PPNL & Holarchie

 • Nieuwe Politieke partij
 • Meest efficiënte partij ooit
 • Iedereen speelt volgens dezelfde regels
 • Transparantie
  • Helder inzicht wie wat doet en waarom
  • Helder overzicht van verantwoordelijkheden
 • Vormen van een gezamenlijke identiteit
 • Spanningen oplossen
 • Directe communicatie
 • Persoonlijke vorming

PPNL & Holarchie

Dynamisch, decentraal, zelf organiserend

Samen- werken

Met respect, vertrouwen en waardigheid

Waarom, hoe, wat

Holarchie vs Monarchie

 • Wat doe je,
 • waarom doe je dat
 • en hoe doe je dat

Kern van de organisatie is het Waarom

Hart van de organisatie ben jij

Waarom

Waarom

Complexiteit

Waarom

Waarom

Waarom = Doel

Persoonlijk: Wat is jouw doel voor de PPNL?

Algemeen: Wat is het 'product' van de PPNL?

Hoe = Bestuur

Persoonlijk: Bestuur jij de PPNL?

Algemeen: Hoe is de PPNL georganiseerd?

Persoonlijk: Wat doe jij voor de PPNL?

Algemeen: Wat doet de PPNL?

Wat = Acties

Waarom = Doel

Burger en politiek weer gelijk maken

Strategieën:

 • Eerst doen dan vertellen
 • Transparantie

Sub-Doelen:

 • Politiek als reflectie van de samenleving
 • Nieuw mensbeeld uitdragen
 • Galvaniseren van de tegenstem
 • Netwerk van zelfstandigen oprichten
 • Vertegenwoordiging in elke gemeente en stad van het land
 • Minimaal één zetel in elke gemeenteraad
 • Leden werven

Hoe = Bestuur

 • Gezamenlijk identiteit vormen - USB Ritueel
 • De burger weer moed en zelfvertrouwen geven
 • Burgers weer met elkaar verbinden en betrekken bij het politieke proces
 • Helder overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is
 • Helder overzicht van wie waar mee bezig is
 • Dynamische, zelf-organiserende afdelingen
 • Bevorderen van vertrouwen en verantwoordelijkheid
 • Ruimte scheppen voor natuurlijk leiderschap
 • Een ware 'meritocracy' bouwen
 • Transparantie van de partij
 • Opzetten van buurt-groepen = voorbereiding burgertop
 • Opzetten e-democracy binnen eigen partij
 • Project: informeer je Buren
 • Opzetten vakbond voor zzp-ers
 • Ontwerpen: decentraal wifi netwerk
 • Ontwerpen: servers met politieke onschendbaarheid
 • Onderzoek: Opzetten van 'crypto currency' betaal systeem
 • Culturen delen: Steunen en promoten van: copyleft, CC, Foss, etc.

Wat = Acties

Fase I

Rol: <LL>
Piraat: Ancilla
Project: promotie

 • stemmen winnen voor Holarchie implementatie
 • Introductie video maken ism met <Media> & <Holarch>
 • PP andere landen inlichten

Rol: <Holarch>
Piraat: Koppel Link HNO

 • Vormgeving van initieel partij bestuur in samenwerking met <LL>
 • Methode inzichtelijk maken voor de Partij ism <Media>

Stemmen winnen voor Holarchie implementatie

Fase I

Rol: <DED> – Digital Environment Design>

Piraat: ?

Doel: Vormgeven en onderhoud van digitale werkomgeving


Verantwoordelijkheid:

 • Up to date houden van bestuurs-software

 • Up to date houden van USB-sleutels

 • Contact onderhouden met Progressive Coders Netwerk


Project:

 • Voorbereiden / benodigdheden van bestuurs-software

 • Voorbereiden USB-sleutel

 • contact leggen met Progressive Voters Network


Fase I

Rol: <Media>

Piraat: ?

Doel: Vormgeving en inzichtelijk maken van media

 

Verantwoordelijkheid:

 • Vormgeving online communicatie

 • Vormgeving en productie van offline communicatie

 • Vormgeving en up-to-date houden van Scripts voor [Informeer je Buren]

 

Project: [Promotie]

 • Holarchie Introductie video maken ism <LL> & <Holarch>

 • Holarchie informatie pakket samenstellen ism <Holarch>

 

Fase II

<LL>

Project:

 • Verkiezingen organiseren voor vaste rollen
 • Promotie Project [Burger]
 • Start van Holarchie dmv USB-Sleutel ritueel

 

<Holarch>

 • Trainen van piraten in Holarchie

 

<DED>

 • Gebruiksklaar maken van USB-sleutel
 • Open Source Bestuurssoftware

 

<Media>

 • Inzichtelijk maken van Holarchie

Voorbereiden op start van Holarchie

Fase III

<LL>

 • Start project [Burger]

 

<Holarch>

 • Trainen van piraten in Holarchie

 

<DED>

 • USB-sleutel klaar voor distributie
 • Lancering bestuurssoftware

 

<Media>

 • Jip en Janneke Verkiezingsprograma

 

Start van Holarchie

Fase III

Rol: <burger>

Piraat: ?

Doel: Democratie en invloed burger → opzetten van burger coöperatie. Stem geven aan alle burgers.

Verantwoordelijkheid:

 • Het faciliteren van wijkteams

 • Kennis bundelen en inzichtelijk maken voor de partij

 • Leden werven

 • Vrijwilligers voor projecten werven [informeer je buren]

 

Project:

 • Opzetten van Wijkteams
 • Informeer Je Buren

Fase III

Rol: <Legal>

Piraat: ?

Doel: Zekerheid bieden dat wat wij doen rechtsgeldig is

Verantwoordelijkheid:

 • Onderzoek doen naar wettelijke implicaties van projecten en acties

 • Informatie pakket samenstellen voor informatie punt digitale burgerrechten

 

Project:

 • Onderzoek coöperatieven → inzichtelijk maken

 • Vormgeving ZZP vakbond

 • Informatiepakket [informeer je buren]

 • Onderzoek – Informeer je buurman

 • Onderzoek decentraal wifi netwerk

 • Onderzoek server met politieke onschendbaarheid

Fase III

Fase IV

 • PP als grassroot organisatie in heel Europa

 • Samenleving gebaseerd op vertrouwen en waardigheid

  • Politiek

   • e-democracy

   • Burgertop

  • Rechten

   • Vrijstelling ipv beperkingen

  • Ondernemingen

   • Energie

   • Voedsel

   • Zorg

   • Media

   • Onderwijs

   • Financieel

Coop NL ipv BV NL

PPNL_Holarchie

By dmitrischrama

PPNL_Holarchie

 • 367
Loading comments...

More from dmitrischrama