Novinky v systému Verbis 2.0

Ing. Tomáš Krejzek (KP-SYS)

Setkání uživatelů systému Verbis 2018, Praha

Systém

Dokončení kompletní verze 2.0

 

Automatické odpojování při nečinnosti - nižší zátěž serveru

Kompletní integrace připomínkového systému - včetně příloh

Online kontrola odpovědí na připomínky

Variabilnější možnosti nastavení - nová struktura půjčoven

Možnosti systému

Informační ikona připomínkového systému

 

Zobrazuje počet připomínek ve stavu - Čeká se na uživatele

 

U nových zabliká a zapípá

Text

Stromová struktura půjčoven

Katalogizace

Automatizovaná průběžná aktualizace autorit

Automatizovaná průběžná aktualizace obálek a obsahu

Podpora pro export článků do ANL

Podpora aktuálních formátů pro Kramerius

Možnost ručního nastavení obálky přes Verbis

Výpůjční modul

Plná podpora požadavků GDPR

Anonymizace smazaných čtenářů a vrácených výpůjček

Ochrana údajů čtenářů v rámci regionu

Informace o zastupovaných čtenářích - jak ve Verbis, tak i v Portaro

Regionální systémy

Možnost importu kompletního souboru přímo do VF

Možnost odstranění naimportovaného souboru včetně exemplářů

Možnost vyřadit svazek ze souboru bez znalosti VF souboru

Možnost kontroly opakovaného zařazení knihy na pobočku

Výměnný fond

Servisní modul

Možnost spravovat konfigurační soubory Portaro z Verbis

Možnost obnovení konfigurace bez nutnosti vypínat program

Možnost zobrazení historie změn konfigurace

Možnost nastavit výchozí dluh pro typ platby

Rozšíření možností při nastavení práv knihovníků

Automatické ukončování spadlých připojení

Děkuji za pozornost a za podněty k vylepšení aplikace !

tomas.krejzek@kpsys.cz

Novinky v systému Verbis 2.0

By kpsys

Novinky v systému Verbis 2.0

  • 427
Loading comments...

More from kpsys