Akademická encyklopedie českých dějin

Mgr. Věra Hanelová (HÚ AV ČR)

Ing. Tomáš Krejzek (KP-SYS)

Setkání uživatelů systému Verbis 2018, Praha

Začátek

Žádost o zpracování nestandardního datového fondu

Data ve formátu textového souboru Word

Přesně definovaný formát textového obsahu

Nedodržení definovaného formátu

Nutnost převést do strojově čitelné formy

Nutnost vypořádat se s odchylkami od normy

Setkání uživatelů systému Verbis 2018, Praha

Původní forma obsahu

Přípravné práce

Nutnost zkonvertovat 230MB Word dokument

Volba formátu - HTML

Definice nového pracovního listu

Definice požadavků na zpracování

Import zkonvertovaného souboru do databáze

Setkání uživatelů systému Verbis 2018, Praha

Modul ve Verbis

Poloautomatizovaný import

Výsledné heslo

https://biblio.hiu.cas.cz/documents/420515

Konvertované heslo

Automaticky generováno z původního obsahu

Odkazy z digitálního obsahu na záznamy v AE

Odkazy na literaturu související se záznamem

Výsledek

Průběžně se rozšiřující nestandardní fond

Do databáze se vkládají i ještě nezpracovaná hesla

Doplnění databáze HUAV dle použité literatury

Setkání uživatelů systému Verbis 2018, Praha

Inspirace pro vás

Máte nějaký nestandardní - nezpracovatelný fond?

Máte nějaká nestandardní data v nedatabázovém formátu?

Chtěli byste je dostat do vašich databází?

 

Nebojte se zeptat - pokusíme se vám pomoci!

 

Děkuji za pozornost

Setkání uživatelů systému Verbis 2018, Praha

Setkání uživatelů 2018 - Akademická encyklopedie českých dějin

By kpsys

Setkání uživatelů 2018 - Akademická encyklopedie českých dějin

  • 386
Loading comments...

More from kpsys