Fackböcker

Fack och Skön

Bokens delar

Register 

Övningar

Fack eller Skön

 

Böcker delas upp

 

i Facklitteratur - fakta

 

 

och Skönlitteratur - berättelser.

Hur läser man faktaböcker?

Man läser faktaböcker på ett särskilt sätt,

 

det är inte som att läsa en berättande bok

 

där man läser från pärm till pärm.

 

Istället slår man upp saker i boken...

Hur läser man faktaböcker?

 Du behöver titta ordentligt på bokens innehållsförteckning?

 

Titta i registret för att leta rätt på särskilda ord eller personer.

 

Registret är din vän.

TIPS!

Titta gärna på sammanfattning och inledning, dessa kapitel kan ge dig en aning om vad boken handlar om

och hur svår eller lätt den är.

Hur läser man faktaböcker?

Du måste också hitta den

rätta faktaboken.

 

Vad behöver du för typ av information?

 

Behöver du en översikt?

"Vad var det kalla kriget?"

 

Behöver du en fördjupad kunskap?

"Jag behöver veta allt om Kristallnatten!"

Prata med din bibliotekarie!

Vi kan hjälpa dig att hitta den rätta boken på den rätta nivån.

 

Vi kan även hjälpa dig att angripa boken på rätt sätt.

Vi kommer att fråga dig frågor som: Hur mycket information behöver du? Hur skall du redovisa ditt arbete? Vad är din uppgift?

 

Bokens delar

Framsida

Baksida

Rygg

Framsida: Titel, undertitel.

Författare

Baksida: Baksidestext

Författarporträtt

 

Titel,

Författare,

Information om placering

Ett unikt ISBN för varje upplaga och variation av en bok som tryckts upp.

 

ISBN

 

International Standard Book Number

 

Inlagan

"Framvagnen"

Smutstitel

Frontespis

Roliga ord

Titelblad

Huvudtitel

Undertitel

Författarens namn

(År)

Förlag

 

Kolofon (Sverige)

Tryckort

Tryckår

Tryckarens namn

Typografiska uppgifter

Upplagans storlek

 

Copyrightsidan/Tryckortssida

 Copyright © samt namn och årtal som berättar vem som äger upphovsrätt till materialet i boken, dels bokens obligatoriska och unika ISBN.

Innehållsförteckningen är till för att göra det enkelt att hitta.

 

I regel listar innehållsförteckningen olika

kapitel och finns efter eventuella förord.

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning:

Kan se lite olika ut

Register (Index)

Registret finns längst bak i boken.

 

Den är i alfabetisk ordning och ger en hänvisning till sidan i boken

där du hittar information om nyckelorden som står i registret (Viktiga ord)

 

Ibland finns det även bildregister, personregister, platsregister i boken.

Register

 

Ibland ser det ut så här i boken.

 

 

Charles Darwin: 24, 118, 200

 

Då nämns Darwin på sidorna 118 och 200, medan det står mer om honom på sidan 24.

24 är huvuduppslaget om Darwin.

Kartböcker

 

 

I en kartbok så står det 

ett sidnummer för den orten du vill hitta.

 

och en siffra och en bokstav som hjälper oss att leta reda på platsen.

 

Vi ska leta efter Brisbane i Australien

och vi vill veta om det är nära vatten?

 

 

 

Flora

Vilken färg har Fjällveronika?

Fjällveronika

Vad är Mobiltricket?

Vem var Louis Pasteur?

LÄS!

 

När du hittat det som du söker så måste du läsa!

 

TÄNK!

 

När du har läst så måste du tänka.

Gärna på följande frågor:

 

Vad? Var? Vem? Hur? När? Varför?

 

SKRIV UPP KÄLLAN - >

 

 

KÄLLHÄNVISNING

 

 

 

 

 

 

KÄLLFÖRTECKNING

 

I källförteckning ska du lista de källor du har använt i alfabetisk ordning.

I text ska du markera vad som du har tagit från en källa.

Övningar:

Hitta Brisbane i kartboken!

Hitta Gävle i kartboken!

Vad använder man älggräs till?

Vem var Louis Pasteur?

Vilken färg har Fjällveronika?

Vad är mobiltricket?

Bokens historia - Skriftens historia

Inkunabel

Handskrift

E bok

Papyrus

Pergament

Lertavla

Tryckta böcker

deck

By Bessemerbiblioteket

deck

  • 273
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket