A MAGYAR
KÖZIGAZGATÁS
ATLASZA

Bátorfy Attila, ELTE BTK MMI

ELTE ÁJK, Kutatók Éjszakája 2023. szeptember 29.

in memoriam
Szedlák Ádám Zoltán (Kelt)
1983–2023

Forrás: NKE Magyary-Archívum

1934
Magyaryn kívül még 18 ember dolgozott rajta
grafika: Magyar Királyi Állami Térképészeti Intézet
Könyvtárakban 8 példány maradt fenn
 

Forrás: ELTE ÁJK/Tripont/MNL

Miért érdekes számunkra?

  • egyedülálló vállalkozás

  • óriási méret

  • nagyon magas koncepcionális és grafikai színvonal

  • ritkaság

Michael Friendly:A Brief History of Data Visualization. In Chun-houn Chen, Wolfgang Karl Hardle, Anthony Unwin (szerk.): Handbook of Data Visualization. Springer Verlag, 2006, p. 16.

az első ismert magyar adatgrafika

magyar "aranykor"

1933

1937

1928

dendrogram/organogram

logikai-relációs

hierarchia

Az ún "Kísértés" vagy "Bűnbeesés" pecsétje - akkád periódus, ie. 2200k

homa

Fusang-fa, kínai tudás fája, i.u. II. század

szimbólum

Asszíra/Babilónia: Homa
judaizmus: menóra
Kína: Fusang
kereszténység: tudás fája
szászok: Irminsul
germánok: Yggdrasil
buddhizmus: bodhi-fa
iszlám: tooba-fa
hinduk: ashvatta
európai folklór: májusfa

metafora - logikai rendszer

gyökérzet

törzs

ágak

végek/levelek

metafora

Arisztotelés: Kategóriák/Organon

Porfíriosz: Isagoge - Arisztotelész-kommentár

Boethius rajza - elveszett

Eusebius Boethius-fordítása

logikai rendszer

fogalmak kapcsolata/rendszere
hierarchiák
családfák/leszármazási táblák
tartalomjegyzékek
folyamatábrák
hálózatok

Eusebius - A porfírioszi fa. i.u. 520k

Ekkehard - A karoling dinasztia, 1120k

Sevillai Isidor - leszármazási tábla
Etimológiák (másolat)
1136, British Library

Codex Beatus - Krisztus családfája
1180k, Metropolitan Museum of Art

Poiriers-i Péter - Krisztus családfája
1200
Harvard Houghton Library

Ramon Llull - Arbor scientiae, 1250k (1505)

Joachim da Fiore - Liber figurarum, 1202k.

Speculum Theologiae - Az erények és a bűnök fája, 1300k
Yale, Beinecke Library

Leonardo da Vinci - Az arányok fája
1505k. Codex Madrid II
Spanyol Nemzeti Könyvtár
 

Christophe de Sevigny - A szabad művészetek
1597
University of Virginia Library

Ismeretlen - A megváltás és a kárhozat okai
1607
Beinecke Collection

Diderot és D'Alambert - Az emberi tudás rendszere
1750
Bibliothéque Nationale de France

Charles Darwin - Az evolúció magyarázata
1837

Ismeretlen: Mária Terézia legfennségesebb leszármazottai, 1837
ÖNB

McCallum és Hernshaw - A New York és Erie Vasúttársaság szervezeti ábrája
1855
McKinsey and Co. Library of Congress

N Mendal Shafer, 1862, Library of Congress

John Y. Culyer, 1864, New York Public Library

Computing-Tabulating-Recording Company (CTR), 1917

A Szovjetúnió politikai rendszere, 1925

A lengyel közigazgatás rendszere, 1927

kapcsolási rajzok a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyéből 1910-es 1920-as évek

Székely Imre folyamatracionalizálási ábrái. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1932

Medits Gyula, Magyar Katonai Szemle, 1932

Racionalizálás, gyártószalag-szemlélet, mechanikus utópia

Méhely Kálmán
Káldor István
Diamant Izsó
Kertész Imre
Örffy Imre
Raith Tivadar
Székely Imre
Fluck András

Henry Gantt
Henry Ford (fordizmus)
Henri Fayol
Frederic Taylor (taylorizmus)
Frank és Lillian Gilbreth

Racionalizálás, gyártószalag-szemlélet, mechanikus utópia

Henri Fayol, 1909

akkor miért is olyan különleges?

A menedzsmenttudomány és az irányításrendszerek tudományos alapokra helyezése és sztenderdizációja
Az IMI diagramja a Magyary-hagyatékban, NKE Magyary-Archívum

Lillian Gilbreth - Process Charts, 1921

A folyamat- és szervezeti ábrák sztenderdizációja

A jeleknek, alakzatoknak meghatározott jelentése van a folyamatok vagy szervezés ábrázolásában.


Magyary a Gilbreth-házaspárra utalást nem tesz, azonban a mérnöki típusú vállalatirányítási és -szervezési elméleteket és gyakorlatokat (Henry Gantt, Frederic Taylor, Henri Fayol) jól ismerte.

kínai gyártású vonalzó folyamatábra-sablonokkal / Amazon

Magyaryék saját fejlesztésű jelrendszere
Az MKA Jelmagyarázat-mellékletének belügyi jelkulcsa
NKE Magyary-archívum

Több mint 100 jel!

kategóriák

viszonyok

irányok

méretek

https://www.flickr.com/photos/daniel_takacs/albums/72177720311441146

NKE, Magyary-Archívum, 1935

Városi Szemle, 1937
A közigazgatás légföbb
vezetése szervezési
szempontból I-IV.

NKE, Magyary-Archívum

NKE, Magyary-Archívum

NKE, Magyary-Archívum, 1943

Köszönöm a figyelmet!
batorfy.attila@btk.elte.hu

A magyar közigazgatás atlasza

By Attila Bátorfy

A magyar közigazgatás atlasza

  • 252