csaladen.es/live

1 ZB

ZETA-EXA-PETA

TERRA-GIGA-MEGA

ZETA-EXA-PETA-TERRA-GIGA-MEGA

Mikhal Khoso - northeastern.edu
@LoriLewis
Information overload - webdesignerdepot.com
All images - giphy.com

Figyelem

adhdpowered.wordpress.com
digital garbage on my Facebook feed..

Vásárhelyen hull a hó

250 millisec

Sabine Kastner (DOI: 10.1016/j.neuron.2018.07.038)

"Figyelemszegénység"

Péntek délután 3 óra tájban Józsi unokatestvére a szentkirályi piacra menet találkozott a kék szemű Ágotával, aki egy barna ruhát viselt.

Kép-felsőbbrendűségi jelenség

David McCandless - Information is Beautiful
Barry Feldman - copyblogger.com
Barry Feldman - copyblogger.com

Microsoft

Big Data =

Big Responsibility

Datasaurus, Autodesk, 2017

Megértés | Feldolgozás | Értékkeresés | Vizualizáció | Kommunikáció

Adat

Információ

Tudás

Arecibo Interstellar Message - wikimedia.com

Mi az adatvizualizázió?

Fordítás

Memória

Megértés

Miért készítsünk adatvizualizációt?

A vizualizáció értéke

Tárol

Kielemez

Segíti a érvelést, gondolatmenetet

Közöl

Bevon

Meggyőz

Vizuális nyelv

Képi jelrendszer: vizuális nyelv

Melyik négyszög világosabb?

Melyik négyszög világosabb?

212, 212, 212

207, 207, 207

Melyik kör "nagyobb"?

Mennyivel / Hányszor?

7

Érzékelés

intenzitásgörbéje:

Hatványtörvény

 

Nem lineáris!

Mi az adat?

456?

Tüzesen süt le a nyári nap sugára

Az ég tetejéről a juhászbojtárra.

adat = az információ elemi egysége

minőségi

A labda piros.

A versenypálya kör alakú.

Árpád jómunkásember.

Csíkban hideg van.

mennyiségi

diszkrét

- Ma 12 paradicsomot ettem.

- Ma 2 pohár vizet ittam.

 

folytonos

- Ma 2 és fél liter vizet ittam.

- Kint mínusz 12.4 fok van.

az adatokat

 • mérjük
 • gyűjtjük
 • feljegyezzük
 • elemezzük
 • megjelenítjük

adatok megjelenítése

minőségi (kvalitatív) táblázat

Hónap Évszak Fun
Január Tél - 25 not fun : (
Február Tél sízés rulzz
Július Nyár természet yay! : )
Augusztus Nyár sunshine | beach

adatok megjelenítése

mennyiségi (kvantitatív) táblázat

Teknőc Penge Bot
Leonardo 2 0
Donatello 0 1
Rafaello 6 0
Michelangelo 0 4

adatok megjelenítése

összetett táblázat

Teknőc Penge Bot Cool Szín
Leonardo 2 0 5 kék
Donatello 0 1 2 lila
Rafaello 6 0 7 piros
Michelangelo 0 4 10 narancs

adatok megjelenítése

oszlopdiagram

adatok megjelenítése

oszlopdiagram + kvalitatív információ

adatok megértése

infografika

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

CNBC

Fél(re)információ élőben

@BJP4India

Fél(re)információ élőben

bec.ro

Fél(re)információ élőben

Antena 3 TV

Fél(re)információ élőben

Csíki Hírlap

Fél(re)információ élőben

Adevărul

Fél(re)információ élőben

mediafax.ro

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Fél(re)információ élőben

Határátkelést megkísérlők száma [fő/nap]

Kontextus

Fake Nyúz

Fake Nyúz

= Fake Viz

Yann LeCun, Chief AI Scientist at Facebook

Data access ≠ Data accessibility

Adat

Információ

Tudás

Arecibo Interstellar Message - wikimedia.com

databanya

szekelydata

arnoldplaton.wordpress.com

atlo

Wired
for (year in data) {
  for (ev in data[year]){
    for (osztaly in data[year][ev]){
      for (tan in data[year][ev][osztaly]){
        for (diak in data[year][ev][osztaly][tan]){
          my=data[year][ev][osztaly][tan][diak];
          svg .append("circle")
            .attr("cx", rowsize+colsize*(Math.random()+4*parseInt(cc[osztaly])+parseInt(dd[ev])-9+4))
            .attr("cy", rowsize*(parseInt(year)-2002+3+Math.random()))
            .attr("r",rr[my["szint"]])
            .attr("class","vers veri"+ee[tan]+" helyezi"+hh[my["hely"]]+" szinti"+(rr[my["szint"]]/2-2))
            .style("fill",color[ee[tan]*4+hh[my["hely"]]])
            .style("opacity",0.25)
            .datum([my,ev,osztaly,year,tan])
            .on("mouseover", function(e) {
                tiptext = e;
                tipshow();
                return;
                })
            .on("mouseout", tiphide);
        }
      }
    }
  }
}}
czml.push({
  "id": shape,
  "name": name,
  "description": desc[d['']] + '<span class="stripe" style="position:absolute;' +
  	'top:65px;right:10px;font-size:18px;">2019</span>' +
  	'<span class="stripe" style="position:absolute;top:65px;font-size:18px;right:' +
  	(((2019 - min_years[d[0]]['year']) * stripe_width) + 70) + 'px;">' + min_years[d[0]]['year'] + '</span>',
  "position": {
  	"cartographicDegrees": [lat, lon, ((year - min_years[d[0]]['year']) + 1 / 2) * height]
  },
  "cylinder": {
  "length": height,
  "topRadius": radius,
  "bottomRadius": radius,
  "material": {
    "solidColor": {
    "color": {
      "rgba": [d3.rgb(color).r, d3.rgb(color).g, d3.rgb(color).b, 255]
    }
    }
  }
  }
})

var viewer = new Cesium.Viewer('cesiumContainer', {
  imageryProvider: new Cesium.OpenStreetMapImageryProvider({
    url: 'https://cartodb-basemaps-{s}.global.ssl.fastly.net/dark_all/'
  }),
  baseLayerPicker: false,
  shouldAnimate: true,
  animation: false,
  homeButton: false,
  timeline: false,
  navigationInstructionsInitiallyVisible: false
});

var dataSourcePromise = Cesium.CzmlDataSource.load(czml);
viewer.dataSources.add(dataSourcePromise);
viewer.zoomTo(dataSourcePromise);
var rr = cr * 0.85;
x = cx + rr * 
    (Math.sin(4 * Math.PI / 6) * lime + 
    Math.sin(6 * Math.PI / 6) * red + 
    Math.sin(8 * Math.PI / 6) * yellow +
    Math.sin(10 * Math.PI / 6) * green +
    Math.sin(0 * Math.PI / 6) * violet +
    Math.sin(2 * Math.PI / 6) * blue);
y = cy + rr * 
    (Math.cos(4 * Math.PI / 6) * lime + 
    Math.cos(6 * Math.PI / 6) * red + 
    Math.cos(8 * Math.PI / 6) * yellow +
    Math.cos(10 * Math.PI / 6) * green +
    Math.cos(0 * Math.PI / 6) * violet +
    Math.cos(2 * Math.PI / 6) * blue);
return [x, y];

sin

cos

function drawpie() {
  //CALCULATE THE TOTAL
  for (var i = 0; i < helperdata.length; i++) {
    total += helperdata[i].pieData;
  }

  //CALCULATE THE ANGLES THAT EACH SECTOR SWIPES AND STORE IN AN ARRAY
  for (var i = 0; i < helperdata.length; i++) {
    var angle = Math.round((360.0) * helperdata[i].pieData / total);
    sectorAngleArr.push(angle);
  }
  drawArcs();
}

function drawArcs() {
  var d = "";
  var pin = svg.append("g")
    .datum(data[k].data.coords)
    .attr("class", "pin")

  for (var i = 0; i < sectorAngleArr.length; i++) {

    startAngle = endAngle;
    endAngle = startAngle + sectorAngleArr[i];
    r = 5 + Math.pow(Math.min(data[k].data.count, 50), 1 / 1.2) / scale;

    x1 = Math.round(0 + r * Math.cos(Math.PI * startAngle / 180.0));
    y1 = Math.round(0 + r * Math.sin(Math.PI * startAngle / 180.0));

    x2 = Math.round(0 + r * Math.cos(Math.PI * endAngle / 180.0));
    y2 = Math.round(0 + r * Math.sin(Math.PI * endAngle / 180.0));

    cx = 0;
    cy = 0;

    var large_arc_flag=0;
    if (sectorAngleArr[i]>180) large_arc_flag = 1;
    
    d = "M" + cx + "," + cy + " L" + x1 + "," + y1 + " A" + r + "," + r + " 0 "+ large_arc_flag +" 1 " + x2 + "," + y2 + " z"; //1 means clockwise

    if (sectorAngleArr.length > 1) {
      var el = pin.append("path")
        .attr("d", d)
    } else {
      var el = pin.append("circle")
        .attr("r", r)
        .attr("cx", cx)
        .attr("cy", cy)
    }

    el.datum([data[k], helperdata[i].corder, gorder])
      .attr("class", "el " + helperdata[i].corder)
      .attr("fill", helperdata[i].colorArr)
      .attr("stroke", "#112")
      .attr("stroke-width", 1)
      .on("mouseover", function(d) {
        tiptext = d;
        tipshow();
        return;
      })
      .on("mouseout", tiphide)
      .style("opacity", "0.8");

  }
}
missoulian.com
// Activity to put in center of circle arrangement
var center_act = "Utazás | Vezetés",
	center_pt = { "x": 435, "y": 320 };


// Coordinates for activities
var foci = {};
act_codes.forEach(function(code, i) {
	if (code.desc == center_act) {
		foci[code.index] = center_pt;
	} else {
		var theta = 2 * Math.PI / (act_codes.length-1);
		foci[code.index] = {x: 280 * Math.cos(i * theta)+430, y: 230 * Math.sin(i * theta)+335 };
	}
});

// A node for each person's schedule
var nodes = sched_objs.map(function(o,i) {
  var act = o[0].act;
  act_counts[act] += 1;
  var init_x = foci[act].x + Math.random();
  var init_y = foci[act].y + Math.random();
  return {
    act: act,
    radius: 3,
    x: init_x,
    y: init_y,
    color: color(act),
    moves: 0,
    next_move_time: o[0].duration,
    sched: o,
  }
});

var force = d3.layout.force()
  .nodes(nodes)
  .size([width, height])
  // .links([])
  .gravity(0)
  .charge(0)
  .friction(.9)
  .on("tick", tick)
  .start();
var query1 = new
  google.visualization.Query("https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=" + GSheetID);

query1.setQuery("");
query1.send(handleQueryResponse1);

function handleQueryResponse1(response) {
  var data = response.getDataTable();
  var ColumnNames = []
  var n_col = data.getNumberOfColumns()
  var DataArray = new Array(data.getNumberOfRows());

  for (var col = 0; col < n_col; col++) {
    ColumnNames.push(data.getColumnLabel(col))
  }
  for (var row = 0; row <
    data.getNumberOfRows(); row++) {
    DataArray[row] = new Array(n_col);
    for (var col = 0; col < n_col; col++) {
      DataArray[row][col] = data.getValue(row, col);
    }
  }
myChart.setOption({
  leaflet: {
    height: '100%',
    roam: true,
    tiles: [{
      label: 'Open Street Map',
      urlTemplate: 'https://maps.wikimedia.org/osm-intl/{z}/{x}/{y}.png?lang=hu',
      options: {
        attribution: '&copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>, Tiles courtesy of <a href="https://maps.wikimedia.org" target="_blank">Wikimedia</a>'
      }
    }]
  },
  series: [{
    id: 'points',
    type: 'scatter',
    coordinateSystem: 'leaflet',
    symbolSize: large_symbol,
    itemStyle: {
      normal: {
        borderColor: 'black',
        opacity: 0.9
      }
    },
    zlevel: 10
  },
BBTE, 2018-as BI kurzus, F csoport
András Orsolya
walpaperstock.net
Imets Tamás
Lőrincz Szabolcs
Földi Zsuzsánna és Rétyi Dorottya
I. erdélyi adatvizualizációs mini-konferencia

Adat

Információ

Tudás

Arecibo Interstellar Message - wikimedia.com
Altamirai barlangrajzok, Wikipedia, i.e. 20 000
Wald Ábrahám, 1944

🕹️😂 #sodeep 12AM find in the YouTube comments:
"The deep meaning behind Tetris: If you try to fit in, you disappear"
 

Mire jó neked az adatvizualizáció?

By Dénes Csala

Mire jó neked az adatvizualizáció?

🤔📲🧠Már már az az adatmennyiség, amivel napi szinten találkozunk messze fölülmúlja az emberi agy feldolgozó-kapacitását. Ezért mindenképpen absztrakcióra van szükségünk, hogy ebből az adattengerből valamilyen hasznos információt is ki tudjunk nyerni. Talán a leghatékonyabb absztrakciós mód a vizuálizáció. 👨‍🏫Ebben az előadásban szakmai előadónk, Dr. Csala Dénes, a Székelydata adatbloggere arról beszél majd, hogy miért lehet hasznos bárki számára a vizuális adat-nyelv alapjainak elsajátítása, szakterülettől függetlenül. 📍Regisztráltál már az előadásra? Ha még nem itt teheted meg▶▶ http://tiny.cc/2evrkz ☝Siess, már csak pár hely van!

 • 984