{co w sieci piszczy}

Ale jak? Ale co? Ale gdzie?

BRUG, styczeń 2024

Hubert Łępicki

Cześć!

WWW

Przyszłość WWW

Przeszłość WWW

<HTML>

{JavaScript}

{stan}

{logika biznesowa}

{end}

Co w sieci piszczy

By Hubert Łępicki

Co w sieci piszczy

  • 68