Gymnasiearbetet

för yrkesprogram!

 

Bessemerbiblioteket

Gymnasiearbetet

 

"Ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Den ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet."

                                      - Skolverket

Du ska planera, genomföra och utvärdera en vanligt förekommande arbetsuppgift.

 

Arbetsuppgiften ska dokumenteras.

 

Arbetet kan också utformas så att det tränar yrkeskunnandet i företagsliknande former.

                                                         - Skolverket

"Vanligt förekommande arbetsuppgift?"

Den kan se olika ut och här har du chans att påverka!

 

Vad är du intresserad av och vad motiverar dig inom det yrkesområde du har valt?

 

Lärare/Handledare deltar i utformandet av den arbetsuppgiften.

Hur mycket tid handlar det om?

 

100 poäng = 100 timmar

 

ca 2,5 halv veckas heltidsarbete

 

 

Här ska ni öva på att planera.

 

 

"Planering och utvärdering av gymnasiearbetet kräver i vissa sammanhang förmodligen mer än vad en vanligt förekommande arbetsuppgift gör i arbetslivet."

Hur mycket tid  handlar det egentligen om?

 

1. Insamling av material

2. Genomgång av lagar och regler

3. Test av verktyg, hjälpmedel,

metoder, material, program

4. Körschema/förstå alla momenten 

5. Genomföra

6. Dokumentera

7. Utvärdera

 

= arbetsplan

 

Dagbok/Dokumentation

Du kan dokumentera ditt arbete fortlöpande genom att föra dagbok.

 

Detta är särskilt bra för minnet och för att du ska se att det går framåt med arbete hela tiden.

 

Skriv något efter varje arbetspass.

 

 

Tänk på "dagboken" som en logg eller en journal.

 

Skriv inte:

Idag bytte jag ett förband

 

Försök få med:

Vem? Vad? När? Hur? Vart och Varför?

 

Jag började mitt arbetspass med en avlämning där nattsjuksköterskan Anna Karlsson talade om hur natten hade varit för våra patienter på Avdelning Solrosen.

Jag gjorde följande förberedelser...

Jag bemötte patienten på det här sättet...

Jag lärde mig att...

Dagbok/Dokumentation

TIPS från bibliotekarien!

 

Skriv källdagbok. Varenda googling/person du pratat med/lapp på kylskåpet i matsalen/lagtext/föreskrift.

 

 

 

 

 

 

Skriv en korrekt källhänvisning på en gång.

Rapport/Dokumentation

i rapportform:

 

Titelsida

Innehållsförteckning

Inledning/bakgrund

Genomförande

Resultat & utvärdering

Källor

Bilagor

Tänk på att någon ska läsa det du skriver, en mottagare.

Vad kan jag tänka på när jag skriver?

Förklara vem någon är:

 

"Karin förklarade att"

 

"Karin Mattson, personalchef på företaget XYZ,

förklarade att"

 

 

Vad kan jag tänka på när jag skriver?

Använd gärna fackbegrepp, men inte slang.

Förklara även fackbegrepp

 

 

 

"Jag ställde apoteket på bordet"

"Jag ställde apoteket, alltså peppar och salt, på bordet."

Använd inte värdeladdade ord

"Det här är jättespännande att forska kring."

"Det var skitsvårt att hitta någon bra källa"

 

Använd inte vaga ord

"Man kan se att det finns en korrelation mellan"

 

Vad kan jag tänka på när jag skriver?

Ny tanke - nytt stycke

För att göra texten lättare att läsa använd principen ny tanke - nytt stycke.

 

 

...och sen var det här med källor!

Källor och hur vi hanterar dessa

Allt du bygger kunskap på är en källa

och ska redovisas i ditt arbete.

I den löpande texten gör du en källhänvisning och i slutet av ditt arbete skall det finnas en alfabetisk förteckning över de källor du har använt.

 

Beroende på vilket referenshanteringssystem du

använder ser källhänvisningen olika ut.

Referenshanteringssystem

Oxford och Harvard

Noter

Namn, (år)

Vilket stöd har jag?

 

Din handledare på praktiken

Andra medarbetare

Ansvarig lärare

 

Bibliotekarierna

 

  

deck

By Bessemerbiblioteket

deck

  • 197
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket