Science Fiction

Bessemerbiblioteket

VAD ÄR Science Fiction?

HISTORIKEN BAKOM SF

HÅRD OCH MJUK SF

KLASSISKA TEMAN

SubgenRER

 

VAD ÄR Science Fiction?

Science fiction är en skönlitterär genre som ofta behandlar ämnen som avancerad vetenskap och teknik, rymdresor, tidsresor, parallella universum och utomjordiskt liv.  Berättelserna utspelas övervägande i framtiden (men inte alltid).

 

Genren har kallats för idéernas litteratur och utforskar ofta de möjliga konsekvenserna av teknologiska, vetenskapliga och sociala innovationer och framsteg. Science fiction är besläktad med fantasy, skräck och superhjältelitteratur och den innehåller många subgenrer.

Antropolgisk SF, apokalyptisk eller post-apokaylptisk SF, biopunk, cli-Fi, cyberpunk, dieselpunk, "dying earth", feministisk, gotisk, militärisk, romantisk, , rymdopera, rymdwestern, solarpunk, Steampunk

Subgenrer i Science Fiction

HISTORIKEN BAKOM SF

Illustration av Aubrey Beardsley från Lukianos  Sann historia.

Science fiction har sitt ursprung i antiken. På 100-talet  f.Kr skrev greken Lukianos den parodiska reseberättelsen Sann historia som har kallats världens första Science fiction roman. Den handlar om rymdresor, interplanetariska krig, aliens och artificiellt liv. Många av de teman som är vanliga i modern SF. Men Lukianos skrev Sann historia som satir över dåtidens reseberättelser som ofta överdrev och beskrev fantastiska händelser som blandade myt och verklighet och hävdade dem som sanna.  

ROMANTIKEN (1800-talET)

Under den romantiska epoken levde människor ofta hårda liv, med långa arbetsdagar i fabriker, osäkra arbetsmiljöer, fattigdom, ojämlikhet och osanitära hemförhållanden i slumområden i städerna.

 

 

ESKAPISM

Att läsa skönlitteratur gav dem en chans att fly verkligheten och färdas i fantasin till främmande och exotiska platser.

(Industrialisering och urbanisering)

Eskapism tillsammans med den tekniska utvecklingen och nya innovationer under industrialismen formade genren Science fiction.

 

Mary Shelleys Frankenstein är en av de första Science fiction romanerna!

Mary Wolstonecraft Shelley 1797 - 1851

1818

Jules Verne

1828-1905

Jules Verne skrev:

 

From earth to the moon

(Från jorden till månen)

Journey to the centre of the earth

(Till jordens medelpunkt)

20 000 Leagues under the sea

(En världsomsegling under havet)

Med flera...

 

Han har med dessa romaner inspirerat oräkneliga författare och kittlat fantasin på läsare i över hundra år.

Verne skrev ofta om maskiner eller teknologi som ännu inte existerade, vilket gav honom ett rykte om att vara en "profet för den vetenskapliga utvecklingen".

  Science fiction genren växte explosionsartat under mitten av 1900-talet. Efterkrigstiden var fylld av framtidstro och det i kombination med en stark teknologisk utveckling närde drömmarna om avancerad teknologi som skulle tjäna mänskligheten och till exempel möjliggöra resor till yttre rymden. På samma gång växte rädslan för att förlora närheten till naturen och att maskinerna skulle kunna bli ett hot mot mänskligheten.

Verne - Shelley

HÅRD OCH MJUK SF

Dessa två författare får exemplifiera uppkomsten av en debatterad gränsdragning inom genren.

"Hård vetenskap"

"Mjuk vetenskap"

Biologi

Kemi

Teknik

Matematik

Fysik

Antropologi

Kriminologi

Psykologi

Sociologi

Politik

Är en sådan uppdelning bara en form av elitism?

Eller kan det vara till hjälp för att hitta rätt bok för just dig?

Hård Science Fiction

fokuserar på naturvetenskap och teknik.

Mjuk Science Fiction

fokuserar på samhällsvetenskap och psykologi

Utomjordiska kulturer, sociala och psykologiska  förändringar efter en katastrof, framtida samhälls- och rättssystem, hur samhällen är uppbyggda.

Rymdresor, maskiner och teknik, utomjordingar och deras teknologi. Hur saker är uppbyggda och fungerar.

KLASSISKA TEMAN

Teknologi

Utomjordisk kontakt

Robotar och  A.I.

Rymdresor

Tematiken i modern Science fiction är egentligen oändlig och kan läsas som en lista på människans värsta farhågor.  

Intergalaktiskt krig

Rymdfarsoter

Kontrollerande dystopiska samhällen

Slutet för mänskligheten

Förstörelse av miljön/planeten

Naturkatastrofer

Onda robotar/AI, konstiga föreställningar om rymden, Teknobabbel, fripassagerare

Fel på rymdfarkosten ofta Syreläckage,

Första kontakten med främmande varelser,

nedräkningar, förstörelseknappen, känslor är dåliga,

människor/jorden är alltid superspeciell.

Tropes och Klichéer.

Cli-Fi - Climate Fiction

Adresserar vår oro inför klimatförstörelsen

 

 

 

MEN SF KAN OCKSÅ GE OSS HOPP!

Genren utspelar sig i framtiden och det ger oss tid att förändra vår livsstil och förbättra våra odds.  

Vi kan fortfarande finna vägar till en hållbar framtid för mänskligheten.

SF påminner oss om att vi människor har förmågan att drömma, utforska och låta vår fantasi spränga gränserna för verkligheten.

Margaret Atwood

Ursula Le Guin

Doris Lessing

Naomi Alderman

m.fl...

Förutom att behandla teman som feminism, genus och sexualitet är dessa författare helt enkelt fantastiska berättare och har skapat klassiker inom SF genren.

Feminism i SF

Etnicitet och mångfald i SF

 

 

Ett hologram, en katt, en robot och två människor i besättningen på Red Dwarf.

Besättningen på Wayfarer

Besättningen på Enterprise

En historisk kyss!

 

 

Dystopi som subgenre

En dystopi är en berättelse där författaren varnar oss om tänkbara hot mot mänskligheten.  Dystopier kan utspelas i framtiden (eller i nutid eller till och med förr i tiden) med den gemensamma nämnaren att de beskriver ett EFTER. Efter krig eller naturkatastrofer eller någon annan avgörande händelse.

Dystopisk litteratur grundas så gott som alltid i en kritiskt syn på författarens samtid. För att förstå dystopier måste man förstå tiden då den skrevs och  författarens kontext.

Trots att dystopier klassas som en del av Science fiction kan de helt sakna inslag av teknologi eller andra SF teman. Vanliga ingredienser i dystopisk litteratur är dock kontroll, sexualitet,  och droger.

George Orwell inspirerades av sina upplevelser under Spanska inbördeskriget och sin avsky mot fascism och totalitarism när han skrev romanen 1984. Han ville varna oss för en framtid där kapitalism och politisk auktoritet löpt amok. Han såg en framtid där människor skulle bli bevakade och kontrollerade av staten, där historia inte längre var något beständigt och där hat skulle distrahera folket från att se sanningen.

Skrevs 1948

Låter det bekant?

Låt oss presentera författarna till

de noveller ni ska få läsa...

Ray Bradbury 1920-2012

En Amerikansk författare och manusförfattare med svenskt påbrå, hans mamma var en svensk emigrant.  Han är mest känd för sina fantasirika noveller och science fiction romaner, men han har även skrivit fantasy och deckare. Hans mest välkända verk är SF romanen  Fahrenheit 451 och novellen The Veldt.

Han tyckte om att läsa och skriva som barn och har sagt att Jules Verne och H.G. Wells inspirerade honom till att skriva SF.  Hans författarstil blandar poetiskt språk med barndomsnostalgi, samhällskritik och faran med att låta tekniken löpa amok.  

 

 

Novellen ni ska läsa:

Ett dån av åska

The Veldt

Ursula K. Le Guin 1929-2018

En prisbelönad Amerikansk fantasy och science fictionförfattare. Le Guin var framför allt verksam inom genrerna fantasy och science fiction, men skrev även poesi, barnböcker och essäer. Typiskt för hennes berättelser är ett fokus på rollfigurerna och de sociala aspekterna i deras omgivning. Hon är även känd för att sitt fantastiska språk och användandet av perspektiv från anarkism och feminism i sina böcker. År 1995 vann hon World Fantasy Award for Lifetime achivement och The New York Times beskrev henne som "Amerikas mest framstående science fiction-författare".

 

Novellen ni ska läsa:

Ett nytt Atlantis

The Hain cycle

H.G. Wells 1866-1946

En brittisk författare och medlem av den socialistiska tankesmedjan The Fabian Society.  Han är idag mest känd för sina science fiction romaner, som Tidsmaskinen och Världarnas krig, men skrev även skönlitterärt inom andra genrer och en hel del facklitteratur. Han var en uttalad antinazist och skrev 1933 The shape of things to come för att varna för den framväxande fascismen i Europa.

Han har kallats science fictions fader tillsammans med Jules Verne och likt sin kollega var han känd för att förutspå framtida teknologiska framsteg. Han skrev om innovationer som rymdfarkoster, atombomber och till och med något som liknade Internet.

Novellen ni ska läsa:

I de blindas rike

Philip K. Dick 1920-2012

En Amerikansk författare och manusförfattare med svenskt påbrå, hans mamma var en svensk emigrant.  Han är mest känd för sina fantasirika noveller och science fiction romaner, men han har även skrivit fantasy och deckare. Hans mest välkända verk är SF romanen  Fahrenheit 451 och novellen The Veldt.

Han tyckte om att läsa och skriva som barn och har sagt att Jules Verne och H.G. Wells inspirerade honom till att skriva SF.  Hans författarstil blandar poetiskt språk med barndomsnostalgi, samhällskritik och faran med att låta tekniken löpa amok.  

 

 

Novellen ni ska läsa:

Försvararna

Några frågor?

LOS Genre Science fiction (svenska)

By Bessemerbiblioteket

LOS Genre Science fiction (svenska)

  • 430