Zookeeper w akcji

programowanie równoległe

Jarosław Kostrz

Witam!

Jarosław Kostrz
Team Leader w Brand Fibres - VML

Plan

 • Krótkie wprowadzenie teoretyczne do programowania równoległego
 • Omówienie Zookeepera
 • Przykład kodu

Serwery mają co raz więcej wątków

 Warto je maksymalnie wykorzystać!

Problemy

 • wyścig/hazard
 • synchronizacja
 • zakleszczenie
 • zagłodzenie

Wyścig

Efekt oczekiwany

Efekt możliwy

Wątek 1 Wątek 2 Zmienna
0
odczyt 0
inkrementacja
0
zapis 1
odczyt 1
inkrementacja 1
zapis 2
Wątek 1 Wątek 2 Zmienna
0
odczyt 0
odczyt 0
inkrementacja 0
inkrementacja 0
zapis 1
zapis 1

Synchronizacja

 • Sekcja krytyczna - fragment kodu bądź zasób, który w danej chwili może być wykorzystywany przez co najwyżej jeden wątek
 • Bariera - służy do wstrzymywania przetwarzania wątków do momentu osiągnięcia przez wszystkie wątki tego samego miejsca w kodzie

Bariera

Wątek 1

Wątek 2

Wątek 3

Zakleszczenie

Jest to sytuacja w której Wątek 1 uzyskał zasób A i czeka aż Wątek 2 zwolni dostęp do zasobu B, podczas gdy Wątek 2 uzyskał zasób B i czeka aż Wątek 1 zwolni dostęp do zasobu A.

Wątek 1

Wątek 2

Zasób A

Zasób B

Zagłodzenie

Sytuacja w której danemu wątkowi cały czas odmawiany jest dostęp do zasobu, którego potrzebuje by wykonać swoje zadanie.

Jak radzić sobie z koordynacją pracy wielu procesów?

Zookeeper jest narzędziem pomagającym w poprawnej implementacji algorytmów pozwalających na koordynację równoległego i rozproszonego środowiska.

Zookeeper pomaga zaimplementować:

 • przechowywanie konfiguracji 
 • grupy procesów
 • bariery
 • semafory
 • kolejki
 • dwufazowe potwierdzenie (two-phased commit)
 • wybór lidera

Zookeeper - Model danych

 • hierarchia - jak w systemie plików
 • każdy element jest nazywany znode
 • każdy znode przechowuje dane i może mieć dzieci
 • każdy znode jest identyfikowany określoną ścieżką
 • możemy nasłychować na każdym znode
 • numer wersji danych jest inkrementowany z każdą zmianą

Jarosław Kostrz - PHPCon 2016

Zookeeper - Gwarantuje

 • sekwencyjność operacji
 • atomowość
 • spójność w całym klastrze
 • niezawodność
 • aktualność danych

Jarosław Kostrz - PHPCon 2016

Implementacja zamka

 1. Wywołujemy create( ) podając my_path/my_lock/lock-     z flagami sequence i ephemeral
 2. Wywołujemy getChildren( ) na znodzie na którym utworzyliśmy my_path/my_lock
 3. Jeśli ścieżka którą utworzyliśmy w kroku 1 ma najmniejszy numer to udało nam się założyć blokadę, możemy zakończyć protokół blokady.
 4. Jeśli nie to musimy poczekać i po chwili wrócić do punktu 2.

Protokół zakładania zamka

Kawałki kodu

Przykłady z życia wzięte:

 • przechowywanie sesji
 • zapisywanie koszyka w sklepie
 • użytkownicy online
 • synchronizacja konfiguracji
 • blokada artykułu w CMS

Przydatne linki

Dziękuję!

Jarosław Kostrz

Zookeeper w akcji - programowanie równoległe

By Jarosław Kostrz

Zookeeper w akcji - programowanie równoległe

Aplikacje webowe stają się co raz bardziej zaawansowane, serwery mają co raz więcej wątków, warto ze sobą to pogodzić i wykorzystać możliwości. Ta prezentacja wprowadza w temat programowania równoległego. Przybliża temat wyścigu, synchronizacji i innych niebezpieczeństw, które czekają na programistę oraz podaje implementację algorytmu blokowania dostępu do sekcji krytycznej.

 • 1,061