Från A/b-testning till prediktiv modellering

evidensbaserade metoder inom affärs- och samhällsprocesserTeam lead 
Insights team at Wrapp

@joakimlundborg
lundborg.io
github.com/cortex

Evidensbaserade metoder i affärsprocesser

Testning 
 vad funkar nu

Optimering 
förbättra det vi har

Prediktiv modellering 
förutse vad som kommer att hända

policy och affärsprocesser

likheter


 •  information är värdefull
 • mångdimensionellt problem
 • timing spelar roll
 • omvärlden förändras över tid
 • kontext och individuella aspekter
  spelar roll

  POLICY OCH AFFÄRSPROCESSER

  SKILLNADER

  skillnader
  • tydligt utfall (vinst)
  • inga krav på transparens
  • inga krav på rättssäkerhet/lika utfall

  a/b-testning

   olika utformning
   samma call to action
  jämför utfall

  Du är med i ett A/B test

  • Google
  • Facebook
  • Wrapp =)
  • ...

  lundborg.io/abtesting

  Optimering

  flerarmade banditer och epsilon greedy

  optimering

  flerarmade banditer och epsilon greedy


  Problem: 
  givet K enarmade banditer (stokastiska processer)
  välj vilka du ska spela på, för hur mycket, och med vilken frekvens
  maximera förväntad vinst

   Initialt vet vi väldigt l ite om varje slumpurval, men varje gång vi drar i spaken får vinner vi eller förlorar vi, samtidigt som vi lär oss mer om processen

  epsilon greedy


  1. välj en "bästa" spak för 1 - 𝜖 av fallen
  2. välj en annan spak i 𝜖 fall
  3. uppdatera uppskattat utfall

  varianter

  • epsilon first - explore, sedan exploit
  • epsilon-decreasing
  • börja med stort epsilon, minska över tid
  • adaptive-epsilon
  • contextual epsilon

  tillämpning i medicin

  Bandit-lösningar med etiska constraints

  Modellering: monte carlo

  Monte Carlo-metoder används mycket inom exempelvis fysik för att hantera mångdimensionella optimeringsproblem

  Princip:
  1. randomisera indata
  2. applicera en deterministisk regel
  3. aggregera utdata 

  monte carlo: pi

  monte carlo: simulera basinkomst

  http://www.chrisstucchio.com/blog/2013/basic_income_vs_basic_job.html

  MVP

  Lanserades som en del av lean-startup paradigmet
  Eric Ries 

  Syfte: lära sig så mycket som möjligt om hur intressant en produkt är utan utvecklingskostnaderna

  Exempel: landningssida med email
  falska funktioner
  dropbox 
  http://www.youtube.com/watch?v=7QmCUDHpNzE#t=43

  lärdomar

  misslyckas fort
  bra information är värd att betala för
  designa för förändring

  tillämpningar

  MVP-policy
  A/B-testa policy
  självoptimerande policies
  big data (scb, registersamkörning)
  prediktiv modellering med montecarlometoder (gör det offentligt & transparent)

  Evidensbaserade-affärsprocesser

  By cortex

  Evidensbaserade-affärsprocesser

  • 1,450
  Loading comments...

  More from cortex