Patryk Pawłowski

patryk.me

Podstawy Grafiki Interaktywnej

ASP Gdańsk

Pozycjonowanie absolutne

Stan wyjściowy

Patryk Pawłowski

ASP Gdańsk

<div class="grid-container">
  <div class="grid-x grid-margin-x">
  	<div class="cell large-4 large-offset-2">
  	  <p>Pewna żaba była słaba,<br>
  	  Więc przychodzi do doktora<br>
  	  I powiada, że jest chora.<br>
  	  Doktor włożył okulary,<br>
  	  Bo już był cokolwiek stary.</p>
    </div>
   
   	<div class="cell large-3 large-offset-1">
      <img src="./img/zaba.png">
    </div>
  </div>
</div>

Pewna żaba była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary.

Pozycjonowanie żaby

Patryk Pawłowski

ASP Gdańsk

<div class="grid-container">
  <div class="grid-x grid-margin-x">
  	<div class="cell large-4 large-offset-2">
  	  <p>Pewna żaba była słaba,<br>
  	  Więc przychodzi do doktora<br>
  	  I powiada, że jest chora.<br>
  	  Doktor włożył okulary,<br>
  	  Bo już był cokolwiek stary.</p>
    </div>
   
   	<div class="cell large-3 large-offset-1">
      <img class="zaba large-3" src="./img/zaba.png">
    </div>
  </div>
</div>

Pewna żaba była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary.

.zaba {
 position: absolute;
 bottom: 0;
}

Pozycjonowanie żaby

Patryk Pawłowski

ASP Gdańsk

<div class="grid-container">
  <div class="grid-x grid-margin-x">
  	<div class="cell large-4 large-offset-2">
  	  <p>Pewna żaba była słaba,<br>
  	  Więc przychodzi do doktora<br>
  	  I powiada, że jest chora.<br>
  	  Doktor włożył okulary,<br>
  	  Bo już był cokolwiek stary.</p>
    </div>
   
   	<div class="cell large-3 large-offset-1">
      <img class="zaba large-3" src="./img/zaba.png">
    </div>
  </div>
</div>

Pewna żaba była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary.

.zaba {
 position: absolute;
 bottom: 0;
 width: 200px;
}

Pozycjonowanie żaby

Patryk Pawłowski

ASP Gdańsk

<div class="grid-container">
  <div class="grid-x grid-margin-x">
  	<div class="cell large-4 large-offset-2">
  	  <p>Pewna żaba była słaba,<br>
  	  Więc przychodzi do doktora<br>
  	  I powiada, że jest chora.<br>
  	  Doktor włożył okulary,<br>
  	  Bo już był cokolwiek stary.</p>
    </div>
   
   	<div class="cell large-3 large-offset-1">
      <img class="zaba large-3" src="./img/zaba.png">
    </div>
  </div>
</div>

Pewna żaba była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary.

.zaba {
 position: absolute;
 bottom: 0;
 left: 20px;
 width: 200px;
}

Do poczytania

Patryk Pawłowski

ASP Gdańsk

ASP | Pozycjonowanie absolutne

By Patryk Pawłowski

ASP | Pozycjonowanie absolutne

ASP Gdańsk | Podstawy Grafiki Interaktywnej

 • 849