Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llenguatge per a programació d'imatges,

animació i so.

Iniciat per Ben Fry i Casey Reas al 2001

Aplicació de codi obert

Windows, Mac i Linux

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

controlP5

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

Game Control Plus

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

Image processing

Original

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

PostFX

🤩

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

LiquidFunProcessing

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

PixelFlow

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

fisica

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

RiTa

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

Kinect | Sound

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Modes

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Tools

Git Manager | Perceptual Colorpicker

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Exemples

Creative Coding Girona · @CodingGirona

És una lliberia JavaScript

Iniciat per Lauren McCarthy al 2014

Amb el mateix objectiu de Processing

Amb el recolçament de Processing Foundation

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

dom | sound | accessibility

Permet conectar amb el DOM

Extendeix p5 amb funcions Web Audio

Afegeix accessibilitat al canvas

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Llibreries

Contribucions

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Recursos

Creative Coding Girona · @CodingGirona

Recursos

Simon Tiger, un jove programador i matemàtic.

Programació amb Processing

By Joan León

Programació amb Processing

Processing Community Day és un esdeveniment que se celebra a diferents ciutats per tot el món, entre els dies 15 de gener i 15 de febrer de 2019. https://pcd2019-girona.glitch.me/

  • 568