Högläsning

som metod

Forskning kring den läsande hjärnan

visar att något särskilt händer med hjärnan när den förvandlar text, abstrakta koncept till inre bilder.

 

"Hennes leende var som en mjuk smekning på min kind."

Hälsoeffekter av läsning

6 minuter av läsning

har samma effekt på hjärnan som

djup meditation.

 

Sänker hjärtslagen

Muskelavslappnande

Motverkar negativ stress

(med 68%!)

 

Läsning är enligt studien bättre

på att vara avstressande än:

Att lyssna på musik med 65 %

Att dricka te med 100%

Att ta en promenad med 300%

Att spela tv-spel med 700 %

Hälsoeffekter av läsning

Läsning påverkar hjärnans djupa strukturer

och verkar skyddande mot sjukdomar

såsom Alzheimers och andra minnessjukdomar.

Hälsoeffekter av läsning

Läsning kan motverka

depression och ångest

och används i terapeutiska sammanhang

för människor som råkat ut för

hjärnskador eller lider av PTSD.

Att läsa högt!

Högläsning har en lång tradition. 

Det muntliga berättandets tradition är dock direkt kopplad till den moderna människans uppkomst, utveckling och spridning över jordklotet.

Goda effekter av högläsning

Trygghet och ro

 

Reducerar aggression

 

Anknytning

Goda effekter av högläsning

Utvecklar förmågan att lyssna

 

Utvecklar talförmåga

 

Förbättrar koncentrationsförmågan

 

Lär sig om och får uttrycka sina estetiska preferenser.

Hur funkar...?

Jag i förhållande till omvärlden.

Personlig integritet och identitet.

Fokus och koncentrationsförmåga

De här är färdigheter som man kan öva upp.

Dels kan man bygga upp tiden som man läser.

Börja med några minuter och öka på detta.

 

Läs det som intresserar

Ha rekvisita

Stöd genom frågor

Peka

Repetition och rutin

Läsa samma bok om och om igen kanske driver föräldrar/vuxna till vanvett men är bra för barnet.

 

Förståelse

Ordförråd

Ordmönster
 

Memoriseringen av en berättelse utvecklar hjärnan.

 

Pekandet på särskilda saker och bokstäver förstärker

också budskap eller berättelsen.
 

Sveriges  barnboksutgivning!

Sverige har en barnboksutgivning som vi ska vara stolta över!

Den har en lång tradition, den första boken skriven för målgruppen barn kom ut 1591!

Een sköön och härligh jungfrwspeghel

Bibelcitat, råd om hur man skulle vara snäll och artig.

Moraliteter.

Fabler.

Den är modig!

Sverige är ett av de länder där man tidigt och modigt började skriva böcker om ämnen och teman som undviks i andra länder.

Döden, Skilsmässa, Sexualitet, Könstillhörighet

 

Rasism, Panikångest

(2019)

Taktila böcker

Ljudböcker

 

Interaktiva böcker

iPad/skärm

LOS Högläsning som metod

By Bessemerbiblioteket

LOS Högläsning som metod

  • 487