Lekje?

Jeroen Boersma

@srcoder

@Jeroen_Boersma

file_get_contents?!!

class Vendor_Module_MainController extends Mage_Core_Controller_Front_Action
{
  public function downloadAction()
  {
    $fileName = $this->getRequest()->getParam('file');

    $download = Mage::getBaseDir('media') . DS . 'downloads' . DS . $fileName;
    $this->_prepareDownloadResponse($fileName, file_get_contents($download));
  }

}

/**
 * curl http://test.site/mydownload/main/download/file/test.xml
 * --> /media/downloads/test.xml
 *
 * curl http://test.site/mydownload/main/download?file=../../app/etc/local.xml
 * --> /media/downloads/../../app/etc/local.xml
 * --> /app/etc/local.xml --> Oh no!
 *
 * curl -d 'file=../../../../../../../../../../../.../etc/passwd' http://test.site/mydownload/main/download
 * --> /media/downloads/../../../../../../../../../../../.../etc/passwd
 * --> /etc/passwd --> No No no!
 *
 */

getParam?!!

  /**
   * Retrieve a parameter
   *
   * Retrieves a parameter from the instance. Priority is in the order of
   * userland parameters (see {@link setParam()}), $_GET, $_POST. If a
   * parameter matching the $key is not found, null is returned.
   *
   * If the $key is an alias, the actual key aliased will be used.
   *
   * @param mixed $key
   * @param mixed $default Default value to use if key not found
   * @return mixed
   */
  public function getParam($key, $default = null)
  {
    $keyName = (null !== ($alias = $this->getAlias($key))) ? $alias : $key;

    $paramSources = $this->getParamSources();
    if (isset($this->_params[$keyName])) {
      return $this->_params[$keyName];
    } elseif (in_array('_GET', $paramSources) && (isset($_GET[$keyName]))) {
      return $_GET[$keyName];
    } elseif (in_array('_POST', $paramSources) && (isset($_POST[$keyName]))) {
      return $_POST[$keyName];
    }

    return $default;
  }

alternatives..

  public function getParam($key, $default = null){}

  public function getQuery($key, $default = null){}

  public function getPost($key, $default = null){}

securing...

class Vendor_Module_MainController extends Mage_Core_Controller_Front_Action
{
  public function downloadAction()
  {
    $fileName = $this->getRequest()->getParam('file');

    /**
     * Verify path before proceeding download
     * 
     * {DOCROOT}/media/downloads
     * {DOCROOT}/media/downloads/test.xml
     * 
     * /app/etc/local.xml
     * /etc/passwd
     */
    $checkPath = realpath(Mage::getBaseDir('media') . DS . 'downloads' . DS);
    $download = realpath(Mage::getBaseDir('media') . DS . 'downloads' . DS . $fileName);
    if (strpos($download, $checkPath) === false) {
      return $this->norouteAction();
    }

    $this->_prepareDownloadResponse($fileName, file_get_contents($download));
  }

}

testing...# Test for a common file, 200 OK?
# Don't try to hack sites without the module installed
# Silence is golden
curl http://test.site/js/mymodule/commonfile.js

# Test for vulnerability, should return 404
curl http://test.site/mydownload/main/download/file/../../app/Mage.php
# 200 OK will be vulnerable
# Will also know which Magento version

En dan..

 • Maak een secret gist met alle informatie
 • Neem contact op met de module bouwer en Magento
 • Geef de kans aan de bouwer om te patchen en contact op te nemen met haar klanten
 • Maak een public gist om ook iedereen te informeren zonder de eigenlijke hack
 • Geef mensen de kans om te checken of lek zijn
 • Verplaats naar Magereport.com
 • White- vs blackhat

Tijd..

Houd er rekening mee dat het vinden, fixen en communiceren veel tijd kost.

Discussie ..

Hoe kunnen we Magento code veiliger maken?

Thanks

Byte Partnerborrel - Magento Lek?

By Jeroen Boersma

Byte Partnerborrel - Magento Lek?

Dutch talk about how to act when finding a zero day.

 • 1,186