SKRIV!

Bessemerbiblioteket

Studier har även visat att det fungerar motiverande

för elever när de får tydliga instruktioner.

 

 

Läsning och skrivning hör ihop.

Forskning visar att man blir bättre på att skriva när man läser andras texter.

Det fungerar också omvänt - du blir en bättre läsare när du också skriver egna texter.

  • Vad ska jag skriva?
  • Hur ska det skrivas?
  • Varför ska jag skriva det?

Att skriva dokumentation.

Dokumentation som ett arbetsverktyg kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla ditt arbete. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla och förbättra sina metoder och arbetssätt.

Syftet med dokumentationen är att reflektera över

VAD du gör, HUR du gör det och VARFÖR du gör det.

Dokumentationen från din APL är ditt verktyg för att ge din lärare underlag för bedömning och betygssättning.

Vad händer på bilden?

Ernst visar Johan en ritning.

Ernst visar Johan ritningen på vitrinskåpet som de börjat bygga eftersom han vill att Johan ska förstå hur han vill att fönster och lister ska placeras för att skåpet ska passa in i husets känsla.

Ernst visar Johan ritningen på vitrinskåpet som de börjat bygga.

Nivå 1:

Nivå 2:

Nivå 3:

Nivå 1: En kortfattad beskrivning av det som syns i bilden.

 

Nivå 2: En lite mer utförlig beskrivning av det som händer i bilden.

 

Nivå 3: En utförlig beskrivning av det som händer i bilden och varför det händer.

 Man behöver ha ett språk.

Det bästa sättet att öka sitt ordförråd är att läsa. Helst många olika sorters texter.

Skönlitteratur, facklitteratur och nyhetsartiklar.

För att kunna dokumentera och beskriva sitt arbete behöver man också förstå och kunna använda sig av facktermer, formalia och "byggspråk".

ADJEKTIV

"Substantiv är namn på ting, såsom klocka, boll och ring.

Verb är saker man kan göra, till exempel se och höra. Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är."

Klockan tickade mjukt/metalliskt/tryggt.

Bollen kändes varm/knottrig/hal.

Ringen sken olycksbådande/bländande/matt.

- Vad är dom bra till?

Olika ord har olika vikt

Jag var arg.

Jag var jättearg.

Jag var superarg.

irriterad

ursinnig

ilsken

uppretad

Vred

förbannad

förbittrad

förbaskad

rasande

uppbragt

indignerad

upprörd

härsken

gramse

förtörnad

putt

förgrymmad

Man måste kunna formulera sig.

För att kunna uttrycka det du vill ha sagt

och bli förstådd måste du kunna formulera dig.

Det kan vara svårt att förmedla känsla, tonläge och ironi i text. Det ställer högre krav på oss att vara noggranna med hur vi skriver.

"Jag tapetserade köket och det var ju svårt."

Låt oss göra en quiz och se vad vi kan om ord och dokumentation.

 

Kahoot.it

Logga in med ditt förnamn som användarnamn.

RÄTT ORD TILL RÄTT MÅLGRUPP

Hur kan vi beskriva den här produkten till de här olika målgrupperna?

Lägg märke till hur andra beskriver arbetsmoment,

material och syfte med renovering.

 

 Man måste öva.

Det enda sättet att bli bättre på något är att öva, öva och öva lite till.

Vi gör några övningar tillsammans!

På er klassida i OneNote finns era loggböcker. Logga in där och gör dokumentationsövningarna.

 

 

 

Flödesskrivning är en bra övning som kan fungera som uppvärmning inför annat skrivande. Det låter dina tankar vandra och kan verka förlösande på idéer som ännu inte formulerats. 

 

Sätt pennan mot papperet och skriv utan avbrott i fem minuter. Strunta i stavning, grammatik och regler. Låt dina tankar och associationer flöda fritt.

 

Utgår från meningen :  Om fem år så är jag....

KREATIVT SKRIVANDE - ÖVNINGAR

Skriv till musik.

 

Lyssna på musikstycket och beskriv det du hör och hur det får dig att känna.

Varför?

Musik påverkar hela hjärnan och engagerar både höger och vänster hjärnhalva. Nervbanorna mellan de olika delarna och synapserna stimuleras och stärks och det i sin tur frigör tanken och triggar igång din fantasi.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Vad händer på bilden?

Tänk på att försöka besvara VAD, HUR och VARFÖR.

Unga lider i hög grad av psykisk ohälsa.

Att läsa och skriva har många hälsoeffekter 

Skriva som metod för reflektion

Att "skriva av sig"

 

Öva på att skriva dagbok

Släpp prestigen 

 

ATT SKRIVA ÄR BRA FÖR HÄLSAN

Sammanfattning

 

För att bli bra på att skriva bör man läsa mycket.

Öva på att skriva så blir du bättre, t.ex. genom att skriva dagbok eller göra skrivövningar.

Tänk på hur du formulerar dig.

 

När du skriver din dokumentation

Försök vara utförlig och svara på:

vad du gjort

hur du gjort och

varför du gjort det.

* Beskriv dagarna i veckan som om de vore personer. Hur är måndag som person? Hur gammal är Söndag? Hur ser fredag ut? o.s.v...

 

* Associationsövning. Börja med ett ord och skriv ned din associationskedja. Exempelvis: Elefant - djur - afrika - djungel - betar - snabel - Dumbo - cirkus - tält - campa osv...

 

* Flödesskriv koncentrerat i 5 minuter om allt som dyker upp i ditt huvud. Det kan vara minnen, intryck, funderingar, låttexter eller beskrivningar. Läs sedan igenom din text och stryk under den mening du tycker bäst om. Vad var det med den du gillade? Kan du spinna vidare på den meningen?

Fler skrivövningar

 

forening.se

driva-eget.se

33 kreativt skrivande övningar

 

K. Kimselius: Att skriva med glädje

K. Kuick & Y. Karlsson: Skriv om och om igen

 

J. Forsberg: Tydliga texter

L. Melin: Maktspråk

L. Melin: Corporate bullshit

KÄLLOR OCH LÄSTIPS

Webben

Kreativt skrivande

Skriva med ett syfte

deck

By Emma Lindgren

deck

  • 1,332

More from Emma Lindgren