Počnite da koristite React odmah

Goran Gajić

full stack developer at gambit.com

twitter.com/feroc1ty

github.com/gorangajic

Sta je React ?

 V u MVC-u

Composable Components

Vasa aplikacija napravljena od malih komponenata

lako se testiraju

sadrze jednu drugu

jednostavno za koriscenje

lakse je praviti promene u postojecem kodu

Virtual DOM

React koristi virtual DOM diff implementaciju za veoma visoke performanse.

Ne pristupate direktno DOM-u nego putem react-a

automatski zameni sta se promenilo na najoptimalniji nacin

smanjuje reflow i repaint

vidljivo povecanje performansi

Virtual DOM

gif

Primer

var ShoppingList = React.createClass({
 render: function() {
  return React.createElement("ul", {className: "shopping-list"}, 
  	React.createElement("li", null, " Pivo "), 
    React.createElement("li", null, " Smoki "), 
    React.createElement("li", null, " Kikiriki ")
  );
 }
});

React.render(React.createElement(ShoppingList, null), mountNode);

JSX

var Dafed = React.createClass({
  render: function() {  
    return (
      <h1 className="welcome">Hello DaFED</h1>
    );
  }
});

React.render(<Dafed/>, document.getElementById('dafed'));
var Dafed = React.createClass({
  render: function() {  
    return (
      React.createElement("h1", {className: "welcome"}, " Hello DaFED ")
    );
  }
});

React.render(React.createElement(Dafed, null), document.getElementById('dafed'));

Zašto JSX?

Razdvajanje problema, a ne tehnologija

komponente koristiti samo za ui, a ne i logiku

ostale biblioteke stavljaju js u html dok react stavlja html u vas js

sve je samo javascript

A CSS?

Primer komponente

var PlayersList = React.createClass({
  render: function() {
    var players = this.state.players.map(function(player) {
      return (
        <li>
          <PlayerLink player={player}>
            <Avatar player={player}/> 
            <Username player={player}/>
          </PlayerLink>
        </li>
      )
    });
    return <ul className="players-list">{players}</ul>  
  }
});
class PlayersList extends React.Component {
  render() {
    ...
  }
}

props, state

var PlayersList = React.createClass({
  getInitialState: function() {
    return {
      players: PlayersStore.get()
    };
  },
  onChange: function() {
    this.setState({players: PlayersStore.get()});
  },
  render: function() {
    var players = this.state.players.map(function(player) {
      return (
        <li>
          <PlayerLink player={player}>
            <Avatar player={player}/> 
            <Username player={player}/>
          </PlayerLink>
        </li>
      )
    });
    return <ul className="players-list">{players}</ul>  
  }
});

componentDidMount, componentWillUnmount

var PlayersList = React.createClass({
  componentDidMount() {
    PlayerStore.addChangeListener(this.onChange);
  },
  componentWillUnmount() {
    PlayerStore.removeChangeListener(this.onChange);
  },
  getInitialState: function() {
    return {
      players: PlayersStore.get()
    };
  },
  onChange: function() {
    this.setState({players: PlayersStore.get()});
  },
  render: function() {
    var players = this.state.players.map( ...
    return <ul className="players-list">{players}</ul>  
  }
});

Event System

var PlayersList = React.createClass({
  getInitalState: function() {
    return {
      open: false
    }
  },
  toggleModal: function() {
    this.setState({open: !this.state.open});
  },
  render: function() {
    if (this.state.open) {
      return <BootstrapModal />
    }
    return <BootstrapButton type="primary" onClick={this.toggleModal}/>;
  }
});

React implementira jednosmerni reactivni protok podataka sto smanjuje kod i lakse je razmisljati na taj nacin nego tradicionalni data binding

Flux

Flux

Flux

primenite react u vašoj postojećoj aplikaciji

jQuery plugin u React Componentu

Backbone View => React Component

var React = require('react');
var PlayersOnlineView = require('views/homepage/playersOnline');

var PlayersOnline = React.createClass({
  shouldComponentUpdate: function() {
    return false;
  },
  componentDidMount() {
    var parent = React.findDOMNode(this.refs.parent);
    var element = document.createElement("DIV");
    parent.appendChild(element);
    this.playersOnline = new PlayersOnlineView({
      el: element
    });
  },
  componentWillUnmount() {
    this.playersOnline.remove();
  },
  render() {
    return <div className="players-online" ref="parent"></div>;
  }
});

Renderovanje na serveru putem Node.js-a

(isomorphic)

+

Mane

struktura aplikacije nije strogo definisana

DOM je samo pocetak

Resources

dajte mu 5 minuta

pitanja?

hvala

pocnite da koristite react.js odmah

By feroc1ty

pocnite da koristite react.js odmah

 • 1,411