Bessemerbiblioteket

Att vara gymnasielev...

 

innebär att ta ett stort ansvar för sin egen studiesituation.

Det finns hjälp och stöd att få på gymnasiet, 

men du måste själv ta ett ansvar för att få den hjälpen.

 

Du behöver förstå hur du reagerar och fungerar

för att ge dig själv de bästa förutsättningarna att lyckas. 

Det här är din arbetsplats.

Hur lär jag mig saker bäst?

 

Vilken lärmiljö passar mig bäst?

 

Vad stör mig i mitt lärande?

eller kanske snarare "Lär dig känna dig själv"

Ett sätt att lära känna sig själv är att ta reda på om man är extrovert eller introvert.

Att umgås med andra människor 

Ger mig energi

Gör mig trött

1.

I klassrummet föredrar jag att  

sitta för mig själv så jag kan koncentrera mig

Sitta tillsammans med andra och hjälpas åt 

2.

När jag sysslar med något jag gillar   

kan jag djupfokusera och glömma bort tiden

multitaskar jag och hoppar mellan olika grejer 

3.

När det gäller skolarbeten

vill jag helst jobba enskilt och göra färdigt innan jag visar det för andra

jobbar jag bra med andra och vill gärna samarbeta 

fram arbetet

4.

Att berätta för andra om mig själv

gör jag när vi känt varandra ett tag, jag är ganska privat

gör jag gärna, jag är som en öppen bok 

5.

På fest

hamnar jag ofta i djupa samtal med några få

trivs jag och vill vara i centrum där allt händer 

6.

När det uppstått konflikter i klassen

känner jag av det direkt och påverkas av stämningen i gruppen

märker jag det oftast inte om ingen säger nått, jag föredrar raka kort

7.

När jag pratar

tänker jag helst efter innan jag formulerar mig

kommer orden lätt och jag tänker medan jag pratar

8.

När mobilen ringer

screenar jag samtalen och svarar bara om jag är på rätt humör

svarar jag direkt, jag pratar ofta i mobilen och föredrar att ringa framför sms

9.

Andra uppfattar mig som 

tyst, lugn och

bra på att lyssna

social, aktiv och livlig

10.

Forskning visar att:

Struktur och tydlighet är viktigt.

För dig betyder det på gymnasiet att du vet vad lektionen ska handla om.

 

Du är förberedd inför lektionen.

 

Lektionen är kanske slut, men det du

lärde dig ska du fortsätta

reflektera kring och ifrågasätta.

Forskning visar också att goda relationer

påverkar hur du trivs och till att sprida

studiero i klassen.

 

Det är viktigt att skapa en bra relation till sin lärare och sina klasskamrater.

 

Hur beter vi oss i klassrummet?

 

 

Självinsikt

Hur reagerar jag i stressiga situationer?

Hur reagerar jag när det är stökigt och högljutt i klassrummet?

Hur reagerar jag när klasskompisarna är negativa till uppgifter?

 

Det börjar med JAGET

Gruppinsikt

Komma överens med andra - life skill!

Är klassrummet en trygg plats?

Kan alla prata och bemötas med respekt?

Hur gör vi om någon har en dålig dag?

 

 

 

 

 

Och slutar med LAGET

Hur är man en god publik

när läraren undervisar?

Aktivt lyssnande!

Vilka signaler sänder du ut?

Publikens roll i föreläsningen

 

Var mottaglig

 

Öppet kroppspråk

 

Ögonkontakt med talaren

 

Nicka för att visa att du hänger med

 

Lära tillsammans

Hur kan vi tillsammans skapa studiero och ett bra studieklimat?

Fallgropar

Mellan lektioner eller vid byte av uppgifter

 

Att låta en negativ attityd sprida sig i klassen

 

Att inte komma förberedd till lektionen

 

 

Hur pluggar du hemma?

Vanor och rutiner är bra för de allra flesta.

Ergonomi

Lysen

Organisation

Schema

Pausen!

Stöd

Också din arbetsplats!

Kom ihåg:

 

Hjärnan är plastisk

Tillåt dig själv och andra att förändras

 

Du har rätt att må bra på din arbetsplats

Tänk efter vad det innebär för just dig

 

 

Planera tiden så du slipper korvstoppning

Försök att gå på lektionerna

Ta hjälp av varandra - plugga ihop

 

Vi på biblioteket finns till för att hjälpa!

Bra tips!

Del 3 Studiero

By Emma Lindgren

Del 3 Studiero

En föreläsning om studieteknik, minnesövningar och källkritik från Bessemerskolan.

  • 1,228