Testy

prawie jednostkowe w Django

Przemek Lewandowski

@haxoza

O mnie

Przegląd prezentacji

 • Dlaczego testy jednostkowe
 • Testowanie z Django
  • Narzędzia
  • Problemy
 • Djet na ratunek
  • Przegląd
  • Przykłady
 • Jak zacząć z Djet

Testy jednostkowe

 • Wczesne wykrywanie błędów
 • Odeseparowują implementacje
 • Szybkie w wykonaniu
 • Żywa dokumentacja

Testowanie w Django

 • Modele
 • Formulrze
 • Widoki
 • ...

Testowanie widoków

 • django.tests.TestCase
 • django.tests.Client
 • django.tests.RequestFactory

django.tests.TestCase

 • Dodatkowe asercje
 • Wczytywanie fixture-ów
 • Każdy test jako transakcja
 • Tworzy instancję django.tests.Client

django.tests.testcases

Django fixtures

factory_boy

https://github.com/rbarrois/factory_boy

django.tests.Client

 • Udaje przeglądarkę
 • Integruje się z django.contrib.auth
 • Przechodzi przez wszystkie
  warstwy Django
 • Do testów integracyjnych

Django Middlewares

django.tests.RequestFactory

 • Samodzielnie wywołanie widoku 
 • Omijamy middleware-y
 • Nadzieja na testy jednostkowe
 • Trudne w użyciu

Problemy 

 • Testy integracyjne widoków
 • Wszystkie warstwy aplikacji
 • Mocne związanie komponentów
 • Narzut middleware-ów
 • Domyślny FileStorage pisze po dysku

Djet

na ratunek

Django Extended Tests

https://github.com/sunscrapers/djet

Cechy Djet

 • Pozwala łatwo testować jednostkowo widoki
 • Wspiera widoki klasowe i funkcyjne
 • Uruchamia tylko podane middleware-y
 • Wspiera autoryzację django.contrib.auth

Djet w akcji

class YourViewTest(assertions.StatusCodeAssertionsMixin,
          assertions.MessagesAssertionsMixin,
          testcases.ViewTestCase):
  view_class = YourView
  view_kwargs = {'some_kwarg': 'value'}
  middleware_classes = [
    SessionMiddleware,
    (MessageMiddleware, testcases.MiddlewareType.PROCESS_REQUEST),
  ]

  def test_post_should_redirect_and_add_message_when_next_parameter(self):
    user = UserFactory()
    request = self.factory.post(data={'next': '/'}, user=user)

    response = self.view(request)

    self.assert_redirect(response, '/')
    self.assert_message_exists(request, messages.SUCCESS, 'Success!')

Cechy Djet - cd.

 • Ułatwia operacje na plikach
 • Integruje się z Django Rest Framework
 • Zawiera dodatkowe asercje
 • Jeszcze więcej asercji

Djet combo

class TestModel(models.Model):
  field = models.CharField(max_length=100)
  file = models.FileField(upload_to='files')

class CreateAPIView(generics.CreateAPIView):
  model = models.TestModel

class CreateAPIViewTest(assertions.StatusCodeAssertionsMixin,
            files.InMemoryStorageMixin,
            restframework.APIViewTestCase):
  view_class = CreateAPIView

  def test_post_should_create_model(self):
    data = {
      'field': 'test value',
      'file': files.create_inmemory_file('test.txt', content=b'Hello multipart!'),
    }
    request = self.factory.post(data=data, format='multipart')

    response = self.view(request)

    self.assert_status_equal(response, status.HTTP_201_CREATED)

Asercje w Djet

 • response status codes (StatusCodeAssertionsMixin)
 • emails (EmailAssertionsMixin)
 • messages (MessagesAssertionsMixin)
 • model instances (InstanceAssertionsMixin)

Dlaczego używać Djet?

 • Zwięzły kod testujący widoki
 • Szybsze wykonanie testów
 • Naprawiony domyślny
  FileStorage w testach
 • Wiele funkcji pomocniczych

Co dalej?

pip install djet

Django >= 1.3

Python >= 2.6

Fork & pull request

Zadowoleni użytkownicy

Contributors

Inspiracje

 • http://pyvideo.org/video/699/testing-and-django
 • http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/temporary-files-django-tests-and-fly-file-manipulation/
 • http://www.django-rest-framework.org/api-guide/testing
 • https://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/testing/

Python Developer

Wanted

Dziękuję!

Pytania?

https://github.com/sunscrapers/djet

Testy prawie jednostkowe w Django

By Przemek Lewandowski

Testy prawie jednostkowe w Django

 • 2,605