Sorrend Előadó Cím Affiliáció Város
1. Z. Karvalics László Bevezető SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudomány Tanszék Szeged
2. Hanny Erzsébet Lista: “rendszergazdák és felhasználók” a számítógépek korszaka előtt Budapesti Történeti Múzeum Budapest
3. Bátorfy Attila A listák ábrázolásának rövid történeti áttekintése ELTE BTK MMI Budapest
4. Paulusz Richárd Párhuzamos módosítások a francia és a magyar levéltári tektonikában az ezredfordulón Hamvas Béla Városi Könyvtár Százhalombatta
5. Árvai Tamás Kristóf Adó- és zsákmánylisták az Újasszír Birodalom első felének királyfelirataiban PTE BTK IDI Ókortörténet Pécs
6. Németh György Elesettek, ünnepi áldozatok, adók
Listák a klasszikus görög világban
ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék Budapest
7. Gradvohl Edina Növénylisták Dioszkoridésznél SOTE ETK Társadalomtudományi Tanszék Budapest
8. Óbis Hajnalka Két későantik publikációs lista (Az Augustinus-bibliográfia kialakulásának kezdeteiről a Retractationes és az Indiculum alapján) KRE BTK Történettudományi Intézet Budapest
9. Hunyadi Zsolt Középkori puzzle, hiányzó darabokkal. A johanniták generális káptalanjainak listái SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Szeged
10. Novák Veronika Helynevek és hatalom. A "szokásos helyek" retorikája a középkori információáramlásban ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest
11. Péter Krisztina A győzhetetlenség listája
12. Barta M. János Miről mesélnek a kora újkori középiskolai adatsorok? A kassai jezsuita gimnázium anyakönyvének elektronikus feldolgozása MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport Budapest
13. Szász Géza Statisztika-e az útleírás? SZTE BTK Francia Tanszék, Szeged
14. Z. Karvalics László A pilótafülkétől a kórházi ágyig. A „csekklista” forradalma a 19-20.sz.-ban SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudomány Tanszék Szeged

A listák ábrázolásának rövid története

Bátorfy Attila, ELTE BTK MMI, batorfy.attila@btk.elte.hu

Szegedi Információtörténeti Műhely 9. műhelykonferenciája, 2020. 10. 14.

A lista

Ki/Mi?

A lista

Ki/Mi? Mennyiség

A lista

Ki/Mi? Mennyiség Sorrend

A lista

Ki/Mi? Mennyiség Sorrend Kategória

A lista

Ki/Mi? Mennyiség Sorrend Kategória Időpont

A lista

Ki/Mi? Mennyiség Sorrend Kategória Időpont Hely

A lista

Ki/Mi? Mennyiség Sorrend Kategória Időpont Hely Kapcsolat

A lista

 • sorrend
 • kronológia
 • taxonómia
 • kapcsolat (logikai, rendszertani, leszármazási-rokoni)
 • hierarchia
 • kategória
 • mennyiség

Explanatív

Exploratív

 • Keresés
 • Megtalálás
 • Elemzés
 • Megértés
 • Megvilágosodás
 • Tanulás
 • Meggyőzés/propaganda
 • Magyarázat
 • Megértetés
 • Megvilágítás

Olvasás/értelmezés rendje

Eloszlás

Sorrend

Korreláció

Időbeli változás

Mennyiség

Eltérés

Folyamat

Rész-egész

Hely

Formanyelv/módszer

Metaforikus

Piktoriális

Absztrakt

1. koncepcionális feltétel - "számon tartás"

Lebombo számolócsont, Szváziföld, ie. 40000k.

29 rovátka, de törött. holdfázis? menstruációs ciklus? 

Ishango számolócsont, Ishango régió, KDR-Uganda, ie. 20000k.

numerikus számrendszer? 

2. koncepcionális feltétel - "lejegyzés"

Sumer proto-ékírásos rabszolgalista?, Uruk (III), Irak, ie. 3100k, Louvre

Foglalkozások listája, Suruppak, Irak, ie. 2800k, Pergamon Múzeum

3. koncepcionális feltétel - idő

A Weld-Blundell-hasáb, Sumér királylista, Akkád-kor, Irak, ie 1800k, Ashmolean 

Abydosi királyista, Abydos, Egyiptom, ie. 1250k

Kánontáblák/listák

Londoni kánontábla, Eusebius után, 6. század, London, British Library

Garima evangeliárium, kánontábla, 600k, Abba Garima kolostor, Etiópia

Book of Durrow, kánontábla, 7. század, Dublin, Trinity College

Book of Kells, kánontábla, 9. század, Dublin, Trinity College

Kronológiai táblák

Paroszi márványkrónika, ie. 260k. Oxford, Ashmolean 

Kaiszeraiai Euszebiosz - Chronicon, Jeromos latin fordítása, 450k, Merton College

Poitiers-i Péter - Júdea királyainak kronologikus táblája - Historiae Compendium, 1210k?, British Library

Erhard Ratdolt - Chronicon, 1482, Philadelphia Library

Joseph Scaliger uralkodólistája - Isagogicorum chronologiae canonum, 1604

Rendszer

Boethius - Arbor Porfyriana, 520k

Ismeretlen - leszármazási tábla - Codicis Theodosiani Libri Sexdecim 4r MS Lat. 4410, Bibliothéque Nationale, 850k

Aurai Ekkehard - A Karoling dinasztia, 1120k

Sevillai Izidor - leszármazásfa

Etymologiae, másolat, 1136, British Library

Floreffe biblia, 1170k, British Library

Beautus kódex - Krisztus családfája, 1180k Metropolitan Museum of Art

Poitiers-i Péter - Krisztus családfája
Compendium Historiae

Harvard Houghton Library
1200-1250

Gioacchino da Fiore - Liber Figurarum, 1202k

Ramon Llull után - Arbor Scientiae, (1250k) 1505

Speculum Theologiae - Tízparancsolat, Erények és Hívságok fája, Yale University, Beinecke Library, 1300k

Speculum Theologiae - A bölcsesség tornya, Yale University, Beinecke Library, 1300k

Johannes Metensis - Howard Psalterium, Erények és hívságok kereke, 1320k, British Library

Hartmann Schedel és Michael Wolgemut - Nürnbergi krónika, 1493, Anna Amalia Bibliotek, Weimar

Christophe de Sevigny - Tableaux accomplis de tous les artes liberaux, 1597, Uiversity of Virginia Library

Heinrich Khunrath - Amphitheatrum Sapientiae Aeternae, 1595, Wisconsin Madison Library, Duveen Collection

Baptist van Doetechum - Imperia sive Monarchiae totius Mundi praecipuae, 1606, Stanford, David Rumsey Map Collection

The Causes of Salvation and Damnation, 1608, Yale University, Beinecke Collection

Francis Tallents - A view of universal history, 1685, Princeton University library

Gerard van Keulen - hajózászlók, 1700, Royal Dutch Library

Albertus Seba - Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri, 1734

Carl Linnae, 1736

Nicolás Lenglet du Fresnoy - Tables Chronologiques de l'Histoire Universelle, 1733, BNF

Diderot és D'Alambert - Az emberi tudás rendszere, 1750, BNF

Jacques Barbeu-Dubourg - Idővonal, 1753

Joseph Priestley - A New Chart of History, 1765

Claude Renaudot - Chronologie D'Anglaterre, 1781, David Rumsey Map Collection, 

Charles de Fourcroy - Tableu Poléométrique, 1782

Charles Darwin - Az evolúció fája, 1837

Emma Willard - The Temple of Time, 1846

Mengyelejev - Periódusos rendszer első táblája, 1869

Touissant Loua - Skálagram, 1873

Ajánlott irodalom


Howard G. Funkhouser: Historical Development of the Graphical Representation of Statistical Data. In Osiris Vol. 3 1937, pp. 269–404.
John Bender and Michael Marrinan: The Culture of Diagram. Stanford: Stanford University Press, 2010
Sandra Rendgen (szerk.): The History of Information Graphics. Tachen 2019
Horst Bredekamp, Vera Dünkel and Brigit Schneider (szerk.): The Technical Image – A History of Styles in Scientific Imagery. Chicago: University of Chicago Press, 2015
Daniel Rosenberg and Anthony Grafton: Cartographies of Time – A History of the Timeline. Princeton: Princeton Architectural Press, 2010.
Manuel Lima: Visual Complexity – Mapping Patterns of Information. Princeton: Princeton Architectural Press, 2011
Manuel Lima: The Book of Trees – Visualizing Branches of Knowledge. Princeton: Princeton Architectural Press, 2014
Manuel Lima: The Book of Circles – Visualizing Spheres of Knowledge. Princeton: Princeton Architectural Press, 2017
Michael Friendly - The Milestones Project, 2006–

Köszönöm a figyelmet!
batorfy.attila@btk.elte.hu

A lista ábrázolásának rövid története

By Attila Bátorfy

A lista ábrázolásának rövid története

 • 646