Företag, möteskultur, formalia och   

Bessemerbiblioteket

KREATIVT SKRIVANDE

FÖRETAGSKULTUR

En idé, en dröm, en produkt, ett ekonomiskt flöde. Företag är vinstdrivande organisationer som delar en gemensam kultur. En företagskultur. Det innebär att det finns ett språk och en formalia inom företagsvärlden som man bör känna till för att förstå och förstås i de kretsarna. 

 

Genom att delta i UF får ni tillgång till en värld och ett språk som ni kan ta med er in i vuxenlivet - erfarenheter som är bra att ha.

MÖTESKULTUR

Att driva ett företag eller vara medlem i en förening innebär att upprätthålla en möteskultur. Även här finns det ett särskilt språk och en formalia att anpassa sig till. Att hålla möten och skriva protokoll är som ett slags demokrati i miniformat. Det finns egentligen ingen skillnad mellan ett protokoll från elevrådsmötet och ett protokoll från ett riksdagsmöte. 

 

Det här gemensamma språket, kulturen,

finns där för att säkerställa en transparens,

kontinuitet och källkritisk princip.

KONSTITUERANDE MÖTE

Ni har nyligen haft ert första konstituerande möte. För att upprätthålla kontinuitet och målfokus i ert nya företag är det viktigt att fortsätta hålla möten med en regelbundenhet. Det kommer hjälpa er att skapa och behålla er goda företagskultur och hålla ett gemensamt fokus. 

Det finns en särskild terminologi när vi sätter oss ned och har organiserade möten. Men vad betyder orden?

Affärsplanen handlar alltså om att sälja er idé.

Men till vem?

 

Vem man riktar sig till avgör hur man bör formulera sig. Är det banken eller eventuella långivare du vill övertyga? Eller försöker du locka investerare eller riskkapitalister? Är det framtida kunder du vill nå?

Olika målgrupper kräver olika infallsvinklar.

 

Språket, det beskrivande och gestaltande språket, är otroligt viktigt. Du måste kunna övertyga din målgrupp, locka eller skapa ett begär för din produkt, framkalla engagemang och intresse. 

RÄTT ORD TILL RÄTT MÅLGRUPP

Hur kan vi beskriva den här produkten till de här olika målgrupperna?

 MAN BEHÖVER ALLTSÅ HA ETT SPRÅK

Det bästa sättet att öka sitt ordförråd är att läsa. Helst många olika sorters texter.

Skönlitteratur, facklitteratur och nyhetsartiklar.

Forskning visar att du blir en bättre läsare när du skriver egna texter och tvärtom. 

För att kunna presentera, beskriva och övertyga i sin ansökan behöver man också förstå och kunna använda sig av rätt facktermer och formalia. 

ADJEKTIV

"Substantiv är namn på ting, såsom klocka, boll och ring.

Verb är saker man kan göra, till exempel se och höra. Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är."

"Marknaden för ekologiska kläder samt produkter tillverkade av återvunna material har idag en stadig ökning så vi har kombinerat dessa och tagit fram en slitstark, stilren och sällsynt väska för den miljömedvetna, moderna kvinnan i farten."

- Ur Rebelt UFs affärsplan

- Vad är dom bra till?

Adjektiven är ditt verktyg när du beskriver något, de ger liv åt språket.

OLIKA ORD HAR OLIKA "VIKT"

Jag var arg.

Jag var jättearg.

Jag var superarg.

irriterad

ursinnig

ilsken

uppretad

Vred

förbannad

förbittrad

förbaskad

rasande

uppbragt

indignerad

upprörd

härsken

gramse

förtörnad

putt

förgrymmad

Unga lider i hög grad av psykisk ohälsa.

Att läsa och skriva har många hälsoeffekter 

Skriva som metod för reflektion

Att "skriva av sig"

 

Öva på att skriva dagbok

Släpp prestigen 

 

ATT SKRIVA ÄR BRA FÖR HÄLSAN

Det finns forskning som visar att skrivande kan fungera hälsofrämjande och terapeutiskt. Det finns en komplex process mellan tankeverksamhet och skrivande, när vi skriver ner våra tankar blir de tydligare och det blir lättare att formulera idéer som innan varit vaga.

Bland studenter ökar deras kognitiva och känslomässiga intresse för det ämne de studerar när de får föra dagbok parallellt med studierna.

 

För patienter som i en studie ordinerades att skriva om sina svåra upplevelser och traumatiska minnen hade skrivandet en positiv hälsoeffekt. De upplevde minskade sjukdomssymptom och minskad emotionell smärta. Att "skriva av sig" kan alltså bidra till känslomässig befrielse vid sorg, ilska och psykisk ohälsa.

HUR ÖVAR MAN UPP SITT SKRIVANDE?

Läs!

Lek med ord

Praktiska övningar

Skriv!

Här kommer det kreativa skrivandet in...

Vad är kreativt skrivande?

 

Styrd form/formalia vs. kreativt skrivande

Fångar oformulerade idéer som flyter runt

Aktivera höger + vänster hjärnhalva.

Kreativitet smittar!

SKRIVANDE

För att kunna sälja, engagera eller övertyga behöver du våga vara kreativ med ditt skrivande. 

 

 

 

 

 

Flödesskrivning är en bra övning som kan fungera som uppvärmning inför annat skrivande. Det låter dina tankar vandra och kan verka förlösande på idéer som ännu inte formulerats. 

 

Sätt pennan mot papperet och skriv utan avbrott i fem minuter. Strunta i stavning, grammatik och regler. Låt dina tankar och associationer flöda fritt. 

KREATIVT SKRIVANDE - ÖVNINGAR

SKRIV TILL MUSIK

 

Lyssna på musikstycket och beskriv det du hör och hur det får dig att känna. (Adjektiv!)

Varför?

Musik påverkar hela hjärnan och engagerar både höger och vänster hjärnhalva. Nervbanorna mellan de olika delarna och synapserna stimuleras och stärks och det i sin tur frigör tanken och triggar igång din fantasi.

* Beskriv dagarna i veckan som om de vore personer. Hur är måndag som person? Hur gammal är Söndag? Hur ser fredag ut? o.s.v...

 

* Associationsövning. Börja med ett ord och skriv ned din associationskedja. Exempelvis: Elefant - djur - afrika - djungel - betar - snabel - Dumbo - cirkus - tält - campa osv...

 

* Läs igenom texten du skrev när du flödesskrev och stryk under den mening du tycker bäst om av det du skrev. Vad var det med den du gillade? Kan du spinna vidare på den meningen?

FLER SKRIVÖVNINGAR

 

ungforetagsamhet.se

forening.se

33 kreativt skrivande övningar

 

K. Kimselius: Att skriva med glädje

K. Kuick & Y. Karlsson: Skriv om och om igen

 

J. Forsberg: Tydliga texter

L. Melin: Maktspråk

L. Melin: Corporate bullshit

KÄLLOR OCH LÄSTIPS

Webben

Kreativt skrivande

Skriva med ett syfte

"There is nothing to writing.

All you do is sit down at a typewriter

and bleed."

Tävla i UF

konsten att uttrycka sig i skrift

Vad är kreativt skrivande bra för?

 

På vilket sätt kan man vinna i UF med hjälp av kreativt skrivande?

 

"en skriftlig beskrivning"

 

Vad spelar språket för roll?

 

Plagiat

ATT TÄVLA I FÖRETAGANDE

Hur skriver man en vinnande ansökan/nominering?

 • Anpassa språket
 • Övertyga med dina formuleringar
 • Titta noga på kriterierna och hitta nyckelord

Mer info på: ungforetagsamhet.se

BESKRIVNINGAR AV...

Produkten

Affärsidén

Affärsmodellen

Målgruppen

Marknadsföringen

Samarbetet

Prestationen

ÅRETS UF-FÖRETAG

 1. Innovation, värdeskapande och entreprenörskap
 2. Varu-/tjänsteutveckling och kundfokus
 3. Finansiella resultat
 4. Målsättning, planering/utvärdering, genomförande och administration
 5. Lärdomar
 • Engagerande företagsrapport (max 14 företag går vidare)
 • Företagspresentation
 • Intervju
 • Monterbesök

Hitta rätt beskrivande ord genom att titta på tävlingskriterierna.

ANPASSA EFTER MÅLGRUPPEN

Exempel: "Ibland krävs det mod för att våga utmana sig själv och sina farhågor, både för att företaget ska växa och för sin egen personliga utveckling. Kanske handlar det om att ta kontakt med näringslivet, att presentera sitt företag inför en publik eller att våga sälja på ett nytt språk."

- Tävlingskriterier för Årets prestation

Kreativt skrivande UF

By Emma Lindgren

Kreativt skrivande UF

 • 1,044