A ENERXÍA SOLAR

CIENCIAS DA NATUREZA

FONTES DE ENERXÍA RENOVABLES: SOLAR

Esta enerxía chéganos desde o Sol en forma de radiación electromagnética.

Segundo o modo en que se empregue a enerxía solar, fálase de enerxía solar térmica e enerxía solar fotovoltaica.

Enerxía Solar Térmica

É a enerxía que se emprega para quentar un fluído, xeralmente auga. Este proceso ten lugar nos colectores.

 

(Ex. Calefacción)                                                              

Enerxía Solar Fotovoltaica

É a enerxía que transforma a enerxía do Sol en enerxía eléctrica. Este proceso ten lugar nos ponéis fotovoltaicos.

 

(Ex. Uso doméstico)

 

 

 

 

ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

A

B

C

D

E

PARTES DUNHA CÉLULA FOTOVOLTAICA

FARO DA ILLA DE ONS

Paneis

Óptica

Dispon dunha instalación de 112 paneis fotovoltaicos e un conxunto de baterías onde se acumula a enerxía.

Grazas a enerxía solar, a luz do faro de Ons, ten un alcance duns 50 Km

VANTAXES

•É unha fonte inesgotable a escala humana.

•É unha enerxía limpa e non produce ruido niños substancias contaminantes.

•O seu mantemento é barato e permite que cheque a electricidad e a zonas illadas.

•Reduce a dependencia enerxética dos conbustibles fósiles

INCONVENIENTES

•A súa dispoñibilidade varía en función de diferentes factores, como a latitudes e as estación se, a sucesión día-noite, a nubosidad e, etc.

•A enerxía eléctrica producida non se pode almacenar.

•A súa utilización a gran escala necesita sistemas de captación que ocupan grandes extensión a de térreo e quedan inutilizadas para otros usos.

FUNCIONAMENTO DUN MOTOR CON ENERXÍA SOLAR

OBXECTOS QUE FUNCIONAN CON ENERXÍA SOLAR

PREGUNTAS FRECUENTES

1. En días nublados, os paneis podrían funcionar?

3. Onde podo colocar os paneis fotovoltaicos? Canto ocupan?

2. Vivindo no norte de España, merece a pena plantearse a instalación duns colectores?

SEGUIMENTO DA DEMANDA DA E. ELÉCTRICA

SmartVlu

SEGUIMENTO DA DEMANDA DA E. ELÉCTRICA

SEGUIMENTO DA DEMANDA DA E. ELÉCTRICA

SEGUIMENTO DA DEMANDA DA E. ELÉCTRICA

FIN

Diego Alonso Nº1

Gonzalo Álvarez Nº2

Alicia Asensio Nº3

Emma Astorga Nº4

1. Si, van seguir xenerando enerxía, aínda que o seu rendemento diminua.

3.  Podense poñer ou ven no chan, ou no tellado da túa casa. Ocupa uns 10 metros cuadrados.

2. Por suposto, incluso en países máis septentrionais utilizan a enerxía solar térmica como: Francia, Alemaña, etc.

A Enerxía Solar

By Diego Alonso

A Enerxía Solar

Ciencias da Natureza (SANTILLANA 2ºESO)

  • 1,597