Įvairūs krikščionys

Pristatymą kūrė Erika Margytė

Krikščionys tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, žmogumi tapęs Dievas ir žmonijos Išganytojas. Jėzus kentėjo, mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė, kad atvertų dangų tiems, kurie Juo tiki ir pasitiki. Jėzaus Kristaus atneštą žinią krikščionys vadina Evangelija (gr. „geroji naujiena“).

Ankstyvoji

 bažnyčia

Rytų

krikščionybė

Vakarų

 krikščionybė

Romos

 katalikai

Protestantai

Stačiatikiai

 Sentikiai

Ortodoksai

Liuteronai

Anglikonai

Reformatai

Episkopalinė

 bažnyčia

Presbiterionai

Evangelikai

ir kt.

Krikščionybę sudaro trys pagrindinės šakos:

 • Romos Katalikų bažnyčia;
 • stačiatikiai (rytų krikščionys);
 • protestantai.

 

Nors krikščionys skirtingi, tačiau kai kas mus visus vienija.

Tikėjimas Jėzumi Išganytoju

Šventasis Raštas

Krikštas

 • Didžiausia krikščionybės šaka.
 • Katalikų Bažnyčios vadovas – popiežius. Šiuo metu Bažnyčiai vadovauja popiežius Pranciškus.

 • Katalikai švenčia 7 sakramentus.

 • Katalikybė Lietuvoje ėmė plisti XIII a.
 • Lietuvoje apie 79 % tikinčiųjų yra katalikai.

Kryžius

Popiežius Pranciškus

Vyskupas

Kunigas

Diakonas

Maldos namai - bažnyčia

Bažnyčioje

Šv. Mišios bažnyčioje

 • Antra pasaulyje pagal tikinčiųjų skaičių krikščionybės šaka.
 • Stačiatikių Bažnyčios yra savarankiškos. Joms vadovauja renkami patriarchai.

 • Stačiatikiai švenčia 7 sakramentus.

 • Istoriškai ortodoksų krikščionybė Lietuvą pasiekė daug anksčiau nei katalikybė.
 • Lietuvoje apie 4 % tikinčiųjų yra stačiatikiai.

Kryžius

Patriarchas

Kunigas

Maldos namai - cerkvė

Cerkvėje

Šv. Mišios cerkvėje

 • Protestantų tikrasis skaičius neaiškus, nes yra daug skirtingų atšakų.
 • Seniausios protestantų grupės atsiskyrė nuo Katalikų Bažnyčios XVI a.

 • Protestantai švenčia 2 sakramentus.

 • Lietuvoje protestantizmo idėjos pradėjo plisti XVI a. pirmoje pusėje.
 • Lietuvoje apie 1 % tikinčiųjų yra protestantai.

Kryžius

Pastoriai

Maldos namai - bažnyčia

Bažnyčioje

Pamaldos bažnyčioje

Ekumenizmas

Judėjimas, siekiantis visų krikščionių Bažnyčių suartėjimo, bendravimo ir susivienijimo, kaip galutinio tikslo, kad būtų atkurta vieninga krikščionybė.

Simbolis

Panašumai Skirtumai
Jėzus Kristus Išganytojas 7 sakramentai
Šventasis Raštas Požiūris į popiežių
Krikštas Požiūris į Mariją
Viešpaties malda Požiūris į šventuosius
Šv. Kalėdos, Šv. Velykos, Sekminės Požiūris į kunigystę

Įvairūs krikščionys

By Erika Margytė

Įvairūs krikščionys

Susipažinti su pagrindinėmis krikščioniškomis grupėmis.

 • 2,291