JavaScript Best

Practices

Fatih Acet

Kolay IKamp, 19.07.2017

Anlamli degisken

isimleri kullanin  var isLoggedIn = false; // GOOD

  var cx = false; // BAD

En basit kodu yazmaya

ozen gosterin.  +new Date(); // BAD

  Date.now(); // GOOD

Kodunuza aciklama ekleyin  // BAD
  // Login user 
  user.login();


  // GOOD
  // Validate credentials and login user.
  if (user && user.credentials) {
   user.login();
  }
  else {
   user.fetchCredentials().then(user.login);
  }


Okunabilirlikten ödün vermeden kisa kodu yazabilirsiniz  // BAD
  if (x) {
    var k = 6;
  } 
  else {
    var k = 7;
  }


  // GOOD
  var k = 7;
  if (x) {
   k = 6;
  }
  

  // GOOD
  var k = x ? 6: 7;

Cok buyuk fonksiyonlari, anlamli ve kucuk fonksiyonlara ayirmaya calisin  // BAD
  var renderPage = function() {
    // render views
    ...
    ...
    ...
    
    // init menu
    ...
    ...
    ...
    ...
    
    // bind events
    ...
    ...
  };  // GOOD
  var renderViews = function() {
    ...
    ...
    ...
  };

  var initMenu = function() {
    ...
    ...
    ...
    ...
  };

  var bindEvents = function() {
    ...
    ...
  };

  var renderPage = function() {
    renderViews();
    initMenu();
    bindEvents();
  };

  

Global namespace’den uzak durun  // BAD
  var name = 'Fatih';
  var sayName = function() {
    console.log(name);
  }

  name = 'Erdem';
  sayName();


  // GOOD
  (function() {
    var name = 'Fatih';
    var sayName = function() {
      console.log(name);
    }
  })();

  name = 'Erdem';
  sayName(); 


  // BETTER
  var module = (function() {
    var name = 'Fatih';
    var sayName = function() {
      console.log(name);
    }
    
    return {
      sayName: sayName
    };
  })();

  module.sayName();
  name = 'Erdem';
  module.sayName();

Kod standartlarini takip eden araclar kullanin (ESLint)  // BAD
  var login=function (username, password){
    ...
  }

  // GOOD
  var login = function(username, password) {
    ...
  };

Shorthand Notation kullanin  // BAD
  var obj = new Object();
  obj.username = 'fatihacet';
  obj.email = 'acetfatih@gmail.com';

  // GOOD
  var obj = {
    username: 'fatihacet',
    email: 'acetfatih@gmail.com'
  }

  var arr = new Array(); // BAD
  var arr = []; // GOOD

Degiskenleri cache'leyin  // BAD
  var data = {
    user: {
      profile: {
        name: 'Fatih',
        username: 'fatihacet',
        email: 'acetfatih@gmail.com'
      },
      orders: { ... },
      addresses: { ... },
    }
  };

  if (data.user.profile.username && data.user.profile.email) {
    ...
  }

  // GOOD
  var profile = data.user.profile;

  if (profile.username && profile.email) {
    ...
  }

Degiskenleri cache'leyin  // BAD
  var createMenu = function() {
    $('.menu').addItems();
    $('.menu').addClass('ready');
    $('.menu').show();
  }

  // GOOD
  var createMenu = function() {
    var $menu = $('.menu');
    
    $menu.addItems();
    $menu.addClass('ready');
    $menu.show();
  }

  // BETTER
  var createMenu = function($menu) {
    $menu.addItems();
    $menu.addClass('ready');
    $menu.show();
  }

DOM islemlerini azaltin  // BAD
  var body = document.body;

  items.forEach(function(item) {
    var el = createElement(item);
    body.appendChild(el);
  });


  // GOOD
  var body = document.body;
  var container = document.createElement('div');

  items.forEach(function(item) {
    var el = createElement(item);
    container.appendChild(el);
  });

  document.body.appendChild(container);

Gorsel isleri CSS ile yapin  // BAD

  var menu = document.querySelector('menu');
  menu.style.border = '1px solid #333';
  menu.style.color = '#FFF';
  menu.style.padding = '20px 0';


  // GOOD
  var menu = document.querySelector('menu');
  menu.classList.add('someClassName');

DOM yapisina bagli kalmayin  <div class="container">
    <div class="item">
      <div class="user">
        <img class="avatar" src="..." />
      </div>
    </div>
  </div>


  // BAD
  $('.avatar').parent().parent().hide();

  // GOOD
  $('.avatar').closest('.item').hide();

JavaScript Best Practices

By Fatih Acet

JavaScript Best Practices

 • 636
Loading comments...

More from Fatih Acet