

Crary, Gombrich, Mitchell, Elkins, Bredekamp, Kemp

Murray Dick (2020) alapján

diagramok, sematikus
gondolati ábrák
teoretikus, interpretáló

Történet

Matematikai-statisztikai iskola

Funkhouser, Friendly

Friendly korszakolása

 • tudománytörténet része

 • ​kvantifikált történelem

 • lineáris kronológia, ciklusok (hanyatlás, aranykor)

 • korszakolás

 • zsenik, elsők (Playfair, Minard, Guerry, Nightigale)

 • innovációkultusz, "mérföldkövek"

 • mi volt a probléma, amit megoldottak?
   

        –1599: Korai térképezés, diagramok

1600–1699: A mérések és az elmélet korszaka

1700–1799: Új grafikus formák

1800–1850: A modern grafikus ábrázolás kezdetei

1800–1900: A statisztikai ábrázolások aranykora

1900–1950: A modern sötétkor

1950–1975: Az adatvizualizáció újjászületése

1975–        : Az interakció, dinamikus ábrázolások időszaka

Történet

Neurológiai-pszichológiai iskola

Wainer

 • mikrotörténet, egyedi példák

 • társadalmi, intellektuális közeg

 • konvenciók, tradíciók

 • kortársak, közönség reakciója

 • ábrázolási probléma

 • grafikai és érvelési hibák

Történet

Kultúrtörténeti iskola?

szellemtörténet - a vizuális formák története, koncepciók története
diagrammatikus gondokodás a Felvilágosodás előzménye (Bender és Marrinan)

életrajzok, életművek, módszertörténet - Playfair, Minard, Du Bois, Humboldt, Isotype

médiatörténet része - Cairo, Dick

Kritikai történetek - a kapitalizmus manifesztációja, genderkérdések

Történet

Művészettörténeti hagyomány

Focillon, Warburg, Goodman, Riegl, Crary, Gombrich, Mitchell, Elkins, Bredekamp, Kemp

képi fordulat (iconic, pictorial turn)
visual cultural studies
Bildwissenschaft

csak diagramok

Diskurzusok

Funkcionalista-idealista (normatív)

Pragmatista-realista

Didaktikus/meggyőző/ideológikus

Kritikai

Esztétikai

Brinton, Tufte, Tukey, Bertin, Cleveland, Few, Wainer, Yau, Knaflic, Kirk

Cairo, Dick

McCandless, Lima

Neuraths

Baptiste and Rusert, Kennedy and Hill

Kritikai

Baptiste and Rusert, Kennedy and Hill

Kritikai

Baptiste and Rusert, Kennedy and Hill

Morális

Cairo

Exploratív

Explanatív

 • Felfedezés

 • Elemzés

 • Keresés

 • Meglátás

 • Megtalálás

 • Megértés

 • Közlés

 • Felvilágosítás

 • Megvilágítás

 • Bizonyítás

 • Érvelés

 • Meggyőzés

Kérdések feltétele

Állítások megtétele

Módszerek

Metaforák

Képi módszerek

Absztrakt vizuális jelek

Tudás

Test

Betegségek

Számítások

Urbanizáció

Ég

Tudás

Boethius - Arbor porfyriana, ca. 520

Ramon Llull (1235–1315)
Arbor scientiae, copy ca. 1515

Chistophe de Sevigny
Tableaux accomplis de tous les artes liberaux, 1597
University of Virginia Library

Heinrich Kuhnrath (1590–1605)
Amphiteutrum Sapientiae Aeternae, 1595
Wisconsim Madison Library, Duveen Collection

Diderot and D'Alambert
System of the Human Knowledge
Encyclopédie, 1750–51
BNF

Test

The Lebombo counting bone, Swaziland, 40000BC - Lunar phase? Menstrual cycle?

Ismail Ibn Hasan Jurjani (1044–1136)
Anatomical drawing - the human body
The Treasure of Khvarazm' Shah, 1120ca
National Library of Islamic Republic of Iran, Tehran

Mansur Ibn Ilyas (14. century)
Arterial and nervous system
Tashrih-i badan-i insan, 1390ca
US National Library of Medicine, Bethesda

Anonymous
Book of Macharias on the Eye, ca. 1400
British Library, Sloane Collection

John Arderne (ca. 1307–1370)
Cross section of the human body
De arte phisicali et de cirurgia, ca. 1425
National Library of Sweden

Anonymous
The pregnant body
Writings of Astronomy, Astrology and Medicine, ca. 1485
Bayerische Staatsbibliothek, cgm 597 fol. 259v

Leonardo da Vinci (1452–1519)
The Human Fetus in the Womb
Leonardo's Sketchbooks, ca. 1511
The Royal Collection Trust

Albrecht Dürer (1471–1528)
Proportions of the human body
Vier Bücher von menschlischer Proportion, 1525
National Library of Medicine, Bethesda

Andreas Vesalius (1514–1564)
Nerves
De humani corporis fabrica libri septem, 1543

William Harvey (1578–1657)
Blood circulation
De motu cordis, 1628
Warnock Library

Robert Hooper (1773–1835)
Diagram of the Human Eye, 1803
Wellcome Collection

Lemercier's anatomy
Planche 30
1844

Wilhelm Röntgen (1845–1923)
Hand mit Ringen - Anna Bertha Ludwig
1895 22nd December

Fritz Kahn (1888–1968)
Osteogenesis
Das Leben des Menschen, 1924

Crick and Watson's original DNA molecular model, 1953
King's College, Science Museum London

Crick's drawing of double helix
Nature, 1953

Betegségek

Robert Hooke (1635–1703)
Flea
Micrographia, 1665
Collection of the Royal Society

Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723)
Animalcules - bacteria
Letter to the Royal Society, 1683
Collection of the Royal Society

Valentine Seaman (1770–1817)
Yellow Fever Map, 1798

John Snow (1813–1858)
Cholera Map of London, 1854

Louis Pasteur (1822–1895)
Silkworm infected by bacteria, 1870
Linda Hall Library

Robert Koch (1843–1910)
Photomicrograph of bacillus anthraxis, 1877

Many faces of the SARS2-COVID19

https://meltingasphalt.com/interactive/outbreak/

Harry Stevens - Why outbreaks like coronavirus spread exponentially and how flatten the curve
Washington Post, 2020. 03. 14.

Számítások

Babylonian "Pythagoras Theorem", ca. 1900BC

Fragment of a papyrus copy of Euclid's Geometry Book II, ca. 100, University of Pennsylvania

Nicole Oresme (1325–1382) - Latitude of forms (proto bar charts), ca. 1350

Willam Playfair (1759–1813)

Adolphe Quetelet (1796–1874) - Histogram normal distribution, 1876

Francis Galton (1822–1916) - scatter plot diagram for correlations, 1875

Urbanizáció

Townplan of Nippur, 1400 BC and 1200 BC

Leonardo Da Vinci - Plan of Imola

Henry Drury Harness (1804–1883)
Transport flow map inbound Dublin, 1837

Leon Montigny
Election Map of Paris, 1870

Martin and Chevalier
Isochrone map of France
1882

Florence Kelley (1859–1932)
Chicago Wage Map
1895

Ég

Unknown - De cursu zodiacum, appendix to Macrobius' Commentary to Cicero's Somnium Scipionis, ca. 950

Unknown - Planetary movements, ca. 1175, Walters Art Museum

Nicolaus Copernicus (1473–1543)
Diagram of the Heliocentric world
De revolutionibus orbium coelestium, 1543

Galileo (1564–1642) - First drawing of the Moon, 1610

Edmund Halley (1656–1742) - The first weather map, 1686

Leon Foucault and Louis Fizeau - first photo of the Sun, 1845

Francis Galton - The first modern weather maps, 1863

Isaac Roberts - the first photo of the Andromeda Galaxy, 1887

The first photo of the Earth from space, White Sands Missile Range, Applied Physincs Laboratory, 1946

The Blue Marble - The first colour photo of the Earth by Apollo 17, 1972, NASA

The first photo of a black hole, NASA, Event Horizon Telescope, 2019

http://hint.fm/wind/

Tim Meko - Mapping America's Weather Disasters, Washington Post, 2019

Szoftverek

Elemzés

Ábrázolás

Dataprep

 • Excel

 • Import.io

 • Knime

 • Excel

 • Tableau

 • Flourish

 • Datawrapper

 • Rawgraphs

 • Plotdb

 • ​Tableau

 • Illustrator

 • WebGL

 • Sublime text

Térkép

 • Flourish

 • Datawrapper

 • Rawgraphs

 • Plotdb

 • ​Tableau

 • Illustrator

 • WebGL

 • Sublime text

 • Qgis

 • Kepler

 • Mapbox

Köszönöm szépen

batorfy.attila@btk.elte.hu

Az információábrázolások történeti kutatása

By Attila Bátorfy

Az információábrázolások történeti kutatása

 • 492