Doelstelling
voor de organisatie van PPNL

 

Inleiding

 

De Piraten Partij Nederland staat voor Directe Democratie en Werken vanuit de Basis.

De Partij heeft tot doel om een werkelijke volksvertegenwoordiging te zijn. Dit betekend dat de beslissingen en de doelstelling van de partij door de leden vastgesteld word. De partij leiding bestaat om deze beslissingen en doelstellingen uit te voeren.

Om dit te bereiken zijn er twee fundamentele vernieuwingen nodig.

Directe Democratie

De directe democratie willen wij verwezenlijken door middel van e-democracy. E-Democracy (Liquid Democracy) geeft elke stemgerechtigde de mogelijkheid om direct te stemmen op voorstellen van de overheid. Maar ook kan een stemgerechtigde zijn of haar stem delegeren aan een vertegenwoordiger naar keuze. Dus als jij gelooft dat iemand anders meer verstand heeft van een onderwerp, en je vertrouwd die persoon met jouw stem, kun je die persoon machtigen om namens jou te stemmen. Maar als er een onderwerp is waar jij anders wilt stemmen dan jouw vertegenwoordiger dan kun je 'jouw stem' terug nemen van die vertegenwoordiger en zelf direct stemmen op het voorstel.

Werken vanuit de basis

Werken vanuit de basis betekend dat het doel en de vorm van de organisatie vorm word gegeven door alle leden van de organisatie. In meer traditionele organisaties worden beslissingen over de organisatie genomen door een zogenaamde top en deze beslissingen worden uitgevoerd door de zogenaamde bodem, vandaar de term Bottom up.

De Piraten Partij streeft naar een platte organisatie die zelfsturend is. Dit betekend dat er geen hiërarchische beslissingsstructuur is.

Hoe werkt een platte Organisatie?

Een organisatie gaat in wezen drie dingen:

  1. Wat is het doel → waarom organiseren wij?

  2. Verwachtingen → wat verwacht je van anderen en wat kunnen anderen van jou verwachten?

  3. Acties → wat moet er praktisch gebeuren om het doel te bereiken

Doel

Om succesvol samen te werken met een platte, zelf organiserende, organisatie moet het dus helder zijn wat het doel is van de organisatie. Dit doel komt direct voort uit het waarom en geeft richting aan Piraten.

Het doel kun je zien als de identiteit van de organisatie, het bied een narratief voor alle leden.

Het hoofd-doel van de Piraten Partij is een Vrije Informatie Samenleving. En alle leden identificeren zich met dit doel.

Maar naast het hoofd-doel zijn er nog veel meer redenen voor leden om in de Piraten Partij te werken. Deze redenen kun je samenvatten in z.g.n. sub-doelen.
'Sub-' in die zin dat deze doelen voortkomen uit de behoefte van de verschillende leden om het hoofd-doel te behalen.

Verwachtingen

Die sub-doelen worden vorm gegeven door alle Piraten. Zelforganisatie betekent dat er geen baas is die verteld wie wat gaat doen. In plaats daarvan zijn er overleggen waarin wij zelf onze rollen kunnen maken.

In een efficiënte organisatie is het helder wat je van anderen kunt verwachten en wat anderen van jou kunnen verwachten. Daarom maken wij inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is door het creëren van Rollen.

Een Rol is dus een Sub-doel, een functie van de organisatie die iemand wil kunnen verwachten. En die rollen worden dus gemaakt door alle leden aan de hand van ervaren spanningen.

Een spanningen is het verschil (potentieel) tussen hoe je weet dat het is en hoe je wilt dat het is.

Verwachtingen

Een Rol heeft; een naam, een doel en een set van verantwoordelijkheden, die de functie binnen de organisatie helder omschrijft. Zodra de rol gemaakt is kan deze vervult worden door een of meerdere mensen. En mensen kunnen een of meerdere rollen hebben.

Zodra je een rol vervult ben jij volledig verantwoordelijk voor die rol. Dus in plaats van een baas, die zegt wie wat gaat doen, worden er rollen gebouwd die zelfstandig functioneren. Dat is de essentie van zelfsturing.

De rollen worden dynamisch gebouwd, wat betekend dat je de rol bouwt om de verwachtingen helder te krijgen. Zodra blijkt dat er meer of andere verwachtingen zijn kun je de rol later altijd nog aanpassen. Wij gaan uit van werkbaarheid, het hoeft niet onmiddellijk perfect te zijn... het moet gewoon werken.

Acties

Nu het helder is wat je van wie kunt verwachten kun je aan de slag. Want een doel kan alleen bereikt worden door dingen te doen. Voor transparantie en efficiëntie is het belangrijk dat alle acties van een rol inzichtelijk zijn voor alle andere Rollen. Maar het kan zijn dat een Rol een bepaalde actie nodig heeft van een andere Rol om verder te kunnen werken richting haar doel. Hiervoor is het Actie overleg, waarin acties gemaakt worden die vervolgens aan de Rol gekoppeld worden die verantwoordelijk zijn voor die actie.

 

Samengevat in een schema

informatie

Een organisatie is een informatie management systeem.
In een hiërarchische organisatie vloeit alle informatie naar de 'top', alwaar een beslissing genomen word die vervolgens gedelegeerd word naar de 'bodem'. Dit is het principe van een baas.

 

 

 

 

In een platte organisatie is er geen top maar een centrum waar alle informatie naar toe vloeit. Daar word de informatie verzameld en gedeeld met de rest van de organisatie. Niet om te delegeren maar om te informeren en de gezamenlijke visie te bewaken.

PPNL Organisatie Doelstellingen

By dmitrischrama

PPNL Organisatie Doelstellingen

De doelstellingen voor de Organisatie van Piraten Partij Nederland

  • 369
Loading comments...

More from dmitrischrama