SKRIV för reflektion

Bessemerbiblioteket

Sverre informerar

Det är förstås också motiverande för elever

när de får tydliga instruktioner till sitt skrivande.

 

 

Läsning och skrivning hör ihop.

Forskning visar att man blir bättre på att skriva när man läser andras texter.

Det fungerar också omvänt - du blir en bättre läsare när du skriver egna texter.

  • Vad ska jag skriva?
  • Hur ska det skrivas?
  • Varför ska jag skriva det?

Att skriva för reflektion

Träningslogg som ett arbetsverktyg kan användas för att följa upp och utvärdera din utveckling och dina utmaningar. I analysen av loggen får man syn på hur man kan utveckla och förbättra sina metoder och arbetssätt.

Syftet med detta är att reflektera över

VAD du gör, HUR du gör det och VARFÖR du gör det.

Vad händer på bilden?

Kvinnan gör step-ups.

Kvinnan gör step-ups på ett mjukt block för att träna lår och sätesmusklerna och balansen. Hon altererar mellan höger och vänster ben för att träna båda sidorna och drar upp knäna i toppläge för att maximera effekten.

Kvinnan gör step-ups med höga knän på ett mjukt block.

Nivå 1:

Nivå 2:

Nivå 3:

Exempel:

En kortfattad beskrivning av vad som sker.

 

En lite mer utförlig beskrivning av vad som sker och hur det utförs.

 

En utförlig beskrivning av det som händer i bilden och varför det händer.

Nivå 1:

Nivå 2:

Nivå 3:

För att komma ihåg

och kunna reflektera

Låt oss göra en quiz och se vad vi kan om ord och dokumentation.

 

Kahoot.it

Logga in med ditt förnamn som användarnamn.

 Man behöver ha ett språk.

Det bästa sättet att öka sitt ordförråd är att läsa. Helst många olika sorters texter.

Skönlitteratur, facklitteratur och nyhetsartiklar.

För att kunna beskriva och berätta om sina framsteg, sina utmaningar och sin utveckling behöver man också förstå och kunna använda sig av facktermer, formalia och "idrottsspråk".

ADJEKTIV

"Substantiv är namn på ting, såsom klocka, boll och ring.

Verb är saker man kan göra, till exempel se och höra. Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är."

Klockan tickade mjukt/metalliskt/tryggt.

Bollen kändes varm/sträv/taggig.

Ringen sken olycksbådande/bländande/matt.

- Vad är dom bra till?

Olika ord har olika vikt

Jag var arg.

Jag var jättearg.

Jag var superarg.

irriterad

ursinnig

ilsken

uppretad

Vred

förbannad

förbittrad

förbaskad

rasande

uppbragt

indignerad

upprörd

härsken

gramse

förtörnad

putt

förgrymmad

Man måste kunna formulera sig.

För att kunna uttrycka det du vill ha sagt

och bli förstådd måste du kunna formulera dig.

Det kan vara svårt att förmedla känsla, tonläge och ironi i text. Det ställer högre krav på oss att vara noggranna med hur vi skriver.

"Jag testade yoga och det var ju svårt."

RÄTT ORD TILL RÄTT MOTTAGARE

Hur kan vi beskriva den här produkten till de här olika målgrupperna?

Unga lider i hög grad av psykisk ohälsa.

 

Att läsa och skriva har många positiva hälsoeffekter. 

Att skriva som metod för reflektion, att "skriva av sig",

fungerar terapeutiskt för många och hjälper till att få perspektiv på sina egna reaktioner och känslor.

 

Öva på att skriva dagbok

Släpp prestigen 

 

ATT SKRIVA ÄR BRA FÖR HÄLSAN

Det finns forskning som visar att skrivande kan fungera hälsofrämjande och terapeutiskt. Det finns en komplex process mellan tankeverksamhet och skrivande, när vi skriver ner våra tankar blir de tydligare och det blir lättare att formulera idéer som innan varit vaga.

Bland studenter ökar deras kognitiva och känslomässiga intresse för det ämne de studerar när de får föra dagbok parallellt med studierna.

 

För patienter som i en studie ordinerades att skriva om sina svåra upplevelser och traumatiska minnen hade skrivandet en positiv hälsoeffekt. De upplevde minskade sjukdomssymptom och minskad emotionell smärta. Att "skriva av sig" kan alltså bidra till känslomässig befrielse vid sorg, ilska och psykisk ohälsa.

Övning

 

Självförtroende vs. självkänsla

 

Vad är DU bra på?

 

Skriv ned 3 saker du är nöjd med/tacksam över idag

3 saker du längtar efter eller vill uppnå

3 saker du kunde ha gjort annorlunda eller vill bli bättre på

 Man måste öva.

Det enda sättet att bli bättre på något är att öva, öva och öva lite till. Det gäller i motionsträning lika väl som i läs- och skrivträning.

Vi gör några övningar tillsammans!

  • Flödesskriva
  • Skriva till musik
  • Associera och beskriva

 

 

 

Flödesskrivning är en bra övning som kan fungera som uppvärmning inför annat skrivande. Det låter dina tankar vandra och kan verka förlösande på idéer som ännu inte formulerats. 

 

Sätt pennan mot papperet och skriv utan avbrott i fem minuter. Strunta i stavning, grammatik och regler. Låt dina tankar och associationer flöda fritt. 

KREATIVT SKRIVANDE - ÖVNINGAR

Skriv till musik.

 

Lyssna på musikstycket och beskriv det du hör och hur det får dig att känna.

Varför?

Musik påverkar hela hjärnan och engagerar både höger och vänster hjärnhalva. Nervbanorna mellan de olika delarna och synapserna stimuleras och stärks och det i sin tur frigör tanken och triggar igång din fantasi.

 

 

* Associationsövning. Börja med ett ord och skriv ned din associationskedja. Exempelvis: Elefant - djur - afrika - djungel - betar - snabel - Dumbo - cirkus - tält - campa osv...

 

* Beskriv dagarna i veckan som om de vore personer. Hur är måndag som person? Hur gammal är Söndag? Hur ser fredag ut? o.s.v...

 

* Flödesskriv koncentrerat i 5 minuter om allt som dyker upp i ditt huvud. Det kan vara minnen, intryck, funderingar, låttexter eller beskrivningar. Läs sedan igenom din text och stryk under den mening du tycker bäst om. Vad var det med den du gillade? Kan du spinna vidare på den meningen?

Fler skrivövningar

Konsten att Sammanfatta

Att kunna formulera en sammanfattning är en viktig färdighet i alla ämnen.

Plocka ut det viktigaste 

Kortfattat, strukturerat och i rätt följd

 

Var objektiv i sammanfattningen!

 

Tydlig för den som inte har tagit del av hela originalet/texten/filmen/lektionen/etc.

Slutligen!

 

För att bli bra på att skriva bör man läsa mycket.

Öva på att skriva så blir du bättre, t.ex. genom att skriva dagbok eller göra skrivövningar.

Tänk på hur du formulerar dig.

 

När du skriver din TRÄNINGSLOGG

Försök vara utförlig och svara på:

vad du gjort

hur du gjort och

varför du gjort det.

 

forening.se

driva-eget.se

33 kreativt skrivande övningar

 

K. Kimselius: Att skriva med glädje

K. Kuick & Y. Karlsson: Skriv om och om igen

 

J. Forsberg: Tydliga texter

L. Melin: Maktspråk

L. Melin: Corporate bullshit

KÄLLOR OCH LÄSTIPS

Webben

Kreativt skrivande

Skriva med ett syfte

Våga vara kreativ med ditt skrivande! 

 

 

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Skriv för reflektion

By Bessemerbiblioteket

Skriv för reflektion

  • 327
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket